Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. Medd-yginiaeth sicr, buan, a diogel i'r Piles a'r Gravel, Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Ldynger Man, Rhwymedd, Diffyg Ansdl JFoen vn yr Arsnau a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen yn y Coluddion, Teimlad o Bwysau yn y C'efn, y Lwynau, a Gwaelod yr Tmysgaroedd, Gwaew, fiwj nt, Colic, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, Gwelediad Pwl ae Aneglur, Sychder a bias annymunol yn y Genau, Poen a chwyddiant ya y Borddwyayad a I Sraed, Dropsy, Curiad y Galon, Iselder Ysbryd, Cwsg Anesmwyth, a holl ddoluriau yr Ymysgaroedd, yr Afa, a'r Arenau. r Tystiolaeth Ynad Heddwch. Yr ydwyf wedi edrych dros ganoedd o lawysgrif- bu gwreiddiola dderbyniwyd gau Mr J. E. George, Hirwaeii yn dwyn tystiolaeth o beithynas i'r gweiliantau a dlygw yd oddiamgylch drwy offeryn- Ily *liaeth ei Pilj and Gravel Pills." Y mae ysgrif llythyrau byn yn unfrydol yn tystiolaetbu am ryfeddol rinweddau peleni Mr George. Ystyr- swyf y tystiolaethau a osodwyd gerfy mron r* brawf hollol foddhaol fod Mr George drwy ei fiuarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru pOèMntyrfa luosog o ddioddefwyr.—D. E; WIL- ,IAMS, J. P. for THE Counties of Brecon and Glamorgan. >1i Gvveh nbd Hynod Yr ydwj wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel yu tighyd a selni mawr am tua 12 iniynedd, » v im y piim mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Felesn eÍ1 wi. yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i aros ju y ty. Y r oedd y farh been-gofidus yn fy fighol-^dion, fy nghylia, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gallv. i> mngylfred pethau yn en l!iw a'n lluu priod.i. to own .gair yr oeddwn wedi fy llwyr an- dwy- sftn boen a selni, fel nas galiwn gredu fod' mod i t.u byth welta: ond dioleli i Awdwr pob iteteai a pharch i chwithau, yn mhen bythefnos, Arwy ddefnyddio aid, Pelem, yr oeddwn yn galla dilyn fy '^aiwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oedd fy af&.yfansoddiad wedi myned mor oer a oedd fy af&.yfansoddiad wedi myned mor oer a ehlai; oad drwy barhau i'w cymeryd, y maent w-edi fy adfsryd I'm gwres fel cynt, ac yr ydwyf I fel yn dyftvi yn ieuanc o'r uewydd.—D DAVLRS, 1 Garfawi, Pelub, 1 Un Wed: ei rtoddi Fynu 1 F r'w, | Peleni George yn Gwsithau er byn) .1' AKWTL Shra,—Dymunaf eich hysbysu gy,ia tn- Mchgarwch am y daioni aiawr a wasteib eich "PilePills" i mi. Yr ydwyf wedi bod yn w/tel jsw& er ys blynyddau. Fy nghylia yn ehwyddu, fy nghorff yn ibwymo, dim archwaeth at fwyd, pob peth a fwytawn yn gwasgu arnaf, ac ui chawn esmwytbder nes ei gael i fynu. Yr oeddwn ar brydiau ar ol poen mawr, yn colli ilawar iawn o waed Yn ngolwg fy nghyfeillion, ac yu fy nheimlad fy hun, yr oeddwn yn agos i angau. Arferais lawer o foddion oddiwrth y medd- ygon goreu, and i ddim pwrpas. Cyfarwyddwyd fi fan un profiadoi i wneud prawf o'ch Pills for the iles," ae wedi i mi gymeryd ychydig yr oeddwn yn well, ac erLyn fy mod wedi eymeryd ond un wised yr oeddwn yn ddyn arall, a ohyn i mi ddef- nyddio dafifoxed y r oeddwn yn gallu bwyta pob eaath o fwyd, ae yn alluog i wneud fy ngwaith fel arfer. Yr wyt yn dymuno gwneud hyn yn hysbys er ealondid y-ehwi, er lies i eraill, ac er clod i'r Gornchaf. Gwyr yr holl gymydogaeth am danaf, ac am fy Iach&d rhyfedd. Byddaf vn baiod i ddwyn tyst- jolaeth helaeth&cb i'r neb a ewyllysio ofyn i mi.