Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

BLWYDDYN NEWYDD DDA I'R 'DYDD.'

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BLWYDDYN NEWYDD DDA I'R 'DYDD.' Blwyddyn newydd dda iddo i sefyll yn gadarn dros ryddid crefyddol a gwladol, ae i bleidioegwydd- orion, ac nid djnion; ac i ymgadwoddiwrth gecraeth clicyddol, ac ymosodiadau personol, pa rai sydd yn warth i unrhyw newyddiadur a'u cymer i mewn. Mae digon o (lestynau bud,jiol ac angenrheidiol i'w trafod, i lenwi newyddiadur, heb roddi lie i ffyliaid i ddifrio eu gilydd gerbron gwlad. Mae yn dda genyf allu dwyn tystiolaeth am y DYDD, ei fod wedi bod yn lied rydd oddiwrth beth fel hyn y flwyddyn ddiweddaf. Blwyddya newydd dda iddo i weithio ei ffordd yn mlaen fel papyr cenedlaethol, ac nid fel un sectol. Mae digon o gyhoeddiadau misol sectol, fel mai y ffwlbri mwyaf ydyw cyhoeddi newyddiadur wyth- nosol, sectol. Mae gormod o lawer o sectyddiaeth yn barod; felly, nid eisieucadw yn fy w seetyddiaeth sydd, oad eisitu ei ddileu yn hollo), pe byddai yn bosibl. Biwyddyn newydd dda iddo i fod yn gyfrwng i ddynion gonest a diofn i godi eu llais yn erbyn hea draddodiadau a chredoau dynion ffaeled- ig, pa rai a osodant i fyny yn lie gair Duw. Blwyddyn newydd dda iddo i ymosod yn ddi- dderbynwyneb yn erbyn meddwdod ac anghymedr- oldeb, yn nghyda'r fasnach mewn meddwi dynion ar fyglys, a'r trwynlwcb, a'r hen gelfi sydd yn di- nystrio dynoliaeth. Dymuaaf hysbysu Iago Leiaf nad ydwyf yn arfer ateb gofyniadau o dan ffugenw, oblegid ateb dim fyddai hyny, ond os bydd lago Leiaf mor foneddigaidd, ac yn gymaint a byny o ddyn, a rhoddi ei enw priodol yn eglur i ganlyn ti ofyniad, yr wyf yn addaw ei ateb yn llawn; ond os na wna efe hyny, caiff aros yn ei anwybodaetb; mae hyny. yn eithaf teg a Iago Fwyaf rhagor Iago Leiaf. R. T. WILLIAMS.

;P-ji. EISIEU GWYBOD.:

YMWELIAD A CHAERLLEON.

CORWEN.

Advertising

----BRYNCRUG.

LIXWM, GER TREFFYNON. ;

_________:''^ 'I* 01 ■ -_…