Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

KetogtilJton (ffgmreig.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

KetogtilJton (ffgmreig. Dygwyd cyhuddiad o gelcio 35p. 9s. 7 c. eiddo Mr. John Shapton, Merthyr, yn erbyn William Davies, diweddar drafaeliwr dros yr erlynydd, o flaeD jnadon Abeidar, yr wythnos ddiweddaf, a thraddodwyd ef i sefyll ei brawf. Bu dirprwyaeth fawr a dylanwadol o Ddebeudir Cymru gyda Due Richmond yn cyflwyno deiseb iddo yn atolygu am gael grant blynyddol o 2,5()0p. uddiwrth y Llywodraeth at Brif Ysgol Cymru, ynghyda 5,000p. tuag at gwblhau adeiladau y Coleg. Arglwydd Aberdar arweiniai y ddirprwyaeth i mewn, a siaradodd Ardalydd Bartington, Arglwydd Kensington, Mr. Dillwyn, A.S., ac amryw foneddigion anrhydeddus eraill, yn ifafr y deiseb. Dywedodd Due Richmond mewn atebiad, nas gallai roddi yr un addewid ond y gosodai y peth o flaen ei gydswyddog' ion, ac nid oedd ganddo amheuaeth na chaffai y dyddordeb a ddangosid gan y fath ddir. prwyaeth ddylanwadol ei hystyriaeth briodoJ. Gwys!odd amaethwr o'r enw Meredith un Harris, arlunydd, o iaen uatusiaid Llys Sirol Merthyr, a bawliai 20p. o iawn ganddo am golled a gafodd o 15 o ddefaid, y rhai a laddwyd gan gi y diffynydd. Dyiarnodd y rheithwyr yn ffafr yr erlynydd am y awm a hawlid. Wrth siarad yn nosbarthiad blynyddol y gwobrau yn sefydliad Colegairl Llanymddyfn, arosai Esgob Tyddewi am ryw gymaint o amser ar 3 r angenrheidrwydd a fodolai o ddysgu yn drwyadl yr iaith Gymraeg yn ysgolion a cholegau Cymru. Yn Ilys yr heddgeidwaid, Abertawe dedfrydwyd un John Davies i chwe' mis o garchar gyda Uafur caled am guro ei wraig. Taflodd yr adyn annynol y ddynes anffod. us i lawr ar yr beol, ci iodd hi dair neu bedair o weithau, ac yna rhoddodd ei droed arni tra y gotweddai mewn cyflwr anymwyb- odol. Mae Arglwydd Faer Llundain wedi tynu yn ol ei nacad i ddosbaithu yr arian a roddir gati Bwyllgor y Mansion Hou^e mewn cysylltiad a fund Tynewydd. Derbynir pen- deify niad ei arglwyddiaeth gyda boddhad unfrydol trwy yr oil o'r dywysogaetb. Mae Mr. Horatio Lloyd, barnwr y Ilys- oedd sirol, wedi rhoddi rhybudd na bydd dim llysoedd yn cael eu cynal yn ei gylcb- daitb ef yn ystod mis Medi. Agorwyd y comisiwn yn Mrawdlys Caer dydd Sadwrn, a dechreuir ar y gwaith dydd Llun (heddyw), o flaen yr Arglwydd Brif Farwni a'r .Arglwydd Farnydd Bramwell. Mae 24 o garcharorion yn aros cael eu profi, 22 o;r air a 2 o'r ddinas. Y cyhuddiadau ydynt-amhvreigiaetb, 1; tydoriad, 7; celu genedigaeth, 1; dynladdiad, 2; llofruddiaeth, 3, (Hdrry Leigh, 23 oed, gwehydd, am ladd geneth fechan yn Macclesfield, a John a Jane Probert, am lofruddio cychwr camlas); ym gais at lofruddiaeth, 1; lladfad, 1; treisiad, 4; ysbeiliad trwy ymosodiad, 1; ffUgiad 1; a cblwyfoyn faleisus, 1. Mae Miss J. M. Jones, aelodau o'r Den- bigh Phiiharmonic Society, wedi cael eu hethol yn brif leiswyr menywaidd mewn cy- ngherdd mawreddog a gynelir yn Abergele, nos I au. Yr ydym yn deall fod cofadail yn cael e pharotoi i'w rhoddi ar fedd Mrs. Holland, M.P., y gyntaf a gladdwyd yn Eglwys Caer deon. Mae y golofn yn cael ei gwe tbio gan Morris Williams, Stonecutter, Abermaw, o geryg y gymydogaeth.

SEION, RHYMNI. 1

LLANGWM.

AFONWEN, GER PWLLHELI.

FFESTINIOG.

CAERNARFON.