— Ydwyf) &c., TBOMAS DA VIES, Pencil wc-mawr, Bglwyiwrw, R.S.O. Mae Tho-.xiaq Davies ynadnabyddas i mi er ys So iniynedd, a galiaf sierhau bod yr uchod ya berffaith irir. E.LKWIS ^Gweinidog Annibyn^l), Bryiiberian, Pembrokeshire. To Mr .T. E. GKORGK, 'M.R.P.S. Gelynion gwaethaf y Ddynoliaeth yn cael eu gorchfygu! They are more than gold to me—they >4ved my life!' GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS, Ydyw y Feddygitiaeth fwyaf POBLOGAIDD YB OES at y PILES A'R GRAVEL a'r poenau sydd bob amser ya cydfynedol a hwynt. Y maent wedi bod o fiaen y Cyhoedd am CHWARTER CANRIF, ac yn ystod yr amser hyn y maent wedi gwellhau MILOEDD a ddatgenid gan y meddygon yn anob- eithiol. Nid oes UN DlWTtNOD yn myned heibio nad ydvw y Perchenogion yn derbyn llythyrau o GYMERADWYAETH iddynt o BOB CWR o'r wlad, ac o BOB RHAN o'r byd. Nid oedd Darpar- iaeth i'w chael at y dol-uriau poenus hyn, cyn i berch- enog YPAleui hyn wneud ei DDABGANFYDDIAD werthfawr; pa ryfedd ynte fod eu CLOD wedi myned ar H YD A LLED y byd 1 Y mae MEDDYGON v wlad hon a'r AMERIC, a CHYFANDIR EWROP, ya uchel GYMERADWYO y Peleui hyn; a barn prif FFERYLLWYR y byd yw, eu bod yn Feddyginiaeth HEB EU BATH at y dolrriau yr amcanwyd h-wynt. Nid oe. un wlad Uiiifkldiadig dan haul y nefoedd, nad ydyw yn brofiadol o RIN WEDDAU IACHUSOL George's Pills ae y maent am FLYNYDDOEDD LA WEB wedi bod AR Y BLAEN yu mhlith darpariaethau meddygolat y DOLURIAU POENUS hya. Gyda'r parodrwydd a'r pleser mwyaf y gwna Per- chenog y Veleai hyn roddi o flaeu unrhyw amheuwr a ofyn iddo, FWNDEL MAWR o dyitiolaethau i ragoriaeth y Peleni hyn, o bob RHAN O'R BYD ps. rai a wnaent gyfrol yn cynwys DROS FIL o du- daleoou o blyg cyffredin. Barn diduedd pawb yw, fod GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS yn an 6'r DARot ANFYDDIADAU RHYFEDDAF y Get fyddyd Feddygol yr OES HON, Pan fyddo'r ARENAU mewa. anhwyldeb RHOD- FEYDD Y DWFR bron yn gauedig y BLEDREN yn gyffrous a pboeaus y dwfr yn brin ac uchel ei liw, poeth "ac yn gwaedoli; yr YMYSGAROEDD yn anhrefnus ac mewn perygl o gau i fyny gan y PILES, gydag enynfa a RHWYMEDD; pan fyddo'r AFU a'r YSTUMOG wedi en hanmharu a'u gwan- ychu pan flimr y claf gan BOEN YN Y CEFN, gwaew, GWYNT, COLIC, ae arwyddion eraill o'r Piles a'r Gravel, gweithreda y Feddyginiaeth byd- giodus hon FEL SWYN. Taro yn fud gan Syndod I Llawer yw y rhai a ddeu-ant ataf i ymofynyn-Ai gwir y si fod eich Peleni wedi effeithio y fath well- had rhyfeddol arnaf ag y dywedir iddynt wneud. Pan ddtiugoswyf iddynt yr UGKINIAU CERYG a bas- iwyd genyf drwy gyfrwng eich Peleni, TARKWIR hwynt yn FUD GAN SYNDOD I-R. POWELL, Cefntrenfa Farm, ger Llandovery. Canmoliaeth i George's Pills o tu Draw i'r Moroedd. Anwyl syr, ie yn wir anwyl iawn hefyd. Cefai. fy mlino gan y Piles a'rr Gravel mwy nag ugaan mlynedd, hyd nes o'r divedd i mi gauad i fynu a pob gobaith am wellhad wradi darfod. Rhai blyn- yddoedd yn ol cefais f, nbwyllo gan y ffug. belenau (counterfeit pills) sydd yn cael eu gwneud ya Hyde Park. Fe ddefnyddiais amryw flycheid- iau o honynt nes i mi ddeall eu bod yn fy llad4 wrth y fodfedd. Cyn i mi ddefnyddio dau flychaid o'ch Peleni gwirioneddol chwi yr oeddwn yn ddyn arall, ac yn teimlo fy hun fel yn dyfod yn iaunf o'r newydd. Bydded i chwi hir oes a llwyddiant i wneud daioni.