Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Y LLOFRUDDIAETH

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y LLOFRUDDIAETH GER DOLGELLAU- | [Ymddangosodd y rhan gyntaf o'r hyn aganlyn, ddydd Gwener, yn yr ail argraffiad]. 0 flaen Mri. Wiiliams, Fronwnion, Heveley, Brynygwin, VaUghan, Nannau, &c. Dechreuwyd y gweithrediadau trwy i Mr. Davies, y cyfreithiwr dros y diffynydd, wneud rhai sylwadau ar y ffeithiau oeddynt yn amlwg yn y tystiolaethau. Dywedodd Mr. Davies nad oedd wedi cael amser ond er Y dydd o'r blaen i ystyried y case, ac nad oedd ganddo ddim byd arall i wneud ond gâdnel i'r carcharor gael ei draddodi i sefyll 61 brawf ar y eyhuddiad poenus o LOFRUor- tANTH WIRFODDOL." Gobeithiai Mr. Davitw, gan mai bon oedd y waith gyntaf yn ei got i'r fath gyhuddiad ga I ei dwyn yn erbyn neb yn y sir hon, mai hon hefyd fyddat y "aith olaf. Dywedei fod y carcharor YL- cadw ei amddiffyniad hyd ei brawf. Ar ol hyny aed dros y tystiolaethau gan Mr. G: J. "Williams. Gofynwyd cwestiwn gan Mr. Clough, tray Mr. Davies i MARGARET HUGHES. Yr wyf yn meddwl ae yn credu fod fy chwaer mewn cyflwr drwg. ^.MARGARET WILLIAMS. Aeth Mr. G. J. J^'Uiams dros ei thystiolaeth y dydd o'r blaen. £ ,r un modd gyda Anne Williams, Griffith nomas, Robert Williams, Daniel Jones, Wil- latn Lloyd, Edward Roberts, John Edwards, ^J*n Pughe, Humphrey Owen, Humphrey oeH (gan Mr. Davies: Yroedd y wialen d gan y carcharor yn pysgota gyda hi yn un hir, gyda rhyw fath o wialen ami—ymddang- osai fel yn pysgota), John Jones, Inspector Jones, Superintendent Hughes, P. C. Cadwal- adr Jones, Sargeant Hugh Williams, P. C. Richard Vau^li m (yr oedd ystaen coch ar goes y pigforch), Margaret Hughe3 (=\il dystiolaeth), Edwerd Jones, Dr. Lloyd Williams, (gan Mr. Beale. Nid oedd dim toriad neu archoll ar y gwyneb, dim ond ychydig friwiau). Yna galwydd ar y carcharor, Cadwaladr Jones a darllenwyd y cyhuddiad yn ei erbyn iddo gan Mr. G. J. Williams trwy Sup Hughes, Towyn, a gofynwyd a oedd ganddo ddim i'w ddweyd yn erbyn hyny, sef—"ddarfod iddo yn fwriadol, yn wirfoddol, yn gystal ac wedi meddwl am hyny yn flaenorol, ladd un sarah Hughes, ar y 4ydd o Fehefin"-ond ni atebodd yr un gair. Yna rhwymwyd y tystion i gyd i ymddangos yn y prawf yn erbyn y carcharor. Yna traddodwyd y carcharor yn ffurfiol i sefyll ei brawf ar y cyhuddiad o "LOFRUDDIAETH WIRFODDOL." Dangoswyd trwy dystiolaeth Dr. Edward Jones, fod y dancedig wedi ei harchwylio ac mai barn y meddygon oedd fod y dancedig mewn sefyllfa o feichiogiad.

AIL AGOR Y BEDD GER Y PARC.

Y TRENGHOLIAD.

Y RHYFEL-

CADWALADR JONES