Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

BLYNYDDOEDD ENBYD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BLYNYDDOEDD ENBYD. Yn y flwyddyn 1818, rhoddodd Ty y Cyffredin orchymyn i arsraffu nifer y Jtoseddau a gymerodd ie o'r flwyddyn 1805 yd y flwyddyn a nodwyd uchod. Yo yshaid yr amser a nodwyd, carcharwyd am **0fi tai, un mil wyth gant a phedwar ar ddeg a thriagain, crogwyd o honyni un cant ar bymtheg a phedwar ugain! Hrcharwyd am chwim-ladrad (larceny), ^ewn tai anedd, hyd werth deugain swllt, un un cant a phedwar ar bymtheg; crogwyd r, ar bymtheg o honynt! Carcharwyd am Ug-ysgrif (forgery), bum' cant ac un; crog- yd o honynt ddau gant a saith! Carcharwyd ,rn ddwyn ceffylau wyth gant a deuddeg a e^gain; ^crogwyd o honynt bymtheg ar ^ugain! Carcharwyd am dori tai ynjjy |dydd chwim-ladrad, &cM saith cant ac un a onugain! Carcharwyd am lofruddiaeth, au cant a paw ar hugain; crogwyd o honynt au pant a dau! Carcharwyd am ladrad av y ffordd fawr a lleoedd eraill, wyth cant ac wyth a detigain" crogwyd o honynt un cant a deunaw! Carcharwyd am ddwyn defai I, wyth cant ac un ar bymthog a phedwar ugain; crogwyd o honynt dri a deugain! Y cwbl a garcharwyd am droseddiadau o fawr bwys sydd wyth mil pedwar cant a deg ar hugain; y cwbl agrogwyd o honynt yw mil a phymtheg ar hugain! Wrth graffu ar y rhestr uchod, owelwn y fath ddylanwacf mae yr efengyl a chymdeith- asau da eraill wedi ei gael ar ein teyrnas, fel y mae y troseddwyr yn ll^wer llai, fir fod rhifedi y trigolion yn llawer lluosocach. Gobeitbiwn "y derfydd pechaduriaid o'r tir ae na fyddo auriuwio'ion mwy." Gwawcioa wnelo y bore rhyfedd a hyfryd hwnw. A—r—rm—w. HEN GEBFIWB. ',1w11 Yo lis i cy bod '<:f,i_< .r f

Y DWYRAIN. ¡ ;1

Y CIRC A SSI AID YN BKYROUT,

Y 'GWRTHRYFEL YN THESSALT.…

Y CAIS AT RODIH I FYNY Y LLONGAIX…

.'j ! ■ay j . Y TELERAU HEDDWCHV1'^

¥ genetitr ¥merotjroU :t■'ii