i, VR1^^ ' St ,1 t>0 , IJIAV NDAIN. , f,, j !, v;% Goi.^— •|1878-03-22|Y Dydd - Papurau Newydd Cymru" /> I '■ ^"JITTTY\TNAT*R 5 >i, VR1^^ ' St ,1 t>0 , IJIAV NDAIN. , f,, j !, v;% Goi.^— •|1878-03-22|Y Dydd - Papurau Newydd Cymru
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

I '■ ^"JITTTY\TNAT*R 5 >i,…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I '■ ^"JITTTY\TNAT*R 5 >i, VR1^^ St ,1 t>0 IJIAV NDAIN. f,, j v;% Goi.^— O0^wn yn grwtyn heb fod prin gymaint .■ 'ftol sydd genych yn eiatedd arni yn y • wyddfa yna, Syr, cyn bod y deall wedi cael i ddechreu ymagor, na'r rhan bwysig «<>no 6'r;cyfanabddiad allanol sydd yn myn'd dan J.* enw barf gael amser i ymwthio i'r golwg drwy J%Uau'r wyneb, arferwn ac ymfalch'io yn fawr yr hyn a eilw dysgedigion y dyddiau diwedd- yn "opiniwn"—ond nid yn opiniwn neb arall, elthr yn fy tin fy hun. A'r dosbarth fyddai yn r4YIled ynjddieithriad dan fy ffon opiniynol i ^dd y pregethwyr: cawsai pob peth arall, pa un ?y»ag ai lleol ai cyffredinol fuasent, fyned i'r J*n a fynent, heb gynyrehu y gradd lleiaf o ^ywreinrwydd ynof tuag atynt; ond am unrhyw regethwr y cawsai fy nghlustiau y fraint^ o rando ar ei leferydd, nid oedd y mymryn lleiaf iddo ddianc rhag cael ei bwyao yn fy gmorian. Cofus genyf am yr adeg y byddwn j)QlBayuo^ yii llaw fy nhaid i'r Hen Gapel yn oigeuau, gan geisio gwneud camrau breision fel yntau, i gael Mddyn ddyn; y modd y cymer- wn fy safle ar y fainc a ystyriwn bob amser fel fy eiddo fy hun, ac yr edrychwn ym myw llygaid y llefarwr o ddechreu y gwasanaeth hyd ei ddiwedd; hyny ydyw, os byddai yn cadw at y ddwy reol oedd genyf wedi eu goaod i lawr ar ei gyfer. A dyna oeddynt-deng muuyd o ragymadrodd cyn myned at gnewyllyn ei breg- eth, ac, os byddai yn perchen tipyn o hwyl, ei gadw nesfy byddai wedi myned i ddiwedd ei ail ben. Mi gawn ni weled yn union os perchid fy nwy reol gan y pregethwr; ond os maijfel arall y tröai, ofer fyddai iddo ddysgwyl am|wrandawiad oddiwrthyf fi, beth bynag, a chaffai y truan ei roi i lawr yn mysg y lluawa a wnelent i fyuy y dosbarth "salaf" o bregethwyr ein gwlad. 'Dy w fy hoflfder at ragymadrodd ddim wedi lleihau yn y mesur lleiaf; ac er y barna rhai hwyrach fy mod yn dechreu enill clod i mi fy hun fel un dwl iawn wrth ysgrifenu rhyw "sothacli" fel yr uchod, eto gall y craff el feddwl ganfod heb un- rhyw anhawsder mai eisiau esgus oedd arnaf dros ragymadroddi tipyn fy hanan. Yr oeddwn wedi meddwl gofyn i chwi er ys tro, Mr. Gol., beth sydd wedi d'od o rai o'r goheb- wyr a arferent drasthu eu meddyliau drwy gyf- rwng eich newyddiadur, y naill wythnos ar ol y llall. Mae arnaf hiraeth am rai o honynt, tra yr wyf yn dymuno "gwynt teg" ar ol y gweddill. Mae'n wir fod yna ambell i un o'r newydd yn d'od o rywle neu gilydd i lanw'r bylchau; ond beth-waeth er hyny, nid y'm am golli yr hen Istandard4 rywfodd, fu yn ein difyru a'n haddys- gu yn eu ffordd a'u.style eu hun am gymaint o amser. Dafydd Ffowc, b'le 'rwyt ti, dywed? Oes dim newyddion-yn d'od i'r swyddfa yn awrl Mae nhw yn cwyno yn y Brifddinas yma oblegid "depression of trade," ai tybed fod yr haint hwnw yn gadael ei effaith ar dy faanach dithau? Os diffyg newyddion ydyw yr achos o dy ddistawrwydd, inventia rai, Dafydd bach; rho dy beirianau dyfeisiol ar waith, a gad ini gael gweled dy fod a'r dir y byw eto, beth bynag. Gelynin, ni chawsom ambell i damaid go felus genyt tithau lawer tro yn gymysgedig a thameidiau o nodwedd arall, ond nid ydym wedi cael.tama,id o fath yn y byd genyt er ys misoedd bellach: gobeithio'r anwyl nad wyt ti ddim wedi ein tynghedu i farw o newyn ar ol y cwbl. Beth