Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

,'."NrtogWHOii ©gmrtig. —•

,'j;';Y DEHEUDIR.

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y mae llawer o bobl yn gollwng deigryn wrth weled trueni, y gwnelai chwecbeiniog fwy o lea. Aeth twrnai y dydd o'r blaen i weithdy barbwr i erchi perwig. Wrth gymeryd mesor ei ben, dywedai y bachgen, 'Mor hir I es yw'ch pen cbwi, Syr!' 'Ydyw,' ebai y twrnai, 'rhaid i ni gael penau hirion.' Aeth y bachgen yn mlaea â'l waith, a gwaeddodd allan o'r diwedd, lOch, y mae eich pen mor dew ag ydyw o hir.' Cwynid i ddyo yn ddiweddar o berwydd fod ei wraig wedi ei adael. 'Peidiwcb a I cbwyno i mi,' meddai y dyn, 'nes y delo yn ei hoi.' 'Yr wyf yn cofio,' ebai John Wesley, 'glywed fy nhad yn dweyd wrth fy mam, (Pa fodd y gallech chwi feddu amynedd i ddweyd wrth y penbwl yna ugain gwaitb drosodd?' 'Wei,' ebai hi, 'pe buaswn heb ddweyd wrtho ond pedairarbymtbeg o weithiau, buasai fy holl lafur yn ofer. Y mae y Standard wedi cael allan y r rhyfeddod mai hiliogaeth y deg llwyth yw y Tyrciaid, a mynega am ea dychweliad at Gristionogaeth—syndod! Dywed hen drafaeliwr mai y ffordd i gadw eira o garnau ceffylau yw eu rhwbio yn dda tutewn â sebon neu ryw ired. Y mae priodas fel dau lafn eiswrn, y maent wedi en huno fel nad ellir eu gwahanu; y maent yn symud yn fynych mewn cyfeiriad croes i'w gilydd, ond bob ameer yn cosbi y neb a elo rhyngddynt.

DYFFRYN NANTLLE.

Y CONCERN HALL,

CYFARFOD MISOL

Y RHYFJEL. '"t., ,L F*

LLAW »ER. <

CYNGHERDD.

BIRKENHEAD.