Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

.\ .il '; 'f; I LLITHIAU WALIS…

BETHLEHEM.

tT ~ >bv* tttsnolel 3e«cjK§of^!^5…

~Y LINDSAYS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

dybiaf, Mis. Paris, yr bon yn garedig a gynygrdd dalu ymweliad a ni.' 'Myfi a jjvnygiodd hyny drosti,' ewenai Mrs. Pacjp, yr hon oedd yn bynawsedd i gyd. 'Darfu j sefyllfa unig y plant yma, druain, wedi eu gadaei yn gwbl ar ddwylaw gwein- idogion esgeulus, fy nharaw mor drwm, fel yr awgrymais wrth Joanna am iddi tyned adref gyda hwynt am dymor byr, os byddai hyny yn unol âg ewyllys Mr. Lindsay. Nid oeddwn yn gwybod en bod yn medda perthynas mor agos iddynt yn eu hymyl. Oddiwrth siarad y plant, tybiais foj preswyl- fod Mre. Cb'arles Lindsay yn Nghaerloyw.' 'Mi a fum yno am amser maitb. Yr ydym yn diolch i chwi am eich caredigrwydd, a byddwn yn llawen o wneud ymweliad Miss Paris yma yn ddyrnunol iddi,' ydoedd ateb- iad oeraidd Mrs. Charles. Daeth Mr. Lindsay i mewn. Edrychai yn anarferol o toneddigaidd yn ei alarwieg dwtn, a chyda'r olwg bruddaidd ar ei wynebpryd hardd. Cyn iddo yn brin gusano ei ddau blentyn, gorfodwyd ef i frvsio o'r'ystafell: yr oedd odrycb arnynt yn dwyn ei gelled ef o hwythau yo rby boenus i'w got' iddo alia dal. r" (rw barhcm.) TISO i!.< 'I'ft*