sydd wedi d'od o'r Hen Fugail hwnw hefyd oedd mor fatddol yn ei lithoedd a phe buasai yn eu gwlychu a gwlith bryn Parnasus bob tro cyn eu gyru i'r Swyddfa? Olywais lawer gwaith mai rhai awff am foni ydyw y beirdd yma; hyderaf na chytbaedda'r insinuation hwnw yr Hen Fugail. Yr wyf fi mor onest a Job yn holi am danoch; ac ni ddymunwn am ddim byd mwy hyfryd na'ch gweled yn dychwelyd "un ac oil o honoch," ys dywed yr hen Forus Gryffydd ar ei weddi, ac yn darparu i ni eto weled yii wythnos- ol "o'r fath a gaiwn." Wei, beth meddai i mi dd'od yn nes adref bellach, a dweyd tipyn am helyntion y cylch Cymreig yn y Brifddinas, gan- mai ei henw hi sydd wrth ben y llythyr. Gan nad oes dim o bwys wedi digwydd yn y gorphenol, o'r adeg yr ysgrifenaiB y llith diweddaf, mae arnaf braidd flyg rhoi hwb, cam, a naid,—fel y byddwn yn dweyd tua'r hen dref acw-i'r dyfodol, acedrych a oea rhagolygon go Ifafriol i vi i EISTEDDFOD Y KINGSLAND ROAD,- .• -J a fwriedir gynal rywbryd yn ystod y mis nesaf, Hwyrach fod yr enw Kingaland Road yn -swnio braidd yn ddyeithr (ao yn fajestic hefyd, 'does dim doubt) ar glustiau amryw o ddarllenwyr y DYDD; a chyn iddynt gael amser i ffurfio barn gyfeiliornus o barthed i'r lie, mi ragflaenaf y canlyniadau dinystriol a fuasent yn sicr o ddeilliaw o hyny (fel ag oddiwrth pob barn gyfeiliornus arall, wrth gwra), trwyddweyd gair ne« ddau o hanes y fangre. Yr un, ydyw yr eglwys fechan a ymgyferfydd yn bresenol yn Wear St., Kingsland Rd., & hen eglwys Anni- bynol Aldersgate St. gynt; o'r lie diweddaf aethant i Hackney Rd., ac wedi hyny symud- asant i'r fan lie yr ymgyfarfyddant i addoli yn breadnol.. Nid yw ond eglwys fechan o ran rhif; ond mawr o ran gweithgarwch, ac eang iawn yn ei syniadau am gariad a brawdgarwch.. Nid wyf yn meddwl fod yr un eglwys yn Llundain yn rhoddi yr egwyddor o "gariad brawdol" allan mewn gweithrediad gystal ig eglwys Kingsland Rd; a gallaf yn ddibetrus ddweyd ei bod yn esiampl i lawer cynulliad yn Nghymru mawn ymroad, yni, a. bywiogrwydd crefyddol. Ond nid i'r fan yna yr oeddwn am fyned. Nis gwn i sicrwydd pa bryd y cymerodd yr idea o gynal Eisteddfod afael yn meddyliau pobl Kingsland Road. Cof gan eich darllenwyr i gofnodiad o Eisteddfod y West End ym- ddangos yn y DYDD rywbryd tua diwedd y flwyddyn; a barnu yr wyf fi mai llwyddiant y brodyr yn Sloane St. yn ei hymgymeriad a'r wyl hono fu yn symbyliad i wyr da y lie hwn feddwl am gael cyfarfod cyffelyb. Ond yr wyf yn sicr y maddeuant i mi os wyf yn camgymeryd. Pa fodd bynag, y mae yr Eisteddfod i fod. Ac oa yw llwyddiant Eisteddfod yn dibynu ar gadeir- ydd doeth, arweinydd bywiog, beirniad teilwng 0 ymddiried, a man cyfleus i'w chynal, nid oes dadl na bydd eiddo Kingsland Rd. yn berfect success. Gyda Stephen Evans, Ysw., yn gadeir- ydd, Llew Llwyfo yn arweinydd, gweinidogion Llundain yn feirniaid, a South Place Chapel, Finsbary, yn 'fan cyfarfod, mae yn amheus iawn genyf a rydd rhywyn le i amheuaeth yn y pwnc o Iwyddiant. Y prif ddernyn cerddorol ydyw, "Ffarwel iti Gymry fad," gan Dr. Parry, Aberyatwyth; ac yn ol yr arwyddion presenol, dysgwylir y bydd i dri chor, beth byneg, entro., i'r gystadleuaeth, Mae un-y prif dernyn barddonol-yn agored i'r byd, a hwnw ydyw, "Marwnad i'r Gohebydd." Dysgwylir teyrn^ed deilwng o goffadwriaeth y gwr gwladgarol uchod nid yw gymaint er mwyn y wobr, ond er mwyn y gwrthrych ei hun. Mae yn debyg y cewch adroddiad manwl o'r gweithrediadau gan rhyw ohebydd neu gilydd. Mae fy llythyr wedi myned yn rhy faith imi ychwanegu dim ato, felly terfynaf.-MoEL TRA HBN. Utl-IVV; r', r~- "i

' LLANLLYFNI.

,L.,'-., ¥metobtoI.