Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

QUININE BITTERS GWILYM EVANS. MEDDYGINIAETH BUR, MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS, Y FEDDYGINIAETH LYSIETTOL TtPR.PPPTrPTTTAIM NID oes eto ugain mlynedd er pan darganfyddwyd y feddygin- iaeth hon, obd y mae ei rhinweddau iachaol ac adgryfbaol mor anghymharol, fel y mae wedi enill pobiogrwydd digyffelyb, a defnyddir hi yn helaeth mewa amryw wledydd vn mhob cyfandir ar wyneb y ddaear. Pa le bynag y rhoddir prawf ami, mae y gal wad am dani yn cynyddu yn barhaus. Mae y QUININE BITTERS" yn feddyginiaeth hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a feddyginiaeth hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu cydgymysgu i ffarfio y feddyginiaeth oreu a ddyfeisiwyd enoed, er cryfhau y cyfansoddiad, a phuro y TYSTIOLI A E T BE AU W Y S T O r MEDDYGINIAETH; OREU YR OES TW QUININE j BITTERS GWILYM EVANS, AT WELLA DIFFYG TREULIAD, GWYNTOGRWYDD, LLOSG CYLLA, PRUDDGLWTF, OLEFYD YTt YSGYFAINT, CWSG ANESMWYTH, POERI GWAED, DIFFYG ANADL (Asthma), ETC., ETC. CUBIAD Y GALON. 46, Bryncelyn, Fenygraig, Pontypridd, Awst 28ain, 1889. Anwyl Syr,Ychydif(" fispedd yn ot yr oedd fy mywyd yn faich, a'm cyflwr yn druenus, oheiwydd y cyflymder a pha un y curai fy ngbalon ar brydiau, gan fy ngwneud mor ofnus fel na allwn syflyd o'm cadair ar ol i'r pwl fyned heibio. Blimd fi gan yr anihwyldeb ar adegau yn bwyta, a phan yn y gwely. Daeth pan wrth fy ngoruchwylion, pan fyddwn mor boenus fel yr ofnwn yn ami pan' yn bwyta fy mod ar dyou fy anadl olaf; ac yn fynych, pan yn y gwely, nis gallwn gysgu am oriau, gan deimladau pruddglwyfus ac ofnau parhaus. Nid oedd bywyd fel hyn yn ddymunol, felly penderfynais roddi prawf ar Quinine Bitters Gwilym Evans, ac yr wyf yn teimlo yn ddiolchgar fy mod wedi cael fy nhueddu i wneud hyny, ac y mae yn dda genyt alia hysbysu fy mod erbyn hyn yn hollol rydd oddiwrth y teimladau prudd ac ofnus oedd yn fy llethu, ac yr wyf yn gallu mwynhau owsg melus a naturiol. Bum am fisoedd yn dy- oddef cyn rhoddi prawf ar y Quinine Bitters, ond dechreuais deimlo cyfnewidiad er pwell pan yn cymeryd yr ail botelaid. Hyderaf y bydd i'r dystiolaeth wirfoddol hon fod yn gymhelliadi ddyoddefwyr eraill i roddi prawf teg ar Quinine Bitters Gwilym Evans. Yr eiddoch yn ddiolchgar, WILLIAM JENKINS. TAN IDDWF NEU Y BLAST. Cemaes, Mon, Hydref 14eg, 1889. Anwyl Syr,—Ba'm yn dyoddef yn ddiweddar gan nnhwyldeb Y Gafod' neu I TAn Iddwf,' a chefais lawer o physyg gan feddygon i'w weithio allan, ond i ddim pwrpas. Wedi clywed a dar- llen llawer am Quinine Bitters Gwilym Evans, meddyliais am roddi prawf arno. Un diwrnod, yr oeddwn yn wael iawn, ac yn meddwl fod yr afiechydam gymeryd agwedd ddifrifol oddimewn i mi. Nis