Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

< n CYFUNDEB ISAF SIR GAERFYRDDIN.

TYWYN. -

t' TANYGRISIAU. |

•./;■n'

ICYFARFOD CHWARTEROL ARFON.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

3. Penderfynwyd fod Mr. Roberts, Tymawr, i anfou Uythyr eto i'r eglwyei nad ydynt wedi ateb y cwestiyDau yn y cylehlythvr blaenorol o berthynas 'r achos dirwestol, gyda riymuoiad taer ar fod id ynt ateb 6 hyn i'r cyfarfod nesaf. 4. Dymunwyd ar fod i Mri. Roberts, Tymawr; Williams^ Sgthel; Griffith Edwards, Betbesda; a Hugh Hughes, Treflys, i weithredu fcl pwyllgor y drysorfa gyuorthwyot dros y cyfuudeb hW'h ac am- lygwyd yn y cyfarfod y parodrwydd mwyaf i gyd- weithredu gyda'r frawdoliaeth o gyfundeb Lleyu ac Eifionydd yu symudiad pwysig o sefydlu Trysorfa Gynorthwvol Gylfredinol' i holl sir Gaernarfon. 5. Mr. John Abraham Jones a ddywedodd ych- ydisr eiriau mewnperthynaa i sefy llfa achos ere fydd yn y lie; Dywe.iodd fod y capel wed' ei adeilndu er's deg mlyuedd yu ol, am y diaul o £1,135 Oi. Oc., trwy gydweithrediad y gynullebfa, yr eglwys, y gweinidog, a chylfeillion Oristionbgol oddiallan, fod cyfran belaeth o'r ddyled yna wedi ei symud jm- aith, ac Did oedd yn aros arno yn awr ond £ 360, fod y gynulleidfa yn hynod tfyddlon i ddyfod i foddion gra3, yr eglwys yn mwynhau tawelwch heddychol, a bod Mr. Williams, y gweinidog, yn lefyll mewn bri iliawr, nid yn unig yn eu golwg bwy yn Libaaus, ond hefyd yn ngolwg y wlad yn gyffref'inol. 6. Y cyfarfu i nesif i fod yn Bettwsycoed, yd His Hydref. Swm casgliadau yr eglwysi ydoedd X2 5s. 9J., a'r Casgliad cyhoeddus yn y Bontnewydd, £ 1 3s. 6c. Cyfanswm, dE3 98. 3c. Pregethwyd gan y Parch. E. H. Evuns, J. A. Roberts, B.D a R. Rowlands, Treflys. Megys ar- ferol, fe;ly hefyd y tro hWD. Yroedd cyfeillion y bontnewydd yn dawel, siriol, a charedig iawn, ac ar boll wasanaeth y dydd yr oedd urogl dymuno!, Hegys arogi maes. Yr oedd yn cael ei fendigo gan Arglwydd.—K. W. GRIFFITH, Ysg.