Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

OJ"DRUAN O'R TAFARNWR."

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

OJ "DRUAN O'R TAFARNWR." GAItt I'R TNFTD TN OL Et TNPTDRWTDD. Ma, GOL. Yn eich newyddiadur am Gorph. 6ed, gwelais ysgrif gan un a ymgyfenwa ei hun 'Cymedrolwr' dan ypenawd uchod; ac ond iddo ail-ystyried, (os gwyr efe neu rai o'i deulu am beth o'r fath) tybed na wet nad yw ei ysgrif yn cydfyned o ran ei hysbryd a'i enw, sef 'Cymedrolwr.' Os ydyw yn gymedrd gyda dirwest, rwedJio, gyda myfyrio egwyddorion vr efengyl, a chyda chymeryd gair ei Dduw yn llusern i'w draed ac yn llewyreh i'w lwybrau, prin y credwn ei fod yn gymedrol fel ysgrifenwr, os ydym i'w farnu wrth yr ysgrif hun. Buasai ysgrif o fath hon yn deilvngach o un o'r enw 'Hurtyn Difarn,' neu 'Ymfflam/chwr,' na 'Chymedrolwr;' ond hwyrach mai cymedrol gyda gwirodydd a olygai wrth gymeryd y ffugenw hwn. Wel, mae rhai felly i'w cael 'mellda. nhw;' ond dichon i'r ysgrif hon gael ei chyfaiisoddi pan oedd Mr. C—— wedi dygwydd myned radd neu ddau yn mhellach na thiriogaeth cymedroldeh-beth wybod —onide? oblegid mae ynddi rywbeth yo lied debvg i waith un u'r dosbarth hwnw, gan mai rhai o'u neillduolion nodwoidiadot hwy wrth dd'od yn erbyn eu gwrthwynebwyr ydyw, nid yn gymaint eglutQ ac ymresymu eu pwnc allan, ond gadael y pwnc a gwneud ymosodiadau personol ar y gwrth- wynebwr-Illunio bai lie na bo,' rhoddi awgrymiad- au diBail a chyfeiliornus, difenwi, a cheisio thoi ar ddeall i eraiil fod eu gwrthwyuebwr weii bod mewn helynt rywbryd, neu ei fod wedi gwneud rhywbeth o le, o dyna ddull rhai heblaw hwy hefyd. Rhag ofn fod y daith i'r Llan i ofyn i'r pupil teacher, Yn mha tath wlad yr ydym yo bywl-yn ormo i i Mr. C gallwn ddweyd cymaint a hyn (i aros iddo fyned i gyfleusdra) mai mewn gwlad rydd yr ydym, dyna fel y'i gelwir beth bynag; ac mi glywais i ryw si am rywun rywbryd yn rhywle uial !Ifthydd j bob dyn ei farn, ac i bob barn ei lla^nr ac os1 nad yw y Inarch. P. S. Dayies yn gallu cydwel'd 4 Mr. C——, creded fod gafli Mr. Dayies gystal hawl i farnu fel y gwaa, ag sydd ganddo yotau i farnu fel arall. Ac am y gwahaniaeth barn sy4d rhyngo ef a Mr. Davies, dichon fod hyny i'w briodoli i'r ffaith na wyddsi efe ddim mai barn Mr. C—.— ydyw y aafon ar y pwnc. Credwyf am rai beth bynag yn y wla i y byddai yn 11awn cystal ganddynt gael adood i brofi pwne o'r fath bwysig- rwydd a hwn, ac fyddai cael rhigwm o hen beniii. Bytidai yn Uawn mor briodol i Mr. C—i— ddweyd fod ganddo geitiog yn dodwy dau wy bob dyd'1! am iodLy bard4 wedi dweyd,— ¡. J t. <f'Mae genyf Jar a eh"iliog ( A- gefsis ar ddydd laki, Kae'r iar yn :dodwy wy bob dydd Ar oeiliog yn dodwy dau;" ag a fyddai meddwl fod meddwon yn y nefoedd, am fod rhyn rigymwr wedi dweyd hyny ar gan, yr hon a ddifynir gan Mr. C- Ond rhag eich blino a gorfeithder, terfynaf gyda rhoddi ychydig gyfarwyddiadai|,i Mr. C——v ga^ y cyedwyf cad jjf yn 'thyw ijsdb iawn" (yn y liydd beth bynag.) Byddant yn sicr o wneud lies fddo, pe talai sjlw fddypt. Dymali'.vy,— (o) Yn lie yr 'ychydig win' a arferech gymeryd 'er wwye eloh mynyeh wendid,' cynghorwn chwi i geisio potelaid o'r peth a elwir dwfr gtan, a chymer- yd o hono ddwy lon'd Ilwy de dair gwaith yn y dydd i ddechtM. (1) °_8 eich bod mor wan, (mynyeh wendid) 9 ppidiwc^i eiarad llawer, ya enwedig yn nghylch eich aPechyd, oblegid y 'ftol tra tawo a gyfrifir yn gall.' (c) Cymeirwch ddwy o bills hunanadpabyddiaeth, a chyfoewidiad nteddwl mewn jam hunan-leshad ¡}op yri ail no's, gan nad oes dim sydd well i ostwng chwydd a chwalu gwyot o'r lath ag sydd ya eich )>li«jO c4Wt. £ jadayaf ar hynyna yn bresenol, gan hydisru y gwneir lies trwy ateb ambell 'ynfyd yn ol ei ynfydrwydd,' ac y bydd. i 'Cymedrolwr' a 'Gweinidog' gredu mai 'Taw pia hi boys' ar y pwnc ycq» beth bynaJr. Foty Bach. CADFAN MBIKION.

.GAIR AT GWILYM IORWELiTH.

,''.LLANFACUR15TH.

, MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…