Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

<, ^ASTELL HARLEpit. CYNELIR NAWFED GYLCHW UMflEB MROL IIIRWKTWYR ARMOTY )IN Y LI.E UOIIO DDYDITWERCHEM, GOIl&HENAF Ufed, 1876. Cadeiryddion:-SYR LLEWEDiYN TUR' R, PAKKIA; DAVID DA VIES, Ysw., TYNY- COED, ARTHOG; E. WYNNX,, Ysw., PENIARTH. VOCALIST. MAX>A]\nS NEDITH WYNNiE. XPWEINYDD. EO, MORLAIS. PIANIST-MR. JOHN P ITCHARD, DOLGELLAU. YN NGIWDA SAITOH o^CrOHAU yn rhifo ua500 o Gantorion, a THKJT BAND yn cynwys avisos 50 o offerynau CYNE]/R Cyfarfodydd am 10.30., 2,1a 5.30. o'r gV Bydd Trains rhad ar hyd y gwahanol reilffyrdd. N. JOHN ROBERT, t Y: ,]_7' OWEN O. ROBERTS. f sgr'ifenyuJuwn, ABEETH MCTLIANT: CASGLIAD 0 EMYNAU, TONAU, A SALM-ODLAU ADÐASI ADDOLIAD 0 VFLOEDDUS A NEILLDUOL. YR EMYNAUDAN OLYGIAETH Y PARCHN. W. REES, D-D, AIR DIWEDDAR W. AMBROSE. .■■■■ TONAU AR SALM-ODLAU DAN OLYGIAETH^ rYDIWEDJ)AR J. AMBROSE LLOYD A E. REES- Ceir yn y Casgliad 726 o Emynau, 28 o Salm-odlau, a 344 o I)onau priodol i'r geiriat toVd. 7 n yr UU rhif a'r a nod^d' f -ghyda^Salm-odlau ar Y- BWYMIADAU: YrjS?2a2AsSffaaU Nodint) 4s., 5a; a 6s. H0^(auV.sBmynaU> -= IS.' ecV 3 HymnauMan.. Is, 6c.; 2s.; a 3s. Stamps neuPoftoffice Order,oddiwrth.eU ddidraul cirwy y Post; ar dderbyniad eu gwerth mewn neupostoffice, Order, oddiwrth Neu, w-HUGHES, Dolgellau; W. JONES, 45, Grey St., Liverpool. O'R WASG, RHIF 17 O'R GRIIABIl*! VM, It VIII l itOI, Â -N DUWINYDDOL, (JAN Y PARCH. D. HUGHBS, B.A., TREDEGAR. DAN'OLYGIAPTR, Y, PA"RCH. J. PETER, BALA. VN^7yMEslLrhaf/nE:ac Jmadroddio" y Beibl, a Ha„es T«yrr,as,orid, Dinas- CoC<1-vd<i' a Meini gwenh- Sylwadaa ar Wyljau, Abertiiau, Seremoniau yr Inddewon, a Cbeneilloedd eraill ^fdlofMpZo 8 Gre[ydd GrM,ouogo\, «e ,d„»d.i Hefyd, Darluniad o Egwyddorion prifEnwadau v Ky<l Cruryddol, eyda hanes Tegnfmwyr D,mi»yddoI enwocaf Cymru, a Kwl^l»ud eraill. Y„ 8»)l, 2v„ baner Cyfrol (»ylh rhan) y„ y rh«vymiad wrn, 12s.'fe. y" AT YMPUDWYR. 5H0|k 1 0 K »! ,*ASH, GENRRAL AGENT TO ALL AMBIIICAN AND AUSTRA- LIAN SAILING S'RIPS AND STEAMERS. NM. JONES (CVMRO,, GWYLLT), Passen • Broker, ||, Union skeet, Liverpool, Gorr wyliwr i'r ESneUau caniynch—Inman Line Cunard Line, GuionvLine, Allan Line, National Line, White Star Line, Dominion Line, State Line, and American Line, Gan fod yr Agerlonga u uchod yn hwylio i wa- hanol borthladdoedd yn y Talaethau Unedig, a'r Tiriogaethau Prydeinig, gall yr ymfudwyr gael^ji cyfarwyddiadau gofynol drwy anfon llythyr Tr cyfeiriad hwn. Caiff pawba ymddiriedo- eu gofal iddo y sylw manylaf." Cynorthwyir y Cymro gan Mr. JAS. REES, brodor 0 Merthn Tvdfil. Dymunol gan y Cymro allu hysbysu y Cyhoedd fod gar.ddo y TY CYMREIG eangaf a mwyaf cyfleus i Deithwyr ar. Ymfudwyr yn Le'rpwl, a'r agosaf ïr Landing Stage. t, Coffer y Cyfeiriad,- N. M. JONES (CYMRO GWYLLT). 