Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

r Miff ymooo IWMEYD EICH DIOD EICH Gwna Potel Chute* Cheiniog Chive' Galwyn o honi. «S|g?- E\*4E OLD WELSH ^lACOTSMANPeDD^^ 0/?/ "1 [1183. &<>&*$* *>*«*«* ■* V* TRADS HAM. 7 Sylwedd dwysedig o Lysian Chwerw, Peraidd, a Pheraroglaidd, a Brag, • hopys. Cynytcba ddiod flasus, iactaus, a dymunol. Yn roeddu bias naturiol, lliw glocw, ac ewyn (foam) dysglaer, cyfartal i unrhyw ddiod mewn poteli. Mawr ganmolir hi gan bawb a'i profasant. f-& Ar werth gan Grocers a gwerthwyr meddyginiaeth Breintebig (Patent Medicines). jg- Telir clutiiai symiau o ctri dmsin o boteli ac ucknd t ttnrnyw orsaf rheilffordd. vyst, <S\ (Bfk Srjflk dcytnas. Anfonir potelaid fel sample trwv y Post ar d'lerby mad fie ^gjm. Y| ya$f jr+j. mewn Stamps. Rhoddir Telerau Cyfanwerthol (Wholesale), i'r neb -»-!3SppV iw&Jbi M&P a'u ceisiant. Cyflenwad o SHOW CARDS a HANDBILLS i werthwyr. fiPr'maaaL. Goruchwylwyr yn eitiauytt mhob tref a phentrefyn y Deyrnas Gyjunol. Darganfyddwr ac unig wneuthurwr, w//ja&nT^P 1 MORQAN W. James, Wholesale & Manufacturing Chemist, » M sf(j) LL ANELLY. SOUTH WALES- Aw-arded Grand diploma of Honour—Edinburgh 1890, Two Prize Medal Paris, 1889. ROBINSON & CLEAVER'S M Children's Bordered, per doz. 1/3 Hemstitched TP TQR f! A M R R T r,Ladies' » 2/2 Ladies' .per doz. 2/114 J. i.V X U iA \J il 111 XJ J.\ 4 wGentlemen's 3/3 Gentlemen's „ 3/11 /m, Et^$S:e{s- POCKET HANDKERCHIEFS. Initials, &c., woven and embroidered. Fish Napkins, 2/11 per dozea. Dinner Napkins, 5/6 per dozen. Table Cloths, 2 yards wMlftftL s1uare> 2/11 j 2 £ yards by 3 yards, 5/11 each. Kitchen Table Cloths, /11| each. Strong Huckaback Towels, 4/4 per dozen. Frilled I RI C[ M HAMAQk Linen Pillow Cases, from 1/21 each. BE. I r\lon ^ftiviftorx Samples and Illustrated Price Lists of the ~T" A RI P I IMPNI above, also of Shirts, Collars, Cuffs, &c., &c., mBMMfilWmz I post free to any part of the World. SAMPLES POST FREE. ROBINSON & CLEAVER, — -By Special Appointments to the Queen and the Empress Frederick of Germany. 522a BELFAST. {Please name THIS publication.) PENCADER GRAMMAR SCHOOL, CARMARTHEN. mad Master:—MR J. DAVIES EVANS, Intermediate Arts, Lniversity of London; late scholar of University College, Cardiff, and holder of several 1st class certificates from the same college. Mathematics and Science Master MR H. E. BRYANT, B.A. (LOND.), With 2nd class Latin honours at Int. Arts; Inter- mediate Science (Lond,), late student at University College of Wales, Aberystwyth. English Master :-MR T. WALLIS THOMAS Late student at the Presbyterian College, Carmar- theWelsh Master:-REV. R. P. JONES. SUBJECTS TAUGHT. English, including Ar,alysis and Composition, 'History, Geography, Book-keeping; Latin, Greek, French, both Grammatical and Conversational, Welsh, Pure Mathematics, Chemistry, Sound, Light and