Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

II ydwf' fi ae 1" ? 7 Jy- e^eill wedi gwneud arch-V ^y' '■" sr « wiliad manwl i mewn i ansawdd^V fiP]f>T?r;F/S €/ y^GEoiiG^ Plife ANO^BAYEL^t 1 •■ /^ch Peleni, acyr-ydym yn cael eu\ U j. |/PILLS" ac yr wyf yn caei | f/ bod yn gyfansoddedig o'r cyjfmriau '"nil F 0"n n I trr I if A | Uysieuvl tyncVaf. irr wyf wedi eu defuyddio\\ rlJLti & UllAVLL f bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau \j\ • yn helaetli am flynyddau lawer mewn ji llysiertol. Nid oes ynddynt ddirn o natur PILLS. |«eMMd. Ya O'B MB„ J 11 ihewn eefyllfa aiiobeitliiol b horrt-ydd f It- 4; BOO. fK FBODtGHNlAWTH DRA OWBBTH• ji I Wl P41eS3a:r GrRv< Ac nid wyf.tn>^triJSb J s PARClTOiR Y PELENI UCHGb FAWB AT t fiOtUBUti trtkt A& totmt f A' VsdwOTd, nad oes:, inewu gwmonsdd, e\i J. MEWN'TR! O 0f5utJ.i$J I ■! ? S; PA Y MAESTT WEDI /§ Vs. cyffelyb rel: nieddyginiaeth tuag '• '■ V > £ -■ /J ^at wellay Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: \<?> stJ HAMCANU.^ No,1-GEOR!3E'S PILE & GRAVEL r ILLS. j & ti No.2-GEORSE'S GRAVEL PILLS. I !'i.s a\at po Vrfihr- r.„ } • J ,1 1 a'frV.y r -T No. 3 GEORGES PILLS FOSTW PILES. •■' V l*'1'* 1 i GOCHELWCH OWYLLWYR. „ GOCHELWCH DWYLLWYR. l Mewn blychau Is. ljc, a 2s. 9c. yr un. »• 1 Daliwcll sylw f6d dnw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEORGE'S Pills, ] ftr Stamp y Lly#oclrAeth sydd o amgyloh (JAN BOB PFEKYLLYDD PARCIII'S -Ac er EICH PEBSWADIO, na chymerwck *& bob blwch. Heb hyu nid oes dim yn DRWY YR holl fx v. "Pile and Gravel Pills," o wneuthuriad i wirioneddol. ala j 1r:rÚ{U' r, '1' r r. 1;"£ d':t:I4. .a .il?! ow | POEN YN Y CEFN 1/1 [ | CHWYDD YN Y TRAEP j !1.1.. III YSGAFNDER YN Y PE-,l I111 POEN YN Y LWYNAU JJ 'N^^WOUP. « | UJMBft^SGTOl c f llWYMEDD,to. | Uod U,) .\f-tj \(.1. I t 1'1'{ • H. vr/ Hn .iJaxioBcfsTPjfl—if" £ ••(! i H i j j -~E BH filil t ..J,- "L .COC« ^01: •■ 2 3±tr Hi JO* -&1 • I GEO RGE'S feSh" t ME. GEORGE, DTT T7 APDAXfUT DkabS,b- rhtkn* I Dear Sir,—Tour Pills take -well here, rlLL&UKAY tiLl I. and in time I shall have a large opening pTT ,T I Dear Slr, our 1 sewell here, greatetlicacyof y,ur Pills for Piles And Gruel. I al1V&Jl and in time I shall have a large opening pTT ,T I r, *■ 11 vA„«« 1«„1„ I JJJKJ. those trouMeaomc and painful disorders, and am rarSy tor tnem-—xours truly, di^aj'j ovited even IN most dominate cases. G. OWEN, Chemist to the Koyal Family. v „ p^ITI T77 n I remain, yours truly, Y mat y Peleni hyn yn Feddygimaeth FRANKLIX DIXOS. ^4> SICR, BUAN, A DIOGEL I'R £ n T~ PILES A'R GRAVEL. ac i luawa o anhwyldfrau e-eill sydd bob '■ Ut'fi ■V<^d1 If ► amser yn cu canlyn, mcgys:—■ r j-j [. ?