gallwn edtrych ar fwyd, ac yr oeddwn yn sal iawn; ond fel y cais olaf am fywyd, anfon- aia ambotetaid o Quinine Bitters, a chan fod fy agwraig yn cwyno gan wendid ac yn methu bwyta, anogais hithau i'w gymeryd, ac felly gwaghawyd y botel rhyngom yn fuan. Yr wyf fi fy hun fel dyn wedi adnewyddu, a'm gtvraig hefyd lawer yn well, ac yn bwyta mwy o'r haner na chyn cymeryd y Bitters. Yr wyf yn llawen yn ei gymeradwyo i ereill sydd yn dyoddef yr un anhwylderau.-Yr eiddoch yn gywir, JOHN WILLIAMS (Pregethwr Wesleyaidd). GWENDID. Prospect Place, Chilcompton, Near Bath, Ion. 20,1890. Anwyl Syr,—Yr. Hryf wedi oedi ysgrifenu atoch er mwyn gweled, pa effaith gai QUININE BITTERS ar fy iechyd. Da genyf allu eich hysbysu fy mod yn awr llawer yn well, ac yr wyf wedi cael mwy o lea oddiwrth y QUININE BITTEKS nac unrhyw feddyginiaeth gymerais yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. Yr wyf wedi, bod yn wael, ao yn wan er's mwy na blwyddyn, ac yn awr yr wyfynbenderfynoloddefnyddio QUlNINB BITTERS nes byddaf wedi gweUa.ac hyderaf y bydd hyny ynfuan. Teimlaf yn ddiolgar i chwi am eich darganfyddiad.—Yr eiddoch yn gy wir, ELLEN JAMES. ELLEN JAMES. Y Feddyginiaeth Lysieuol Buraf a mwyaf Llwyddianns TW QUININE BITTERS GWILYM EVANS, MAE TN GWELLA ISELDEB YSBRYD, DIFFYGABCHW AETH, CUR TN Y PEN, OFNAU DISAIL, CLEFYD MELTN, GWENDIDAU BENTWAIDD, CURIAO Y GALON, LLEWTGON, CBAMP, ANWTDO PESWCH, ETC., ETC. QUININE BITTERS GWILYM E VA N S. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. QUININE BITTEItS GWILYM EVANS Y w Physygwriaeth Lys- ieuol Berffeithiaf yr Oes hon, i QUININE BITTERS GWILYM EVANS Ilsuihaa Twymynau ac Anhwylderau o bob math. QVININE BITTERS ..v y GWILYM EVANS Yw y Feddyginiaeth Oreu i adfer Iechyd, a'i ddiogelo, trwy adfer nerth ac egni i'r rhanau hyny fyddont wedi gwanychu gan afiechyd hir-barhaol. MEDDYGINIAETH DEULUAIDD' 2302 Broadway, Newburgh, Ohio, Ion. 20, 1890.-Anw) I Syr: Yr ydym yn defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans fel meddyginiaeth deuluaidd, a gallaf dystio ei fod y goreu a gawsom erioed. Ni chaiff y ty fod hebddo byth 9 hyn allan. Yr eiddoch yn gy wir, M. A. THOMAS. 1, Gorthig Arcade, Snow Hill, Birmingham, Gorph, 13, 1889.—Foneddigion: Yr wyf wedi derbyu lies mawr wrth ddefnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans. Teimlaf fy. honyn ddyn gwahanol hollol ar ol ei defnyddio, a chymeradwyaf ef i bawb o'm cyfeillion. Yr eiddoch yn ffyddlawn. WK. BIKLET, Arwerthwr. Gerazim, Mehefio ,4, 1890.