Heat, Electricity and Magnetism, &c. A notable feature of the School Curriculum will be to give Chemistry and Physics the same prominence as Classics and Mathematics. In addition to the ordinary Classes, special private training will be given to pupils preparing for the Entrance Scholarship Examinations at the'Welsh University Colleges, the various Theo- logical Colleges, the Preliminary Pharmaceutical, Medical and Law Examinations, Matriculation the Lomdon University, the College of, Preceptors, &c. Classes will be held in connection with the Science and Art Department Manteision neillduol i ddynion ieuaincyn paratoi at -waith y weinidogaeth-dosbarth t w haddysgu pa fodd i bregethu; gyfleusderau i bregethu. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED. INVESTED Fund* nearly £ 10,000,000. Claims paid, over JE10,000,000. Agents wanted.—Apply to J W. JONES, Preswylva, Caernarvon. WILLIAMS (PONTARDAWE) WORM LOZENGES. AM yn agos i ddeng mlyneddar hugaiu, y mae y juL Feddyginiaeth Werthfawr hon wedi profi yn llwyddiant perffaith. Y mae yr effaith a ga ar blant eiddil a gwanaidd (hyd yn nod pan wedi en rhoddi i fyny yn anwelladwy) megis gwyrthiol, y mae y plentyn teneu, gwyneb welw a difywyd trwy gy- meryd y Lozenges, yn cael gwared o'i blaau poenyd- iol, ac yn dyfod yn gryf, iach, a bywiog, nes y mae yn ymffrost yn lie pryder ei Warcheidwyr. Syr: Yr wyf am beth amser wedi defnyddio eich Anthilmintic, neu Worm Lozenges yn fy nheulu, ac yn eu cael yn feddyginiaeth gyflymae effeithiol at Asacrides neu Thread Worms, ac mae en ffurf gyfleus a dymunol yn eu cymeradwyo yu fawr i blant.- W. Hatchinson, Vicer, Howden. Ar werth mewn blychau am 9-alc, Is lie, a 2s 9c gan Fferyllwyr a Gwerthwyr Patent Medicines, am am 15 a 34 stamps oddiwrth J. DAVIES, CHEMIST, 30, HIGH STREET, SWANSEA Danfonir list o Destimonials, &c., ar dderbyniad cais am danynt. ELECTRIC BELT AM DDIM SUT I GAEL UN. EE mwyn ei gael i sylw, a chaelgoruchwylwyr bydd i'r perchenogion roi am ddim ychydig o'r German Electric Belts, gwerth JB1, a ddyfeisiwyd gan Proffeswr Van der Weyde, Llywydd Cymdeithas Trydaniaeth Efrog Newydd, (U.S. Pat. 257, 647 Iachad perffaith i anhwylderau gew> nol, Crydcymalati Collyni, &c., &c. Y sgrifener at Y- BERLIN MANUFACTURING- CO. (Agents). 28, Endsleigh Gardens, Eustop Hoad, London, N.W PAETHLEN (map) o Diriogaeth Camwy gan Llwyd ap Iwan,pris 6c. Anfoner at M. D. Jones, Bala 7c. gyda'r yosf. F LLYFRAU AR WERTH YN SWYDDFA Y CELT/ BANGOR. EIN HEN PHILISTIAID, gan Noblesse IObJigt,"athraetha.d ar ORMES LAND,; LORDIAETH, gan Ds. E. PAN JONES, Mostyn 1 0 i B AIC H P E Y D AIN, yn cynwys Hanes Blwydd-daliadau, &c. 0 6 Anfonir yr uchod gyda'r post yn ddidraul, ar dder- byniad eu gwerth mewn stamps. "7^ ymfudiaeth J. H. LAMB & Co., PASSENGER BROKERS, CSEFYDLWYD 1856), 5, TOWER BUILDINGS, WATER-STREET LIVERPOOL. T\ANFONER