Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

LLINEI-il, Y WHITE STAR SYLWER. Mae agerlongau y Llinell hon yn cymeryd y Lane Routes," a gymeradwywyd gan Lieut. | Maury, wrth fyned a dychwelyd. I A0ERLC,*CAU ,,R UN01 SpilSIr DALEITHIAU. Llwyth, 5,000 o dunelli. 3,000 G anu (<fh Yn hwylio o LIVERPOOL i NEW YORK bob dydd IAU; o QUEENSTOWN (.CORK) bob dydd GWENER. Y mae Agerlongau cyflym a thra adnabyddus Llinell hon yn hwylio fel y canlyn:-O LIVER- POOL heibio QUEENSTOWN: epublic Iau, Ion. 1 3 Celtic Mawrth Chwef. Germanic.111.11, Chwef. 14. Baltic Mawrth, Ion, 19. Adriatic Iau, Ghwef. 28. Y mae y Llestri newyddion ysblenydd hyil wed tynu i lawr y fordaith i'r amser byraf y mae yn boaibl, aC yn rhoddi i Dtithwyr y graddau uchaf o gysur sydd hyd yma yn gyrhaeddadwy ar y mor Cyfartaledd y fordaith, 81 dydd ynyrHaf; 9Jyny Gauaf. Y mae Saloon, Ladies' Boudoir. State Rooms, a't Bmoking Rooms, yn nghanol y Llestri, ac wedi eu dodrefnu yn foethus, a'u gosod i fyny gyda't holl gyfieusderau diweddar-pianos, libraries, electric bells 6ath-rooms, barber's shop, tc. Cludiad, 15 Gini, a 18 Gini. Return Tickets am briiiau iseL Y mae cyfleusderau y Steerage o'r nodwedd uchaf, a'r ystafelloedd yn anarferol o helaeth, wedi eu goleuo, eu hawyro. a'u cynesu yn dda; a chaiflf teithwyr y dosbarth hwn allau fod eu cysur yn caei ei astudio yn ofalus. Cyflenwad anmhenodol o ymborth wedi ei goginio. -> Cysuron meddygol yn rhad. Ystiwardesau yn y Steerage i wasanaethu ar Wragedd a phlant. ■ Steerage fare mor isel ag unrhyw Linell arall. I Drafts ar New York am symiau heb fod dros £ ) ft yn rhad. ft Am y llong-log neu y fordaith, ymofyner if B IS MAY, IMRIE & Co 10 Water St., Liverpool. ft Am y llong-log neu y fordaith, ymofyner if B ISMAY, IMRIE & Co 10 Water St., LiverpooL <'t. y'- i' THE LARGEST AND LEADING I PAPERS IN WALES AND THE WESTOF ENGLAND "SOUTH WALES DAILY NEWS. $Published every Morning, Price Id. I THE LARGEST DAILY PAPER £ In Wales and the West of England, and the f LEADING ADVERTISING MEDIUM, The "SOUTH WALES DAILY NEWS" has a ver, large and constantly increasing circulation, and is distributed throughout an unusually extensive area. The SOUTH WALES DAILY NEWS" circulates in every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large Portion of the West of England, and it is unsurpassed « a General Advertising Medium—particularly for communicating with the Commercial, Mining, Ship- Ping, Manufacturing, and Agricultural sections of the community. -:0:- THE "CARDIFF TIMES," AND "SOUTH WALES WEEKLY IVEWS,, Published v ry Friday ct- atur day. Price 2 Has been Enlarged to Sixty-four Columns, re n I HE LARGEST NEWS-SHEET IN THE • ✓ KINGDOM. and the WEEKLY ADVERTISING JOURNAL For Wales the West of England. IJM f 1 TYSTEB IOAN PEDR. f tydnabyddwyd 4457 9 0 Corwen— J. Pritchard. 0 10 0 H. Cerny w Williams • • • 0 5 0 W. Williams CM.C.) 0 5 0 O. Lloyd, Draper 0 2 o Thomas Davies. 