Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

BYWYD CENADOL YN CHINA.

Sefgtriiafcau iBgltogsig.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ffordd yn erbyn y noftr-lanw o gyfeiliornad, yr hwn yr oeddym yn gobeithio nad oedd wedi treio am byth oddiar ausser y Diwyg- iad.' Dywed y Record ei han, mewn erthygl a ytaddangosodd Mehefia ISred, 1873, fod rhyw 'haner-pabyddiaetb yn gweithioi mewn i'r Eglwys fel cancr, ac yn dadwneud y gwaith roddodd Latimer a Ridley eu bywyd i lawr dro8to.' Y oanlyn ydyw tystiolaeth nodedig a phwysfawr y Parch. CHARLES GREGORY, Cbelsea, LlundaiD, offeiriad Efengylaidd perthynol i Eglwys Loegr- 'NID YDYM MWTACH YN EGLWYS BROTEST- ANAIDD, ond yn Eglwys yn yr hon y gellir dal a dysgo, heb ofo, unrbyw gred o fewn terfynau eithaf Pabyddiaetb, braidd hyd yr anffyddiaeth llwyraf. Ac y mae y ftaith hon yn ein llwyr ddymcbwelyd pan yr ystyriom nad o s b#dolaeth i'r Eglwys ond mewn cysylltiad & chyfraith y wlad; a'r peth y mae y" gyfraith yn ei gwneud, hyny ydyw hi yn uaig. Felly y mae hi mewn # gwirionedd yn cael ei dadbrotestaneiddio, a ninau, ei hoffeiriaid, yncael ein dadbrotestan- eiddio hefyd. Dyma, ynte, a ddywed y blaid Efengylaidd yn yr Eglwys Wladol. II.—Gad awer i.ni yn awr i weled pa beth a ddywcd Uchel Eglwyswyr a Defodwyr. A ganlyn ydynt ddyfyniadau allan o brageth a draddodwyd yn Eglwys St. Paul, Brighton, (Eglwys y Parch. ARTHUR WAGNER) yn 1872- 'Y mae Proteetestaniaetb, fel crefyJd, ar ei gwely angeu. Y mae yn rnarw o ddiffyg gallu bywydol-am nad ces teithi cydymlynol ynddi Nid ydym ni wedi ei herlid, fel yr erlida hi ni. Yr ydym wedi ei gadael yn llonydd Yr ydym oil yn gwybod pa mor wenwynig y gall yr ysbryd Protestanaidd fod toag at bawb a wabaniaetba oddiwrthi. Yn awr y mae ei hamser hi wedi dyfod. Y mae ei phlant ei hun heb ymddiried ynddi Y mae dynion yn &wr wedi dyfod i ddeall roai mwy diogel yw bod yn aelod o'r Eglwys 9 el Babaidd nag eistedd yn lleoedd ucbel Protestaniaeth Y mae olust.trugar- edd Duw wedi ei chau yn erbyn Protestan- iaeth. Pwy a alara ar ol cwymp y fath gyfundrefn a hon? Y mae yn cwympo yn gyflym, a than nawdd Daw y diwedd yn fuan a ddaw.' 3 Hyn a ddywed y papyr Eglwysig, a elwir y Church Times (Mawrth24ain, 1872).- 'Yr ydys yn dadleu, fel y gwyr ein gwrthwynebwyr yn dda, dros Iwyr ddinystrio daliadau ac ymarferion Protestanaidd nid yn unig yu yr Eglwys ei hun ond drwy Loegroll "Nid ydym yo prisio un blewyn pa in a bregetba dyn mewn offeren-grys, mewn gown, neu yn Hawes ei wasgod, cybyd ag nas pregetho unthyw fath o Brotestaniaeth.' Dyma yr iaith a ddefuyddiwyd gan y Parch. A. T. WILMSHURT, Ficer Woody,lie, ■Burton-on-Trent— 'Am Brotestaniaeth nis gwn beth ydyw. Ymddengys i mi ei bod yn bwll badreddus ir hwn y treigla yr holl ddaliadau sydd yn groes ir ffydd Gatholic. Gwell genyf fi ei hysgoi. Y mae y Sosiniaid yn eu galw eu hunain yn Brotestaniaid, ac felly hefyd y mae yr Anaid, y Sabeliaid, a'r Apolinariaid, canys y maent oil yn protestio yn erbyn y ffydd a roddwyd unwaitb i'r saint—sef yr Eglwys. Gwareded Duw ni rhag Protestan- iaeth o'r fatb; canys nid yw yn un petb, nea y mae yn bobpeth wedi ea cymysgu a'u gilydd.' 5 Dyna ynte a ddywed Uchel Eglwyswyr a Defodwyr. II.-Y. nesaf, edrychwn pa beth a ddywed y Pabyddion ea hunain. Y mae genyrn lawer tystiolaeth nodedig a phwysfawr oddi- wrthynt hwy. Yr Archesgob MANNING a ddywed- