Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MERIONETHSHIRE SPRING ASSIZES. The Commission of Nisi Pruis of Oyer and Terminer, and of General Gaol Delivery for the County of Merioneth, will be opened at the Shire Hall, in the Town of Dolgelley, on Thusday, the Fourteenth day of March, 1878, before the Honourable Sir John Mellor, Knight, one of the Justices of the High Court of Justice, Queen's Bench Division; and all'Justices of the Peace, Mayors, Coroners, Bailiffs of Liberties, and Chief Constables, within the said County; and all Jurors, Persons bound by Recognizances, Witnesses, and others having business at the Assizes, are requested to attend at the %aid Shire Hall, on Friday, the 15th day of March, 1878, at 10 o'clock precisely. WILLIAM JOHN BEALE, ESQUIRE, Sheriff. Undersheriff's Office. Dolgelley, February 15th, 1878. PUBLIC HEALTH ACT, 1875. 38 and 89 Vict., c. 55; Sch. II. (25), and Sch. IV. (Form L.). Public Health Forms, Sched. II. e. REGISTER OF OWNERS FOR THE DIS- TRICT OF DOLGELLEY LOCAL BOARD. NOTICE OF TIME FOR MAKING CLAIMS AND OBJECTIONS. I HEREBY GIYE NOTICE, that all persons who are entitled to vote as Owners or Proxies at the Election of members of the I Local Board for the district of Dolgelley, and who are not on the register of owners and proxies now in force, or who being on the register do not retain the qualification or the address described therein, and who ar desirous to have their names inserted in the register about to be made for the said district, and all persons who are desirous of objecting to any name on the register now in force, are hereby required to give or send to me, on some one of the first six days of March next, a claim or objection [as the case may be] in the form. pre- scribed by the Public Health Act, 1875, Sched- ule IV. EDWARD WALKER, Chairman of the said Local Board. Brynhyrfyd, Dolgelley. RHYBUDD. Ya wyf fl, Evan Evans, Cowman, Nannaa, ger Dolgellau, yn air Feirioaydd, yn dymuno hysbysu na byddaf yn gyfrifol am anrhyw ddylod neu ym- rwymiadau a wneir gan fy nwraig, Ellen Evans, o'r dyddiad hwn allan. EVAN EVANS. Chwefror 23ain, 1878. EOS BRYCHAN. Y Buddugwr ar ddatganu y Solo Bass yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1877, a ddy- muna wneud yn hysbys ei gyfeiriad er hwylusdod i bawb fydd am gael ei wasanaeth yn eu cyngherdd &c. Mr. J. BRYANT (Eos Brychan), MY DIDD," Office, DOLGELLEY. S DOLGELLEY HOUSE AND SHOP, to Let, Apply to 0., 11 DYDD Office, Dolgelley. DRWS Y TY. SEF Llawlyfr i Ymgeiswyr am Aelodacth Eglwygig, gan y Parch. Simon Evans, Hebron. Y Trvdyda .Argrafliad o'r Wasg, Pris Is. y dwain, neu 7s. y cant. I'w gael o awyddfa y Dysgedydd neu oddiwrth yr Awdwr. AT OHEBWYR. { DALIER SYLW. Taer erfyniwn ar ein Gohebwyr i anfon eu cyn- yrchion i'r swyddfa mor fuan ag y byddo modd gan y bydd hyny yn hwylusdod nid bychain ni. Gwnaed pawb ymgais i anfon erbyn bore dydd Sadwrn neu Linn y fan bellaf. I

YR AMODAU HEDDWCH.

TWRCI A'I CHREFYDD- I, i.