0 1 6 D. Evans 0 2 6 >Cynwyd—Casgliad 0 6 o jj "MsJonea, Siamber 0 2 6 1 Bethel, Victoria o 0 0 I Wo 0 t 0 PURWCH Y HEWCH Y GWAEU A o( GWAED A CHRY F: CHRYF. I 0 f ABOVE GWILYM EYAN,S' QUIIN IN E BITTERS NEU f VEGETABLE TONIC,' Y Feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddyfeis iwyd er cryfhau y cyfansoddiad a phuro y gwaed. YMAE y Bitters hyn yn hollol lysieuol, ac yn cynwys chwerw-lysiau a melus-lysiau wedi eu haddas gymysgu, sef, Quinine, Sarsaparilla, Saffron, Lavender, Burdock, Liverwort, Gentian Root, &c. Mewn gair, y mae bron bob llysieu yn a gwreiddyn gwerthfawr yn y feddyginiaeth ryfeddol hon, ac y maent wedi cael eu parotoi ar ol llawer o fyfyriaeth yn y modd goreu er eu perffeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau canlynol:- 1. Gwendidau o bob math yn ymddangos fel un neuragor o'r anhwylderau canlynol:-Iselder ysbryd, nervousness, curiad y galon, chwysu, teimlad blinedig chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddisymwth i'r gwyneb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen ar y chest, poen rhwng yr ysgwyddau, diffyg anadl, phlegm, y gwaed yn tori, peswch, a thueddiad at y darfodedigaeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trymder hanarferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, yr ystumog yn cewyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genau yn sych ac yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, pleurisy, yr afu yn afiach, a thrwy hyny yn achosi y clefyd melyn, poen yn groes i'r llygaid, ao ysgafnder yn y j pen. 3. Trwy effaitli y Sarsaparilla a'r Burdock ar gylchrediad y gwaed, y maent yn hynod o effeithiol at y blast neu'r awelon, gwynegon, ystyffdra y cymalau, y croen yn bigog ac anesmwyth, a phob math o distemper yn y gwaed. Y mae tystiolaethan pwysig yn cael eu derbyn yn barhaus. Cyhoeddir pump yn unig o'r lluaws. Gellir cael pob hysbys- rwydd trwy ysgrifenu at y perchenog. Os bydd rhywun yn amheu gwirionedd y canlynol, dymunir arno ysgrifenu at yr enwau a roddir yma. To Mr. GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S., December 14th, 1876. Dear Sir,—I have been suffering severely for a long time with indigestion and nervous debility and their attendant inconveniences. After trying numerous remedies (to no purpose), I tried your Quinine Bitters, and the result is I am uow a healthy man. Had I tried it sooner, I believe I should have escaped many restless nights and many pounds in money. Publish this for the benefit of others. Address THOMAS REES, Decorator and Valuer, Forester's Arms Hotel, Llanelly, late of Fishguard. Old Globe, New Dock, Llanelly, May 24th, 1876. Anwyl Syr,-Dymunaf hysbysu i chwi fy mod wedi cael fy llwyr iachau trwy gymeryd eich Quinine Bitters. Yr oeddwn wedi myned bron yn rhy wan i gerdded, ac yr oedd y clwyf ar fy mraich yn myned yn waeth bob dydd. Yr oedd meddygon Llanelli a'r ardaloedd am dori fy mraich ymaith er achnb fy mywyd, ond trwy gymeryd y Quinine Bitters, yr ydwyf yn awr wedi gwella, ac yn gweith- io bob dydd. Ehoddaf fy enw yn 11awn, fel y galoj eraill gael manylion pellach oddiwrthyf os mynant. Yr eiddoch yn barchus,—GRIFFITH WILLIAMS. Dylaswn ddyweyd fy mod wedi bod dair blynedd heb weithio ond ychydig. Un arall oddiwrlh Mr. RoBBBt GtJY, Unildtr, Cambrian street, LlarieUg. Syr,-Mewn geiriau byr, dymUnaf ddyweyd, fy mod wedi cael lleshad PARHAUS trwy gymeryd eich "Quinine Bitters." Rhyfedd yw eu heffaith. Blinwyd fi beunydd gan boen