Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y CKONIOIi AM AtfST, ) i 1891. fO DANOLYGIABTH Y FRIFATHRAW M. D. JONES A KEINION THOMAS. ADRAN AMRYWIAETH. Mr Hugh Jones.Tymawr, Dinas Mawddwy, (gyda Oarhin). i: "■ Gweddiwch dros y rhai a wnel niwed i chwi, ae a"ch erlidiant," gah y Parch John Davies, Aberdar. S. R. yn America, gan y diweddar Barch B. D. Thomas (Torthyn Gwynedd.) Y symudiad Rhufeinig ya Eglwys 'Lloegr, gan y Sareh David Walters, Manceinion. Cof a Chadw. Yr YsgolSal Gymraeg, gan Mr George Edwards, Brymbo. Y lili wen. rCERDDOBIAETH. Can fy enaid, gan P P Bliss. CONGL GOFFA. »■Mr John Williams, Tyddyntor, Llaniestyn, gan Griffith Parry, Llanbadarnfawr. Mr Lewis Thomas, Cwmerfin, gan J, LI. Nuttall,1 Lluesty'r Hafle. NODION AB NEWYDDION. Profedigaethau pobl segur, Ooleg y Bala-Bangor. Y Cynghor Anibynol Rhwng-wladwriaethol. BARD DONIAETH. Can y Bardd wrth farw, gan y diweddar Gwen- Ærwd. 0 ddydd i ddydd, gan E, M. Jones, Rhydgaled, Henaint Anamserol, gan Dewi Havesp. Deffro Seion, gan W. D. Jone&, Pentrefelin. Umynau Cymreig," gan Treflyn, Caergybi. Fob arcbeb i'w hanfon i MB SAMUEL HUGHES, Swyddfa'r «» Cronicl," BANGOR. — ~Y GWENYNYDD," GAN Lih Ptrw JONES, Dinas Mawddwy, a MIOBABL N D. JONES, Bala, sef Uyfr ymarferol ar drin gwenyn. Prig Is, a Is 6c mewn Ilian. Anfoner an dano at M. D. Jones, Bala. Gyda'r Post, lo yn sfeagor. Y SALMYDD CYNULLEIDFAOL. eYHGEDDIR yn fuan, dan yr enw uchod, yn cynwysTONAU, EMYNAU, SALM-DONAU, met ANTHEMAU, dan olygiaeth y Parchedigion Dr Herber Evans, Caernarfon; W. Emlyn Jones, Treforris; E, Cynffig Davies, BA., Menai Bridge; Meistri D. Ezulyn Evans, Hereford; a D. W. Lewis. F.T.S.C., Brynaman. Pris, yn Nodiant y Tonic Sol-ffa, Is; Hen Nodiant, Is 6c. Cyhoeddedig gan G. Jones & Sons, Llandilo. ODLAU XAWL. YN cynwys wyth o ddarnau byrion a syml ^yda chydganau, eto dwy Anthem syml seiliedig ar nun o rw Ithodd Mam ar ffurf holi ac ateb, er gwasanaetb cyfarfodydd y plant a chymanfaoedd cans, yn y Solfa. Yr oil am y pris isel o 2c. I'w cael ganyrawdwr. D. W. LEWIS, F.T.S.C., Brynaman, R.S.O. LEWIS,91 31 & 33, LOZELLS ROAD, BIRMINGHAM, Yr YSTORDY DILLAD eangaf a'r hynaf yn Italia. Y mae swm mawr iawn o'r nwyddau goreu, a'r lliwiau diweddaraf newydd ddyfod i law yni union gyrchol oddiwrth y Gwneuthurwyr, yn cynwys Plashes, Velveteens, Cashmeres, Cheviots, French Foulet, French Moletons, Gwlaneni Cfym- reig, acereill. Carpedau o bob math, am brisiau qydd yn peri syndod i'r Celtwyr gafodd nwyddau oddi yma, megis y Prifathraw M. D. Jones, Bala, Golygydd yCelt, a Uuaws eraiU. Gan ein bod yn adnabod llawer o'r Celtwyr yn ngwahanol barthan Cymrn, bydd yn hyfrydwch genym anfon patrymau < prisian. Hefyd, anfouwn barseli gweith 15s. ac yn ddidraul, a dychwelwn yr arian os na xydd y nwyddau foddlonrwydd ar en derbyniad. Art Maslin ysplenydd, teilwng o'r palas. Pryn- asom yn ddiweddar, yn agos i dair milldir o hyd o bono, drwy hyny, gwerthir ef am y pris isel isel 9 Is 101c. y par o curtain 6 llath o hyd. EADE'S PILLS. EADE'S .inlLLS. All who sufifer from Gout ir or Rheomatism should im- ipADE'S JalLLS. mediately have recourse to Ii W EADE'S PILLS. Hundreds 1* ADE'S mILLS. of Testimonials have been t if received from "all sorts FADE'S J&ILLS. and conditions of men" jEt IT testifying to the wonderful EADE'S mILLS. power these Pills have in ir giving relief in the very worst cases. These Pills are purely vegetable, and perfectly safe in their action. INSTANTLY HEUBVB AND EAPIDLV CURE THB WORST FORM OF GoUT, RHEUMATISM, RHEUMATIC GOUT, PAINS IN THE HEAD, FACE AND LIXBS, And have the largest recommendation ever given to any Patent Medicine of its Class. imolut A VOICE FROM PLYMOUTH. b Plymouth, HEUMATISM 14, Desborough Bd., JBk Saint Jude's, OUT "Jan. 28, 1890. U Sir,-I have been subject to HEUMATISM Gout for twenty five years. 1\ Previous to 1887 I suffered with SCUT very frequent attacks of Gout U three or four times a year. I Jft HEUMATISM heard of your Pills early that IR. year, and tried them; they gave OUT me almost instant relief from Ihf pain and the swelling soon passed HEUMATISM away. Since then, whenever HA an attack comes on, one small fpfOUT bottle will put me right. The ■lOT effect of the Pills is really mar- TO HEUMATISM velloas—not suppressing the t\ disease only, but clearing it oat of the system. You can make what use you like of tbis.