Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

.t'-;;'.f'i-T--'" FFE8Ml6a.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

t 'f'i-T-- FFE8Ml6a. Cymdeithau ryddfrydol.—Ifmgyfarfu pwyllgor y blaid ryddfrydol, yn hen vsgoldy Dolgaregddu, nos Wener diweddaf, o dan lywy Idiaeth Mr. vVilliam Williams, Baltic gynt, i'r dyben o ystyried rheolau i'r gymdeitihas, pa rai a ffurflwyd gan bersonau ueillduol o'r pwyllgor, lief VIri. Williams, y llywydd, Hughes, North & South Wiles Bank, Fourcrosses, Ellis, Cyfreithi wr, Griffiths (G ityn Ebrill), Voel- gron* Wedi eu darllen i'r pwyllgor, pasiwyd yn unfrydol eu bod i'w mabwysiadu gyda chymerad- wyaeth i'r awduron. I-Iysbyswyd fod amryw fonediitjion wedi sicrhau eu presenoldeb a'u gwas- anaeth erbyn y cyf .rfod cyhoeddus a gynelir yn mis Awst; ac y mae yn ddywenydd genym hysbysu fod Mr. Henry Richard, A.S., wedi ttidaw d'od. Dirwest -Er cymaint y mae cenllif meddwdod yn ei wneud b alanastra yn ein hard*l, y mae carwyr dirwest a sobrwydd yn purhau i gadw eu C) farfodydd w>thnosol yn Jerm ilodi, Fourcrosses, gan ddal drws yn 'agorcd, a chudi myrjegbyst i fyny i hysbysu mai dinas sydd i'w chael yno i bob un a ddel i mewn, a bod croesaw a dyogelwch i bawb a ffy am ei einioes iddi. Ni ddaw dialydd y gwaed o hyd i neb a erys yu ei hamddiffyn fa. Nos Sadwrn diweddaf, bu yr hybarch Griffith Jones (Tre'rgarth gynt), yn areithio ar d Jirwest ya y lie uchad i dyrfa luoeog; ac fel y gwyr pawb sydd yn adnabod yr hen bererin ffraethoert, cafodd pawb a'i gwrandawai wiedd i'w cyrff a'u haneidiau. Rhybuddiai bawb yn ddifrifol i beidio a ebellwair a'r gelyn difaol hwn, sef meddwdod, a dangosai mor ofnadwy o ddifrifol oedd peidio gwrandaw ac ufuddhau i'r holl rybuddioa sydd yu cael eu rhoddi mor fynych. Siencyn Ddwywaith, neu Jenkin Jenkins, Amtrica, ond fel yr adoabyddir ef yn fwyaf cyffredin yu y wlad hoat a'r America wrth yr enw Siencyu Ddwywaith, talodd ymweliad 4'n hardul y Sabbath diweddaf, a bu yo pregethu yn holl gapelau yr Annibynwyr yn yr ardal. Un o'r hen gymeriadau mwyaf digrif (ond cywir) sydd yn esgyn in pulpudau ydyw Sieneyn Ddwywaith. X mae cymeriad yr hen wron wedi cael ei portreada yn y (foleuad yr wythnos o'r blaen yn llawer gwell nag y gallaf 11 ei roddi, a phawb sydd yn awyddus am gael gwyboi am dano, darllened drosto ei huuap. Cyngherdd maweddoy.—Nos FawrJh diweddaf, cynaliwyd cyngher,id mawreddog yn Assembly Room, Blaenau, gan dri o gorau, sef y Rhiw, Dolgaregddu, a'r Llan, nifer y Ueisiau tua dau gant, rhoddwyd perfiormiad da o'r Mesaiah, o dan arweiniad medrus Eos Morlais. Canwyd yr unawd- au gan Miss Marian Williams, Miss Martha Harries, a Mri. Llew Madog, ac Eos Morlais. Cyfeilylil- Protf.Jno.PritcI.ard, Dolgellau. Diau y b;diai cerddoriaeth yn uwch ac yn fwy sylwcddol yn gyff- redinol yn ein hardal pe y ceid mwy o ddysgu daruau phwa.ethus a chysegredig fel y Messiah. r r ei^dopji, IjhWYDfAH, H 1 ) \n:

MYNYDD Y CILGVYYN, AtiFON.

LLANWRTYD.;-

HEB GROES, HEB GORON.

, MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH…