Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

I ARTHUG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I ARTHUG. ^QOL.,— '-V OL. kkd rtil ysgrlfenu ychydig o lithoedd o dan y pen- Vt "C' ^timlwn gryn anbawsder i gadw y Ijjj er dan bylw yn fyw o flaeo y darllenydd. Yn am tod ambell wythnos yn myned beibio J r pwnc gael ei drsfod, a pheth arall, am ei fod tj0 dyeithriawn i'r cytfredin yn eio gwlad pi. V6(jiC'l0s o i ddieitbrwch yma ydyw, am nad ydym °»el ein gwasgu g»n amgylchiaftau i sylwl t(aj !.8qi nad ydym wedi gorfod profl niweiJiau y Oe,jj eydd yma, fel yn y trefydd mawrion, a lle- Poblog eraill. Pe buaseni wedi cael ein t>a « gan amgylchiadau o'r fatb, fel llawer. diau 6 a8ai ond gwaith bycban i gael ein sylw ato, ed'R os buasai gobaith am i'r drwg gael ei YvFfo(id. iejk y darllenydd, ond odid, fod Pwyllgor e,1i8 o Dy y Cylfre iin wedi cael ei ffurflo, offerynoliaeth Dr. Walker, Ysw Ynysfaig, j 6otenu.H^» gyda'r amcan chwilio allan y cynllun if J* ha„l,yaiud ymaitb yr aflendid, heb beryglu dim *^11 ntk* gofia y darllenydd hefyd fod y j -3Qt bwnw yB rhanu y mater i dri phen. Yn nior ? ma° yr ar'er'tt(i ° gladdu mewn a lleoedd poblog eraill, yn 'v 3 ar 'ech*d y cyhoedd? letd it brofi y niwaid a wneir gan y cyfryw 8. y Pa welhantau ellii eu hawgrymu? "tau k mba ddull y gellid gweithio allan y gwell- Yf ,^ny heb ymyraeth & hawliau neb? ^0. °'r Penau gatff ein sylw yn y llith wrth aw pry mu gwelliai-tau i'w mabwye- y Pwyllgor dywededig yn cyfarfod ag f CtfUi ond yn ei dyb ef, gorchfyga hWQ oddiejthr un. ac with ddarllen ha Dee y hyd 6 welir fod yr uo hwnw ar y ffordd yn was- *c fe fydd felly hefyd bvd nes ceir Dadgysyllt- trio Phsrffaith gydraddoldet) crefyd iol. 'tit aubawsder cyotaf a welai y Pwyllgor ydoedd, U? ^wybo i pa mor gynyddol a fyddai lie, y ■»> angeu adeiladu anedd-dai yn nghwra i nes amgylchynu cla dfa. Cyferfydd y >Qoj yr anhaweder yna drwy ddweyd y gellid *vr-'a Yn lied agos derfynau uurhyw le, ac yddai cynydd mewn aieiladu yn mbob yn hytrach nag yn nghyfeiriad myn«eot. i^^ider arall a welai y Pwyllgor oedl, y HI.*4*' y rhajjj mynedi d) i ticrhuu tir i gladdu <Q1¡808 i ddmaeoedd mawrioo, gan fod tir yo cyn- ei werth i'r grad iau y cynydds pobhgaeth V/» le. Ond cyferfydd y Pwyllgor yranhaws- > .a drwy ddweyd nad ydyw y draul ychwauegol myned iddi i gael claddfa ychydig bellier eoillf11? y trefydd yn d.iim i'w gydmaru i'r faotais yrJ|t i lechyd y cyboedd drwy hyny. by a' ha»sder nesaf ganfyddai y Pwyllgor ydoedd, Ofl,0 \tranl ychwanegol i svmud gweddillion y th»dQ ,diPyn 0 bender odoiwrth eu haDedd-dai, yn 8th\> anf?eorbeidrwydd am weinidog i wasan- 'Ja -jf amgylcbiad; a dy wed y Pwyllgor yn iawn nad ydyw y pethau yna ddim i'w l>y d ^ni1 cyferfydd yr aobawsderau uchod, ^yfynii tystiolaeth Es^ob Llundain, yr bwn ci*ed*i:—'Yr wyf yn t>icr y byddai y cyffreoin ^ithe"gwyr yn barod i wneud aberth er mwyn K»ellhadrywfodd. Gyda golwg ar gladdu Ntob (b. y., yr adeiladau), dywe<i yr •ebefn» "Ystyriwyf hi yn arferiad wrth- iawn." ar,hawsder y daeth y Pwyllgor ar ei draws yiachwiliad am gynllun i symud ymaith y clad ifeynd mewn dinasoedd mawrion y • yr angenrbeidrwydd o gladdu pob dosbarth newyddion. Ond ystyria y i ^'illu °r yn cyfarfod yr anhawsder yna ar I « 8obT,iIleu hytrach awgrymiad o gynllun gan d^r dai°» yr hwn a <tdywedai:A chaniatau |ab bi J1 »° d'r yn cael ei brynu at wneud claddfa *°d y amryw blwytydd, a chaniatau hefyd i* Dieu'j11 h*nw yn cael ei bryou & tbretb o gein- th o ui.rhyw swm gan y plwyfolion yn o»r a fyddai gwrthwynebiad i neillduo lr i'r Annibynwyr, neu ry w en wad cref- yddol arall? Nid wyf fl yn gweled un gwrthwyn- ebiad i ran o'r cyfryw dir fod heb ei gysegru, os dewisa unrhyw berson gael ei R!lt.ridu mewn tir fellv. Wrtb ewra, ni fy idai y tir hwnw i aelodau o'n heglwya iii, n r dvmnnai y clerigwyr Mdynt hwy gael eu claadu mewn tir ol." Ystyria yr esgob fod yn anmbosibi cael un glxridfa gytfred- inol i biwb oni cbeir rbaa o honi wedi ei chysegru j'g 'heglwys ni,' chwedl yntau. Sylwed y darllen- ydd yn fanwl ar gynwys yr ymadroddlon.— W. G.

BOREU BRAF A GOLYGFA HYFRYD…

LLANEGRYN.

Marwolaeth Mrs. MARY HUGHES,…

EISTEDDFOD GADEIRIOL MALDWYN.