Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

MetoaMiuro JJgmwig.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MetoaMiuro JJgmwig. Y mae gwraig i saer maen o Porthdinor- wig wedi gadael ei chartref er's tair wythnos, ac nid oes gair o'i hanes wedi eigael eto. Y mae cwmni llinell y London a'r North- western wedi prynu llinell ganolbarthol Mon am £ 80,000. Dadorchuddiwyd cofgolofn i Dr. Emlyn Jones 11 yn mynwent capel y Bedyddwyr, Ebbw Yale, dydd Llun, gan Mr. T. Brown, yn ngwydd tyrfa fftWr o edtychwyr. Wrth siarad yn Beawmaris, dywedodd Deon Bangor fod y Cymry yn rhy barod i roddi enwau mawrion a thrystfawr ar sylweddau a gwrtfecKirychau bychain. Esgyna rhai o boeynt sx twyfan yr Eisteddfod, gan feddwl eu bod yn rhinwedd rbyw enw BEtawr, yn meddu ar ryw awdurdod. Credai fod yr un camgymeriad ynea&l ei wneud wrth alw y sefydliad yn Aberystwyth yn Brifysgol i Gymru, oc \r.ul oe&d >ya 'ddim amgea nag Ysgol llamadego]; a eMfedai fod mwy o ^waith yn ca^l ei wneud yn Ysgol Ramadegol Bangor nag a wneir yn Mhrifysgol Cyta.ru gyda'i henw -mawr. Wrth gwrs, rhaid cofio mai un o ddynion lleiaf yr Eglwys yn Nghyinru sydd yn dweyd hyn, ac mai Eglwyswr bychan, cul, a rhagfarnllyd ydyw, a bod Ysgol Ramadegol Bangor yn cael ei llywodraethu ganddo ef ac ychydig eraill o Eglwyswyr, tra mae PRiFYSGOL Aberys- twyth yn cael ei rhfeoli gan Bwyllgor o'r genedl. Yn wir, yr ydym ni, y Cymry, yn gwybod gormod am hunrbugoliaeth yr 4 Ysgolion Gramadegol Eglwysig hyn i beidio eu hystyried yn ddim amgen nag ysgolion o'r dosbarth &ulaf a mwyaf Eglwysyddol. Cyfarfyddodd Robert Jones o Beddgelert Ali ddiwedd yn ngoraaf Porthmadog yr wythnos ddiweddaf. Tra yn croesi y llinell i orsaf y nwyddau, tarawyd ef gan buffer un o'r cerbydau oedd yn cael eu shuntio ar y pryd, fel na ddywsdodd air mwy. Bu farw mewn ugain mynyd, a hyny heb golli dyfer- yn o waed, na bed un atwydd' allanol o'r ergyd i'w weled ar ei gorff. Ddiwedd Mehefin diweddaf gosododd Mr. David Da vies, A. S., gareg sylfaen addoldy Seisnig y Meth«diistiaid Calfinaidd yn Machynlleth. Costia'j6i,"200. .< ">1\(: 0" Atebwyd y cwestiwn, pa un a all y tafarn- wr, yn gyfreithlawn, fod yn feddw yn ei dy ei Ylll& on hun, yn nacaorl gan ynadon Caernarfon. Dirwyasant A^ti CRoberts, Bull, oblegid ei Dywerlir fod ytx Llandudno 143 o ferched ar gyfci' pob Prydnawn Stil d&eth lien dew o niwl o'r m6r dros dref Aberystwyth, gan redeg i fyny i'r dyffrynoedd, yr hyn ydoedd beth anarferol yn y tymor hwn o'r flwyddyn. Cliriwyd ef ¡",i; ymaith tuag unarddeg gan awel yr hwyr. Dirwywyd chwech o bersonau gan ynadon Llangollen i 25s, am gadw own heb drwydd- ed. Mr Parry, arolygwr y dosbarth, ydoedd yr erlynydd.

- TWYLL POBLOGAIDD.

ABERMAW.

FFESTINIOG.

BETHESDA, TALYBONT.

PORTH DINOBWIG.

CAERNARFON.