28, Union-street, Liverpool. D.S. GeUir yraholi yn Aberdar a John Jatncs > Crown Hotel. f GYITAILL PAWB. PELEIMAU ~H0.LL0WAY. Diffyg Treuliad, a Phoen yn y Pen. > Nid oes un than o'r corffdynol yn fwy agored anhwyldeb na'r afu; ac nid oes un yn fwy tueddol pao ei heageulusir, i fyned i afael ag afiechyd pel- yglus Dylid cofio pan y inae gwrthwyneb, gwynt, a surni ar y cylla, yn ein rhybuddio nad yw treul- f i id yu myned yn mlaen yn briodol, fod Pelenau Iloiloway yn rheoleiddio pob gallu, yn crvfhau y peiriannau, yn symud ymait-h yn unioiijj nbol ho!J i achosion o ddiffyg treuliad, geri, a phoen yn y pen f j a rbydd lachad trwyadl I ANMHURBDD YN Y'GWAED, Gwerthtawrogir y pelenau bvn gan bob.tkwlnirth j —y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y tnaent yo j foddion effeithiol i buro yr holi gyfansod^jad, heb 'I Mweidio gweithrediad naturiol un o'i bcjriannim. a diwreiddia hadau yr anhwyiderau hyny sydd 3 n A schos o fedd anamserol i ddegau o filoedd. J Gwendid a Nychdod. ( Mewn cyflwr o wendid a iieagedd, yn cuc! ei achosi gan anghymmedroldeb o uarhyw futh pa § un bynag ai meddyliol aieorfforol—y naae eft eithiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunul. Y inaent yn symud ymaith o'r cyfansoddiad. iichosion o ijf- iecbyd, yn adsefydln y treuliad, yn cry tInny giaa, yn codi yabryd y claf, ac yn dwyia y eyfFLiisoddiad yn o] i v fywiogrwydd a'i iechyd cyntefig. Meddyginiaeth i'r Arenau. Os defnyddir y pelenau hyn yn oj y -cyt-rwydd- iadau argraffedig, a rhwbio yr rnaint ar-y U<j y !lH>e yr arenau, am o leiaf tua hanner uwr evv) ciyited i r gwely, yn gyffelvb i fel y rhwbir halerv ar arit?, i'e dreiddia at yr arenau, ac,a feddyginiaetli-i unrhyw anhwyldeb arnyftt. 08 careg neu gralel irydd y gofid, byddai ya ddymunol yn y cyfrv w achosion ddefnyddio yr enamt nos a boreu; obltgid dr^y wrieud fellv. ecir g.we!lhad>uan. ,j, -I n < T«S l i -iVr. e w o n i/i•: OOM* ;EWi .N"G m >yni i r The cheapNht, THE A, Smallest, tl>e Amplest, a#kl the !.?<?: j I I yet made; Makr. t'he if. krela '.» f I Gibbs' Stitch. PRICE on Stand,yTte. 6d. Complete. 1 This MACHINE w/Waixant to Hem, Tuck, Cord, Fell, Bind, Bram, Sew, and Quilt, without any personal instructions^hatever. A It is to simple that a child Ye-.t of ato cm* work it. Sent to any put on Receipt of P QLO., payable to WimAM PARIS SrV)N, I 66, >ACKSON ROAD, JLOLLOWAY, LONDON. r' ayfcglm of week feat fac m j