| /i '.iltilil at?l POEN VN Y CEFN' Y3GAFNDEr! YN Y PEN. DIFFYG r. IR «fiTO,W«nV^A TRF'JLIAD. RHWYMEDD, LLYNCER MAN, DIFFYG l' iT/ITT i AXWYLSTK,— ?A^I III WiliJjLiilAIJ S»"^V ANADL, POEN YN yr ARENAU ar LWYMAU, SURNI -f f le. ac anwyl iawn i ml nV £ 0 RHYFEDDOL."—Bum VN YR YSTYMOG, PCEN DIRFAWR YN Y COLUDDION hefyd. Yr wyf wedi bod yn //yn glaf llawero flynyddau OWAEW.-GWYNT.COLIC.TEIHLAD O BWYSAU YN v" J"/g«rai ^Lrau ynduI H$} y ^ile^ a'r Crravpl TCrPidd cefn, Y lv.> NAU. A G.VA_lod i r YMYSGAROEDO, f (v.uiideff mlynedd, ac amypump misolaf cynimi 1 V r Crravel. Braiaa & DWFR POETH. DW^-ATAL,AD. Y GWELEDIAD YM „,1 KafLl ar eich peleni chwi, .yr oeddwnVedl fyV\ ■ yr oeuawn yn alluog 1 sefyll ar ry A\ BWL AC ANEKLUR, SYCHOER A BIAS ANYMUNOLVH llv-yr ^-Hethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath "boen M //nhraf>d Can V nopn n rtoVinconf i mi n'r GENAU, PCEN YN Y BOHDCAVYDYDD, CHWYDDIANT s-ofninsyn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm ysgyiaint, a fl I nnnf" 6 rn C0Se^, -i ar, Y TRAEO, Ac. 1-en mm yn fymhen, ac yn.feddw gan.bendro, fclia. ■ 1/ ysgafnaerynrymnen. Fe wnaeth Doctonaid i| ? "»llwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u llun priodol; mewn \1 ■ I Aberdare a Merthyr eu goreu Kmi ac vr I RHOODANT ESMWYl HAD UNIOKGYRCHOU j gair jroeddwn wedi fy lwvr andwyo gan boen a selni, fel 1 I I auciu<uc a 1, 5 J', !| j nas gallwn gredfl fod modd i ml byth wella; ond dlolch i I II wyf wedl talu ldciynt ounoedd lawemin hyny, I PEROHENOG, 1, Awdwr pob dgioni, a pharch i chwithau. I l\ ond ni dderbvniais fawr lies oddlwnth lin n T -CI nnnnrirt n«- T5 -p> a V Yn mhen b\i;befno3. drwy, 4defnyddlo eich Peleni yn oi l 11 WllU m uu«3rpyill«.i» «» oacnvmn un o I J. E. CrJEORGE, M.R.P.S., eich cyfarwyddy.l, yr oeddwn yn gallu dilyn fy ngalwedl- Ji V. honynt. Pl'ynais H} Cxiaia o GEORGES V gaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngw«ll»' ft V. PILES and GRAVEL Pills, a chymerais I IIIR WAIN; i.raidd heb yQ«ytx,d i mi, gan y modd tawei ac wmwyth /f VV jj vi m, l „1/M n,j Ji j yr oeddynt yn gweithredu arnaf. Im aaau ddogtl O honynt y> y&wyj yn p I A M nRPAMOUIDF !O VX Yr oedd fy nghyf&Asoddiad wedi myned mor IM V\ awr vn rldvn, iach. vnuMINOnlnt. j V oer a clilai, ond drwy barliau i'w cymerji,.y /M J J r. t — XN J V maent wedi ty a.lfervd I'm gwres fel cynt, /M « Vv BENJAMIN EDWARDS, ( 9)1 \T V, 'ac yr wyf fel yn dyfod ynTeaaco o'r -jT ■ I, rit ■' I I nevyddYdwyf, <tc. i-l rffi-'jl-? ,7>^WMDARK' Al)ERD^K^/ J { 'j DAVID DAV1ES. fii IT in i | o <■ 4 •-• 'nojjiY ,yy. I