—Anwyl Syr: Yr wyf yn ddiolchgar am eich meddyginiaoth werth- fawr. Yr oeddwn yn dyoddef oddiwrth anhwyl- deb a diffyg archwaeth at fwyd bob dydd LIon. yn ganlynol i bregethu ar y Sul. Cymerais botelaid o'r Quinine Bitters, a chefais les mawr oddiwrtho. Byddai yn werth i bawb sydd yn dyoddef anhwyl- deb wneyd prawf o bono. Gallaf ei gymeradwyo yn galonog. Yr eiddoch, (Parch.) D. DAvrEs. I CRYD C^MALAU Sparta, Wisconsin, Ion, dydd, 1890, Anwyl Syr,—Dyiaswn iod wedi anfon gwybod- aeth i chwi cyn hyn am y lleshad mawr a wnaeth QUININE BITTEBS GWILYM EVANS i fy mab, Pum mlynedd yn ol pan oedd yn 11 oed; cafodd ymosodiad o'r Cryd Cymalau (IthewmaUsm) yn ei glinian a'i freichiau, ond nid yn ddrwg iawn. Ond V Gwanwyn ar ol hyny dyoddefodd boenau mawr. Ba amryw feddygon yn gweini arno, ond yn gwnend dim lies iddo. Yr oedd mewn poenau dydd a nos, na welais i neb erioed mewn cymaint poen, a dywedai y meddygon nad oedd moddion yn America awnai les iddo, y gallai farw unrhyw fynyd, gan fod poenan o gwmpas ei galon. Yr oedd bron mygu yn ami. Gwelsom yn y Drych ganmoliaeth fawr i'r QCININE BITTEBS, ac anfoa- asom am botelaid. Yroedd yn amlwg fod y botelaid gyntaf yn gwnend lies iddo, a chymerodd y Bitters trwy yr haf, ac erbyn y gaaaf yr oedd cystal ag erioed, ac nid yw wedi teimtp dim oddiwrth y clefyd byth. Yr eiddoeh yn ffyddlawn, PETEB D. WIUJAMB. 11, St. George's Bead, Eastney, Portsmouth, Meh. 16fed, 1890. Syr,—Byddwch cystal a danfon potelaid 4s. 6d. o QUININE BITTEBS GWILYM EVANS i mi. Mae fy mhriod, wrdi derbya Iles mawr oddiwrtho pan oedd y meddygon goreu yn methu gwneud dim lies iddo. Gwnaf fy ngoren i'w gymeradwyo i eraill, gan ein bod wedi ei brofi mor effeithiol.- Yr eiddoch yn wirionedd, (Mrs.) M. A. DAviBS. CYNWYSA QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Ycyffyrenwog Quinine, ac elfenau gweithgar Llysiau eraiU sydd yn eu gwneud yn addas i wella doluriau a chlef- ydau pob hinsawdd. T MAE QUININE BITTERS GWILYM EVANS Yn ddiarebol am burdeb eu cyfansoddiad, rhin- weddau y liysiau a gyn- wysant, a'u cyfaddas- rwydd i'r fath nifer o. anhwylderau. Gwelir fod y QUININE BITTERS' yn Anmhrisiadwy; ac, a barnu Oddiwrth broifad Doctoriad, Teithwyr, Fferyllwyr, Gweinidoajion, a chanoeda laWer o Gleifion wedi eu gwella, mae yn Feddyginiaeth Anffaeledig. Pabamy dyoddefwch oddiwrth y doluriau uchod, pan y mae meddyginiaeth naturiol, ^yml, ac effeithiol, i'wchael yn 'QUININE BITTEKS/ GWILYM EVANS? Pris potelau ydyw 2s 9c. Eto dwbl faint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob parth o'r byd, Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael anfoner ef am y prisiau uchod yn rhad a diogel trwy y post inarhyw gyfeiriad ya y Deyrnas Gyfunol yn traiongyrchol oddiwrth y Perchenogion. tBlTTEBS'Manuf(^iwrini\ Co- iZitoUed), Llanelly,- South Wales. D.S.—Gellir cael Qainine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y prif oruchwyliwr—*MrR. P, "Williams, Medical Hall, Plymouth, Pennsylvania.