Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEfD nG.-E-Ef- PILE A N D GRAVE L PILLS. Meddyginiaeth sior, baan,a diegel i'r Piles a'r Gravel, Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuliad, Llynger Man, Rhwymedd, Diffyg JL&adl| Ifoen yn yr Arenau a'r Lwynaa, Surni yn yr Ystumog, Poen yn y Caluddioa, Teimlad o Bwysau ynyCefn, y Lwynau, a Gwaelod yr Ymyagaroedd, 6hniir, ^Swynt, Colic, Dwfr Poeth, Dwt'r-ataliad, Gwelediad Pwi ae Aneglur, Sychder a bl^s annymunol yn y Genaa, Poen a chwyddiant ya y Borddwydydd fc'* Iraed, Dropsy, Cu* iod y Galon, Iselder Ysbryd, Cwag A nesmwyth, a holl ddoluriau yr Ymyagaroedd, yr Afs, a'r Arenau. Tystiolaeth Ynad Heddwch. I f r ydwyf wedi edrych dros ganoedd o lawysgrif- .u gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Slirwaen yn dwyn tystiolaeth o bet thy nas i'r Swelliantau adlygwyd oddiamgyleh drwy offeryn- rjiaeth ei Pil< and Gravel Pills." Y mae ysgrif ouwyr y llythyrau hyn yn unfrydol yn tystiolaethu am ryfeddol rinweddau peleni Mr George. Ystyr- Swyf y bwndel tystiolaethau a. osodwyd ger fy mron jp* brawf hollol foddhaol fod Mr George drwy ei ^liargaafyddiad wedi bod yn foddion i liniaru goeaau tyrfa luosog o ddioddefwyr.—D. E. Wii> ZJAMB, J. P. for th« Counties of Brecon and Glamorgan. Gwellluid Hynod I j Yr ydwy wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r yn nghyd a selni mawr am tua 12 mlynedd, •Mimy pum mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Peleni chwi yr oeddwa wedi fy llwyr gaethiwo i »ros yn y ty. Y r oedd y fath boen gofidus yn fy flgholuddien, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr yn fy mhen, ac yh feddw gan beadro, fel nas gallwnamgyffred pethau yn eu lliw a'u Hun Sriodol, mewn gair yr oeddwn wedi fy llwyr an- wyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod jmodd x mi byth wella: ond diolch i Awdwr pob jdaioni a pharch i chwithau, yn mhen bythefnos, jArwy ddefnyddio eich Peleni, yr oeddwn yn gallu Wfilyn fy Ogalwedigaeth gydag egni a phleser. Yr "oedd fy Bffcyfausoddiad wedi myned mor oer a ehl'ai; ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent w-edi fy adferyd i'm gwres fel oynt, ac yr ydwyf ¥el yn dyfod yn ieuanc o r newydd.—D DAVIES, Oarfawi, Pemb. Un Wedi ei Aoddi Fynu l Farw, Peleni George yn Gwslihau er hyny, AKWTX. STK,—Dymunaf eich hysbysu gvda di- dohgarwch am y daioni <aawr a wnaeth eich Pile Pills" i mi. Yr ydwyf wedi bod yn wael lawn er ys blynyddau. Fy nghylla yn chwyddo, Vy ngfaorff yn rhwymo, dim archwaeth at fwyd, I pob peth a fwytawn yn gwasgu arnaf, ac ni chawn ^smwytbder ne. ei gael i fynu. I Yr oeddwn ar brydiau ar ol poen mawr, yn colli tiawer iawn o waed Yn ngolwg fy nghyfeillion, ac yn fy nheimlad fy hun, yroeddwo yn agos i Mgtn. Arferais lawer o foddion oddiwrth y medd- ygon gorea, ond i ddim pwrpas. Cyfarwyddwyd fi nn on profiadol i wneud prawf o'ch Pills for the Files," ae wedi i mi gymeryd ychydig yr oeddwn *yu well, ac erkyn. fy mod wedi cymeryd ond un MMd yr oeddwn yn ddyn arall, a chyn i mi ddef- iqrddio dan foxed yr Oeddwn yn galla bwyta pob /Math o fwyd, ae yn alluog i wneud fy ngwaith fel .arter.. Yr wyt yn dyarano gwneud hyn yu hysbys er ^alondid i chwi. er lies i eraill, ac er clod i'r Oernehaf. Gwyr yr holl gymydogaeth am danaf, ae am fy tfechad snyfedd. Byddaf yn barod i ddwyn tYRt- tolaeth helaethach ir neb a ewyllysio ofyn i mi.