anferthol yn fy mhen. weitbiau uwchben y llygaid, weithiau yn yr ochrau, a phryd arall yn curo fel morthwyl, fel ag yr oedd ofn arnaf ddilyn fy ngalwedigaeth ar ben y ty. Poen yn fy hips a rhwng fy ysgwyddau, a gwendid mawr. Dim awydd na bias at fwyd, ond ar brydiau anam- serol. O'r diwedd cymerais eich "Quinine Bitters," ac yr ydwyf weii fy llwyr wellhau. Uyfrifir eich "Bitters" yn ddrud, ond gallaf yn awr ddweyd yn ddiofn, mai dyna y moddion rhataf, a'r goreu a gefais erioed. Gall nqb yn gydwybodol ddioddlf poen heb dreio hwn. The Grand Hotel, Brighton, July 28th, 167f Dear Sir,—I feel it is my duty to the public and yoursel to inform you that I have derived immense benoflt from your Quinine Bitterrs or Vegetable Tonic. I have beta for some months a victim to headaches, pain in my back, and I believe a general derangement of the liver. I am happy to say I now feel well, but take a dose of your "Bit- ters occasionally, when my appetite fails. Yours faithfully, ROBERT FOSTER. Ruthin, Awst, IfiJet, 1876. Sir,—Yr wyf wedi derbyn lies mawr oddiwrth eich Quinine Bitters Bu'm yn cael poeuau annisgrifladwy yn fy mhen a'm danedd, yn cael ei achosi (medaai'r Doctor) ganfy ystumog. Yr oedd y bwyd yn gwasgu cyst Wdt ngofidio, bias cas yn fy ngenau, yn enwedig yn y boreu, fe bustl. Yr oeddwn yn hala hanerfy amser yn y gwely trwy wendid, ac feallai ychydig iselder ysbryd. Oymerais dd wy botelaid o'ch moddion, ao yr ydwyf, yn awr yn deimlo yn gryf a diboen. Mr. Gwilym Nvana. Yr eiddoch, JANE 8. THOMAS. BYDDED HYSBYS I BAWB. (A.) Nid ydyw bosibl dodi'r holl gyffeiriau sydd yn y feddyginiaeth hyn mewn TILLS (B.) Y mae y pris mor isel ag y gall fod, 08 oymerir ystyiiaeth brinder y Quinine a Sarsaparilla. (C.) Gellir gweithio beunydd fel arfer; heb un annghyf- leusdra, ac nid oes perygl anwyd, ond yn hytrach y mae yn attd anwyd. (D.) Y mae y Bitters yn cryfhau y rhan, neur aelod o'r corf sydd yn wanach, ac felly yn fwy agored i heintiau ao afiechyd nae arferol, a dylid cofto fodbron pob math 0 BILLS yn gwanhau y cyfansoddiad, aoaflonyddu y oylla. (B.) Nid Quinine Wine, na Tincture of Qaimn, nao unrhyw gymyegedd arall o eiddo y Druggist ei hon, and "Evans Quinine Bitters" mown potelau 2s. 90. a 6c. a'r enw, "Gwilym Evans, Ph. O.; M.R.P.S." wedi et yagrifwra ar Stamp y l'Jywodraeth; heb hyn, twyll a ffugi&d yaynf Ar werth yn mhobttref, neu yn direct i bob man o'r wlad oddiwrth y perchenog i GWILYM EVANS, j Pharmaceutist, ) Llanelly, Carmarthenshire. D.S. Os na ellll cael y 'Bitters heb drafferth, ysgrif eaer at y perchenog. Wholesale Agent—Mr. R. WYNNE WILLIAMS, Dolgellau. CANEUON ORIAU HAMDDENOL j Y PARCH. JOHN. H. WILLIAMS, LLANHESTYN, LLEYN, YN cynwya 82 o ddarnau Barddonol ar wahanol deBtynau. Psi8 s.y:vt r TYSTEB IEUAN IONAWB. Dymuna loan Eryri wneud yn hysbys ei fed yn der- byn tanysgrifiadau at dysteb Ieuan Ionawr yn Llan. beris, a'r amgylchoedd. Ni bydd yn un rhwystr, trwy hyny, i neb a fyno anfon at y ddau fr^wd a ymgymer- asant yn ewyllysgar i dderbyn tanysgrifiiadau yn Nolgellau, sef— „ Mr. Hugh Owen, burner. Mr. Wm. Evans, Furniture Dealer. YN EISIEC. V- CRYDD- Yn ddyn sobr ac yn weithiwr da. Ymofyner A, Griffith Evans, Llwyngwril, •Jferioneth. '+.