Ymfudwyr a Nwyddau i'r Wladfa U Gymreig, Patagonia, Unol Daleithau America, Canada, Awstralia, a phob rhan o'r byd gyda hwyl ac agerlongau cyflym am y fares iselaf. Derbynir ym- fudwyr, ag a yddo wedi ymddiried en hunain ich gofal ni yn y station ar en dyfodiad i Lerpwl^t. chymem e-ofal eu luggage genym, a bydd i ni edrym ar eu bod t cael en rhoi mewn ystafelloedd cyffordd- us ar fwrdd y agerlong ar yr adeg oreu ar y diwrnod y byddant yn hsvylio. Dymunwn roddi ar ddeall ymfudwyr y byud yr oil o'r gofal hwn yn cael ei gy- flawai yn rhad. Y mae y miloedd sydd eisioes weal ayned i ffwrdd i bob rhan o'r byd drwyddom hi, yn ystody 30mlynedd yr ydym mewn busnes a'r nifei ifrifed o gymeradwyaethau ydym wedi eu derbyn oddiwrth dlawd a chyfoethog, yn brawfion diymwad an bod yn astudio Iles a hapusrwydd pawb sydd yn hwylio o dan eingofal. Gorucnwylwyr i'rllinellau a ganlyn:—White Star, Cunard, Inman, Guien, Na- tional a'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein bod yn gwarantu i'w hanfoq gyda Llinellau Llythyr ol ac nid gydag agerlongau yn cario anifeiliaid. UNIG AGENTS DROB PATAGONIA. AT ymfudwyk Gornchwyliaeth Ymfudol Trwyddedig. UYMUNA J. D. PIERCE (Clwydtanc), hysbysn y ceir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongati'a'r prisiau i wahanol ranau o'r America, Canada, Awstralia, New Zealand, a phob parth Wi b)d, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn aesong ae, mewn llythyr yn cynwvs/ ostage stamps. Sicrheir tocynau cliadiad am v prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i dopynaa (passage tick et) wedi eu derbyn o'r Amexia. Rhoddir Mordaith Cynorthwyol (assisted passage) y Llywodraeth i Canada. 11 Cyfarfyddir a phawb ar eu dyfodiad i Liverpool a sicrheir lleoedd i r Cymry gyda'u gilydd, ja y rhanau rhagoraf yn yr agerUngau, i bawo a ym- ddiriedanteu gofal i J. D. PIERCE, yr hwnsydd wedi croesi y Werydd amryw weithiau, teithw llawer yn yr America, ac wedi cael profiad helaeth an y fasna^h ymfudol.—Cyfeirier at, J. D. PIERCE, Emigration Agent, 33 Great Crosshall Street, LIVERPOOL Cymeradwyir yr uchod i sylw gan y Parcnedi- igion John Evans, (Eglwys Bach), Llxuidam; John Jones (Vuloan), Liverpool; John Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes, D.D., Liverpocd, Mr. Delta Davies, F.A.Ph.S., Aberdar, ac eriiilL COFIER Y CYFEIRIAo UCHOD. YSTYR BED YDD, SBF YR OLYNIAETH APOSTOLAIDD YN ORDINHAD Y BEDYDD, AC NID YN Y WEINIDOGAETH URDDEDIG, NilU AWDURD0D YR YMNEILLDUWYR I WEINYDDU Y SACRAMENTAU. CYNWYSA Gyfres o Ysgrifau a ymddangosodd yn y Gelt am 1883, wedi eu helaethu a'u diwygio. Ychwanegwyd atynt Draethawd cyflaws ar Gladdu gydag ef trwy fedydd i farwolaeth (Rhuf. vi. 4 a Col. ii. 12). Mae yr oil yn aaith ugain o dudalenau. YN AWE YN BAR0D! I PBIS Is, GYDA'R POST Is l a. I'w gael ya unig gan yr awdwr, D. S. DAVIES, Caerfyrddin,