—JAB. W WILLIAMS, Morris Rur Tioga Coaaty. N. America. EM Papyrau ein Gwlad yn Canrr»-=» Peleni George. £ Tarian y Gweithiwr, Isnawr 2il, 1882.—t blinir dyn gan boea yn y oefn, y palfaesau, yr ocbi 0 au, y ddwyfron, nea oddiwrth y Piles a'r Gravel,: g mae Peleni Mr George, Hirwaen, y pethau goreti a e'llir gael at bob un o'r doluriau hyn. Gallaf r" ddyweud trwy brofiad am yr oil 0 honynt, a gallaf^1 brofi fod Pelenau Mr George wedi bod yu feddyg- „ iniaethol i mi ar bob achlysur, a hyny mewn byyg amser ar bob amgylchiad. Gallaf enwi ugeiniau-jj sydd wedi cael yr un fraint a minaa pe bai amser a S gofod yn caniatau. Enwaf an o'r cyfry w gan ei O fod mor adnabyddus yn Aberdar, ae hefyd yjij^ foneddwr y gellir ymddibynu yn ei dystiolaetX sef Mr John Williams, tad Mrs Williams, Castle y. Inn, o'r dref hon. Ei dystiolaeth ef am Belenaa« Mr George yw, eu bod wedi bod yn foddion union gyrchol i achub ei fywyd ef pan wedi rhoddi eijj hun i fynu i farw gan fel yr oedd y Piles wedij gafaelyd ya ei gyfansoddiad, ac wedi iddo gymeryd MJ y Pelenau ya ddi-ildio am dymor fe ddaeth y»^ hollol iach. ae nid ydyw wedi cael ei flino gaaddyn!^ hyd heddyw. Y mae oddiar hyny lawer6 flynydd- oedd, ac y mae yn dymuno hysbysu pawb am lies a gafodd oddiwrth belenau Mr Goorge.— ISAAO" THOMAS.. George's Pills yn Teilyngu iaeth. 94 Treffgarn (Pem.), Tach, 3, 1883. ANWYL SYB,—Diolch yn fawr i chwi am eich meddyginiaeth werthfawr, gwnaeth les sylweddol i mi. Yr ydym bob amser yn cadw eich Peleni ya S3 y ty, ac edrychwn arnynt fel rhai o'r pethau hyny ag ydynt yn angeDirbdiol i gysur a dedwyddweh teuluaidd. Mae t'ch Peleni ganmoliaeth gyffredinol, ac fit g bendifaddeu nid heb deilyngdod. Nis gwn am on as Feddyginiaeth yn N ghymru mewn cymairtt 0 frk t) nac ychwaith wedi gwneud cymaint o ddaioni. u Edrychir arnoch gan filoedd fel cymwynaswr i'cb 2 cenedl. Ni fu genyf erioed nemawr 0 ymddiried k mewn Patent Medicines, ond ystyriwyf yr eiddoch <| chwi yn eithriad anrhydeddus. Gobeithiwyf y ceweh flynyddau lawer i wneud lies i gleifton ein gwlad.—Yr eiddoch yn serchus D. Ouvsa EDWARDS (Gweinidog). Gvvellhad ar oIUqainrnIynecld o Selni! Y mae yn dda genyf alia eich hyihysa fod fy nghwsmeriaid yn canmol eich Peleni yn FWY. HAG IRIOED. Adferasant lawer i iechyd ag oedd wedi ymboeni gan y Piles a'r Gravel am UGAIN KLTNBDB 1 -T. HUGHES, Chemist, Llandilo. 1(0.1, George's Piles and Gravel Pills (W;>ei wen), No. 2, George's Gravel Pills (label Ms) No. 3, Georges Pills for the Piles (label goehi. irnim — — — Mewn Blychaui Is. I I e. a. 2,9, 9e. yr un. Drwy y Post. 18.30. a 3.. yr an. PERCHENOG: J. E. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAEN, GLAMORGAN Argr&ffvryd iroa y Geii Newspaper Company Limited, gau Samuel Hughea, 3, York FloAmN Bangor