- Ydwyf, &c., TiMHAa DAviss, Pencnwc-mawr, Jlglwyawrw, E.S.O. MaeThomaa Davies ynadnabyddus i mi er ys 35 wlynedd, a gallaf sierhau bod yr uchod yn berffaith wir. BLLswil (Gweinidog Anuibynol), B-rynberian, vPMibrokeehire. To Mr J. E. GEOKOB, M.R.P.S. Gelynion gwaethaf y Ddynoliaeth Ii yn cael eu gorchfygui "They tHW mcM than gold to me—they "ved my life I GEORGES PILE & GRAVEL PILLS, Ydyw y Feddygfeiaeth fwyal POBLOGAIDD Y* OES at y PILES A'R GRAVBL a'r poenao sydd bob ameer TH eydfynedol a hwynt. Y maent wedi bod o flaea y Cyhoedd am CHWARTEB CANEIF, ae yn ystod yr artiser hyn y maent wedi gwe&han MILOEDD a ddatgenid gan y meddygen yn anob- eithiol. Nid oes UN DIWRNOD yumyueti heibio nad ydyw y Perchenogion yn derbyn Uythyrau o GYMEBADWYABTH iddynt o BOB CWR o'r wlad, ae o BOB RHAN or byd. Nid oedd Darpar- iaeth i'w ehael at y doluriau poena. hyn, cyn i berch- enog y Peleni hyn wnead ei DDARGANFYDDIAD werthfawr; pa ryfedd ynte fod en CLOD wedi myned arHYDALLEDy byd! Y mae MEDDYGON y wM hon t'r AMEBIC, a CHYFANDIR EWROP, yn uchel GYMERADWYO I, y Peleni hyn; a bard prif FFERYLLWYR y byd yw, eu bod yn FeddygiaialtbHEB EU BATH at y doluriau yr amcanwyd bwynt. Nid oet an wlad wareiddiedig dan haul y nefoedd, nad ydyw yn brofiadol o RINWEDDAU IACHUSOL George's Pills acy maent am FLYNYDDOEDD LA WYER wedi bod AR Y BLAEN ya mhlith darpariaothau meddygol at y DOLURüU POENUS hyn. Gyda'r parodrwydd ti pleser mwyaf y gwna Per- chenog y Peleni hyn roddi oftaen unrhyw amhenwr a ofyn iddo, FWNDEL MAWR o dystiolaethau i ragoriaeth y Peleni hyn, o bob KHAN O'R BYD; pa rai a wnaent gyfrol yn cynwys DROS FIL o 411&- dalenaa o blyg cyfifredin. Barn didoedd pawb yw, fod GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS yn «• o'r DARGANFYDDIADAU RHYFEDDAF y Gel- fyddyd Feddygol yr OES HON. Pan fyddo'r ARENAU mewil anhwyMeb; RHOD- FEYDD Y DWFR bren yn gauedig y BLEDREN yn gyffroui a pboenus y dwfr yn brin ae achel ei liw, poeth "ae yn gwaedoli; yr YMYSGAROEDD yn anhrefnus ac mewn perygl o gan i fyny gan y PILES, gydag enynfa a RHWYMEDD; pan fyddo'r AFU a'r YSTDMOG wedi eu hanmharn a'u gwan- ychn pan flinir y claf gan BOEN YN Y GEFN, gwaew, GWYNT, COLIC, aG -arwyddioa eraill o'r Piles a'r Gravel, gweithreda y Feddyginiaeth byd- giodas hon FEL SWYN. Taro yn fud gan Syndodl LIawer yw y rhai a ddeuant ataf i ymofynyn—Ai gwir y si tod eich Peleni wedi eSeithio y fath weB. had rhyfeddol arnaf ag y dywedir iddynt wneud. Pan ddangoswyf iddynt yr UGKINIAU CBBTO a bas- iwyd genyf drwy gyfrwng eich Peleni, TABKWIR hwyut yn JTJD GAN BYNDOD I-B. PowKfcL, Cefntrenfa Farm, ger Llandovery. Canrnoliaeth i George's Pills o tia Draw i'r Moroedd. Anwyl iyr, ie yn wir anwyl lawn helyd. Cefaif fy mHno gan y Piles .')11 Gravel mwy nag ngjM* mlynedd, nyd nes o'r dhwdd i mi gauad i fynu a pob gobaith am wellhad wedi darfod. Rhai blyn- yddoedd yn o! cefais fj nhwyUo can y fug;* belenan {counterfeit pills) sydd yn cael eu gwneud yn Hyde Park. Fe ddefnyddiaia amryw flycheid- tau o honynt nee i mi ddeall en bod yn fy lladd wrth y fodiedd. Cyn i mi ddefnyddio dau flychaid o'ch Pelenigwirioneddol cbwi yr oeddwa yn ddya arall, ao yn teimlo fy hun fel yn dyfod yn ieuane o'r newydd. Bydded i chwi hir oes a llwyddiant i wneud daioni.