Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLITHIAU WALTS PUW.

Y PARCH. E. JONES, LLWYNCELYN.

: ■ • n -C =• I QrrYUobeb…

I LLETYA PREGETHWYR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

y nail! i'r llall heb rwgnacb, canys wrch byvy y lletyodd r-ai angylion yn ddiarwyb- od." Pa mor ddiyayr bynag. yr edrycha rhai ar y becbgyn Uafaros hyn, byddai yn .1 y burion i'r cyfryw all fod yn euog gofio, fod yo eu. plithrai a ysgyd want y wtad oddiar lwyfan ein cymanfaoedd, pan fydd y 16 presenol wedi noswylio. Nid oes yr un dosbarth o bregethwyr yn Nghymru yn ein boesni, yn gwnead cymaint 0 aberth ag a woa ein myfyrwyr; mae yn ddigoa hawdd i bawb a ystyrio weled hyny; ac nid oes neb yn ymweled &'r eglwysi, yn cael eu treatio yn fwy didal a diddiolch wediy cyfan. Mae yn hynod o b.-th, fod yr idea o beidio talu diao i student, wedi ymleda trwy yr eglwysi mor gyffredjnol; mae llawer pwnc o athrawiaeth, sydd yn hanfodol er lacbawd- wriaeth ei ddeall, heb gael ei ddeall, gan lawer sydd yn llywodraetbn yn yr eglwysi; ond y maent wedi cael allan trwy ryw gyfryngao, fod y myfyrwyryn derbyn rbyw fymryn am eu llafur yn casglu, a bod hyny t5 yn ddigon o reawm iddynt i bregethu "Rhad rail" trxy yr boll wlad. Dicbon fod am bell i eglwya yn eifchriad anrhydeddus, ond y rheol yw i'r student druan, pe byddai yn rheol hefyd, gael ei yru ymaith yn waglaw. Nid yw hyn yn ymddygiad caredig a dweyd y ljeiaf, ni fyddai estyn ycbydig sylltau iddo ar ei daitb lafurus, ddim 11awer o aberth na cboiled; ond byddaiyn rhywbeth i doimlad llawer myfyriwr diwyd, i weled sirioldeb a cbydyrodeimlad yn cael ei ddangos gan yr eglwyai tuag atynt; ae y tna* llawer o nonynt yn fecbgyn tlodion ac amddifaid, a byddai ychydigo arian yo gymborth iddynt draul fawr eu dillad, am fis neu chwech "ythoos o daitb. Un o'r ymddygiadau mwyaf annheilwng yn sier ydyw bod yn ddihris o lety i'r rnYfyrwyr, ac ofnwyf fod diofalwcb yn yr yetyr yma wedi costio yn bur ddrad i rai pyn byn. Pa reswm sydd i wneud gwaban- lakth rhwng dyn a dyn, yn y peth hyn? 1¡J,d yw cnawd a gwaed bacbgen o'r Coleg, yn. Uai agored i dderhyn niwed oddiwrth °rweddle anniogel, nag ydyw cyfansoddiad eorffor<d un fyddo weii codi i safleo boblog- r"ydd fel gweinidog; mae y Gwaredwr mawr Yngolygn i enaid y ddau gael yr un chwareu teg, a rbesymol yw i bob Ghius ofalu, am i Borff y diau gael yr un chwarea teg hefyd. Own am rai manau y gallwn eu henwi *ji>rbyw ddiwrnod, lie mae yn arferiad i dderbyu pregetbwr mawr poblogaidd i dy y gweinidog, neu y diacon, neu y stewart, heQ yr E3q,j ond pan ddaw y myfyrwyr ..Mbio, troir bwy i'r cook-shop neo y Foffee honse, lie mae y dyeitbriad a'r perer- J0100 yn arfer lletya; os gall rhyywun wneud ytuddygiad o'r fath yn rbwbeth amgenach chreulondeb, nis gallaf fi pa fodd bynag. r wyf fi wedi cael y pleser mawr, a'r f'raint letya gweinidogion, phregethwyr, a mYfYrwvr, mewn gwabanol fanan er ys 17 '•» ac y mae genyt gydwybod dawel yn y ftter yma, o roi y fantais oreu a allwn i pregethwr fel eu gilydd, heb wneud jf^abantaethj ac os digwydd i lygaid rhyw 8! sydd yn medru dyrcbafu y nail), a ^o&twng y lIall, ddisgyn ar y lliuellau hyn, d p Ymullwn ddweyd yn onest a difrifol wrth- Yut, edoo dithau a gwna yr un modd." c ^rtb reswm yr wyf yn golygu, ac yn ac yn gwvbod, mai ycbydig mewncyd- ia,arinet^ yw y dosbartb angbaredig y cyfeir- c'Sa^ynt, sydd mewn cysylltiad k'ca heglwysi; ttlf^y^ydd cyfartal yw y rbeol, eithriadau y drogaredd yw abusio y teithiwr, yn "yr bon;" a gwn na bydd i'r rhai sydd nddyat fynwes dawel yn y petb yma, drarngwyddo, am gondanonio inor blaen yr hyn aystyriwyf ynymddvgiad mor annbeii- wn?, ao mewn rhai amgylcniadau yn antur- iaeth beryglus iawn. Gan hyny beth bynag a wnelom, gwnawn ef oi- galon; gan ystyried mai yr Arglwydd Crist yr ydym yn ei wasaaaetliu. Llanrhaiadr. E. MORRIS.