- Yours truly WILLIAM ACUTX, Mr. George Eade. 72, Goswell Road London." EADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Are sold by all Chemists, in bottles, Is. Ij.d.ud2s. 9d. or sent post free for Postal Order by the Proprietor, GEORGE EADE, 72, Goswell Road, E C Ask for, and be sure you obtain, EADE'S GOUT AND RHEUMATIC PILLS. EADE'S PILLS. } UNIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH. THE TRUSTEES of the CfNDDELW MEMORIAL FUND will offer for competi- tion next September a Scholarship of tenable for one year at the above College for proficiency in the WELSH LANGUAGE and LITERA- TURE. 'Candidates must notify their intention of competing before the 1st of September to the Registrar, University College, Aberystwyth, from whom the Subjects of Examination and other particulars can be obtained. UNIVERSITY COLLEGE OF WALES, ABERYSTWYTH. PRESIDENT.—THE BIGHT HON. LORD ABERDARE, G.C.B. PRINCIPAL.—THOMAS FRANCIS ROBERTS, M.A. (OXON.) A LARGE number of Entrance Scholarships and Exhibitions, from £ 40 to J810 (open and close) offered for competition. Examination begins TOESDAT, SEPTEMBER 15cb, 1891. A Fee of £10 per Session admits to all Classes. Single Classes < £ 1 per term. Women Students admitted into Hall of Resi- dence under superintendence of Miss E. A. CARPENTER, at a charge of 30 guineas per session. For full particulars, apply to the Registrar, University College of WaleSi Aberystwyth. MORGAN LLOYD, 9th July, 1891. HON. SBC, CYFUNDEB DEHEUOL MOBGANWG. CYNHELIR y Cwrdd Cwartejr nesaf yn Seion, Cwmafon, Nos Fa wrth a Oydd Mereher, y 26ain a'r 26ain o A Wit. Y Gynbadledd a<o 10 30 dydd Mereher. Taer wahoddir yr holl ftawdoliaeth. WHITE Light Running, Speedy and Noiseless, Simple iø Construction, and of Thorough Workmanship. OVER 900,000 NOW IN USB. GOLD MEDAL AT PARIS EXHIBITION, 1889. SEWING For Family Use, Corset Making, Dressmaking, .Mantle-making, <&c., <&c. Hand Machines, convenient for carrying about. Prices from Fifty Shillings. Hand and Treadle Machines. Large Machines for Tailors and Manufacturers; in short, suitable Machines foe all classes of work. MACHINES Guaranteed for Five Years; no charge for repairs in that time, and despite the large numbers sold, the Company has never failed in a single instance to make good its guarantee. Weekly or Monthly Payments, without Additional Cost Price Lists and Samples of Work by Post, Free. Beautiful Samples always on View. ENQUIRE FOR WHITE, MACHINES. Over 1,100 Agencies in Great Britain, White Sewing Machine. Co., 48, EOLBORN VIADUCT, LONDON. Machines sold by J. DAVEY, County Hall, Carnarvon. -4 CYMDEITHAS GENHADOL GYMREIG I'R ANIBYNWYR. MEWN cyfarfod rheolaidd o gynulleidfa eglwys JJH. Anibynol Beulab, LJanerfyl, Maldwyn, pasiwyd yn unfrydol yr hyn a ganlyo:—" Yn gymaint &Pn bod ni fel eglwys yn Beulah, a llawer ereill, oher- wydd rhyw resymau, yn peidio a chyfranu at y Genhadaeth er ys blynyddoedd. oni fyddai yn well cychwyn Ceobadaeth Gymreig yn ein mysg, ag y teimlai pawb ag fydd yn caru llwydd teyrnas y Gwaredwr ya ddedwydd i gyfranu ati P A oes neb yn ein plith, fel enwad, a gymer arnynt eu hunain y gwaith o ddwyn hyn i ben, drwy nodi ysgrifenydd a thrysorydd darbodol, hyd nes y ceir ymgynghoriad pellach ?"—Arwyddwyd dros yr eg- lwys, JOHN ERFYL JONBS, Tag. t CYFUNDEB GORLLEWINOL CAERFYRDDIN. CYNELIR y Cyfarfod Chwarterol nesaf yn Bryn Iwan, Mawrth a Mercber, Awst 18fed a'r 19eg. Cynhadledd y' dydd cyntaf am ddau, prpgethu yr hwyr a thranoeth. Darllenir papyr gan Mr Davies Rhydyceisiaid, yn y gynbadIedrl, a phregethir ar y pynciau gar, y Mri D Evans, Caerfyrddin, a D Lewis, Gibeon. Mae yr eglwys yn rhoddi gwaboddiad taer, cynhes, a chalonog i weinidogion, pregethwyr, &c., i fod yn bresenol. Dysgwylir i'r sawl fyddo yn d'od gyda'r tren i anfon gair i Mr J Eavies, Kbydybont, Conwil Elvet, Carmarthen, wythnos yn mlaen i ba orsaf, Conwil neu Llanfyrnach, y bydda-nt yn d'od, a pha amser, fel y gallo drefnu cerbydaa i'w cyfarfod. W. C. JENKINS, YSG. Y WLADFA. MEDI 24, bydd ageriong yn myned ys syth o Liverpool i'r Wiadfa. i mofyner & Lamb and Edwards, 4, Water Street, Liverpool. '< -V