—J AS. W WILLIAMS, Morris Run Tioga County. N. America. Papyrau ed-n Gwlad yn Canma) Peieni Georg.e. Tartan if Oweithiwr, Ionawr 2il, 1882.—0 5 blinir dyn gan boen yn y cefn, y palfaesau, yr oehr- an, y ddwyfron, neu oddiwrth y Piles a'r Gravel, y 2 mae Peleni Mr George, Hirwaen, y pethau gorev S a e'llir gael at bob un o'r doluriau hyn. Gallaf j* ddyweud trwy brofiad ran yr oil o honynt, a gallafQ, brofi fod Pelenau Mr George wedi bod yn feddyg- inkethol i mi ar bob achlysur, a hyny mewn byr^T ameer ar bob amgylchiad. Gallaf enwi ugeiniao.2 sydd wedi cael yr an fraint a minau pe bai amser a C gofod yn oaniataa. Enwaf un o'r cyfry w gan ei § fod mor adnabyddus yn Aberdar, ac hefvd ysA foneddwr y getlir ymddibynu yn ei dystiolaetà, 0 eef Mr John Williams, tad Mrs Williams, Castle Inn, o'r dref hon. Ei dystiolaeth ef am Belenav 00 Mr George yw, en bod wedi bod yn foddion union- gyrchol i achub ei fywyd ef pan wedi rhoddi six hun i fynu i farw gan fel yr oedd y Piles wedi;2 gafaelyd ya ei gyfansoddiad, ac wedi iddo gymeryd^ y Pelenau ynddi-ildio am dymor fe ddaeth yaj hollol iaeh, ae nid ydyw wedi cael ei flino ganddynl^ byd heddyw. Y mae oddiar hyny lav»»r e fly nydd-^ oedd, ac y mae yn dymano hyga/su pawb am y lies a gafodd oddiwrth belenaa Mr G«orge.—ISAA«> THOKAS. W George's Pills yn Teilyngw Ganmol- • iaeth. = Treffgara (Pem.), Tach. 3,1883. ,$4 AXWTX. gynr-Diolch yn fawr i chwi am eiottS meddyginiaeth werthfawr, gwnaeth lea sylweddol i mi. Yr ydym bob amser yn cadw eich Peleni y*iJ y ty, ac edrychwn arnynt M rhai o'r pethau hyny £ ag ydynt ya angenrhetfiol i gysur a dedwyddweb teuluaidd. ¥ Mae i'ch Peleni ganmoliaeth gyffredinol, ac ya bendifaddeu nid heb deilyngdod. Nis gwn am an Feddyginiaeth yn Nghymru mewn cymaint o fri, g nao ychwaith wedi gwneud cymaint o ddaioni. at Edrychir arhoch gan filoedd fel cenedL Ni fu genyf erioed nemawr o ymddiried mewn Patent Medicines, ond ystyriwyf yr eiddoch chwi ya eithriad anrhydeddtu. Gobeithiwyf y 5 cewch ftynyddau lawer i wneud Ilea i gleifion ain < gwlad.-Yr eiddochyn serchus D. Ouvn EOWAKM (Gweinidog). Gwellhad ar ol CToain mlynedd o Selni! Y BUM yn Aia geayf alhi eieh hysbyn fod fy lshwmaerwd ya, eanmol eich Peleni ya twr ..&.8 tHMOED. Adferasant lawer i ieebyd ag oedd wedi ymboeni gan y Piles a'r Gravel am VOAXM ICLYNKMI t —T. HUOKBS, Chemist, Llandilo. Ko.1, George's Piles and Gravel Pills (label wen). No.2, George's Gravei Pills (Jabellis). No. 3, Georgea Pilla for tlie Piles (label goofe). ileum JBlychcm, 1$. lie. « 2.. 9c. yr un. Drwy y POBtl 18. 8c, « 3i. yr H. PERCHENOG: J. I; G E O RGE, M. R. P. S., HIRWAEN, GLAMORGAN Argraffwyd dros y Ooli" Nowo"pw Oompany Limited, gaa Safl*uel Hughea, 3, York F" BM<W)f ¡