Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

< n CYFUNDEB ISAF SIR GAERFYRDDIN.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

< n CYFUNDEB ISAF SIR GAERFYRDDIN. Cynaliwyd cyfarfod chwarterol y eyfundeb hwn Yn Smyrna, ar y iaf a'r 2il cyfisol. Y gynadledd tIn 2 y dydd cyntaf. Llywyddwyd gan Proff. W. ■ ^°'8aa> Oaerfyrddin. Wedi i'r Parch. W. Thomas, bltiand, ddechreu trwy weddi, penderfynwyd- Fod y cyfarfod nesaf i'w gynal yn Eiitu, Llan- (yr amser i'w hysbysu eto), a bod y Parch, ihoniag Lewis, Llanybri, i bregethu ar Beehodau \õtOQ} edùol.' rp, Fod y Parchn. W. Thomas, Bwlchnewydd; W. ^«oma8) Wnitlandj ac S. Davies, Peuiel, yu cael eu yn gynrychiolwyr o'r cylarfoi hwn i gytarfod y'.warterol uesaf cjfundeb uohafy sir, mewn perth- •n88 i'r buddioldeb o ail-ranu, nou uno, y ddau gyf- ftdeb, Wedi uarllen llythyr oddiwrth y Parch. W. • Tiddy, Camberwell New Road, cytunwyd yo Fod yr ysgrifenydd i ohebu ag ef, ac i ddy. q arno anfon copi o'r amodau perthyuol i drys- a gweddwon gweinidogion Gynulleidfa-. 1 i bob jj Q weinidogion y cyfuadtb cyn tin cylariod nesaf ^ydref, Y Wedi cael anerchiad toddedig gan y Parch. D. Gomer, yn cynwys cr>bw>ilion cynea am ei -Kofion o gychwyniad ei weiui iogaeth yn y sir, a r >°.fyr a'r tadau oeddynt wedi cael eu symud j wlad er yr amser bwnw, cytunwyd • Fod yn dda iawn genym weled eiu hen gyfaill .*• Jones yn eiu mysg uuwaith eto cyn terfyniad yoaweliad byr a'r hen wlad, a'i ddychweliaU at ei a phobl ei ofal yn ngwlad y Gorllewin, a bod H/1 ^gofion o i.weinidogaeth pan yn ein mysg yn j °^01;'ac ar ei ymweliad presenol, yn ein rhwymo ddymuoo o galou gynee a hiraethloo (o lier- ei ymadawiad), id.:o fordaith e^.8urns, cydstyfarfyddiad dedwydd &'i deulu ac a'i j,l*y8'yn America, a blynydiioedd lawer o ddefti- ^oldeT a liwyddiant mawr eto yn y dyfodol. -"Wfynwyd y gynadledd trwy weddi gan y Parch. Gomer. a6c^ Moddion Cyhoeddus.—Am 6.30 y dydd cyntaf, pijj "reuwytl gan y Parch. E. Jont:8, Ffynonbedr, a K^^thwyd gan y Parchn. S. Dayies, Peniul; a '■' W. Morgan, Oaerfyrddin. Am lOdranoeth, »te^'e«wyd gan y Parch. D. Lewis (M.C.), Llan- Wfi- aTV a phregethwyd gan y Parchn. W. Thomas, a EVftl18' Caerfyrddin. Am 2, t>h gan y Parch Isaac. Williams, Panteg, (j^^gethwyd gao y Parchn. W. Thomas, Bwlch- 6 ac Morgan. Bethlehem, St. Clears. Am Cj £ gan y Parchn. W. G. Evans, Tre- ^0i;e9> Ffynoubedr; ac E. Evans, Phila- « 'Calwyd hin d'iymunol, cynolli-idsu HUOB- ^^ynes, ahyderwn y bydd bendith y nefoedd jy moddion i fod yn adgyfoerthiad i'r ift0tu°?,do^> yn adeiladaeth i'r eglwys, ac yn achub- 1 r gwrandawyr.—

TYWYN. -

t' TANYGRISIAU. |

•./;■n'

ICYFARFOD CHWARTEROL ARFON.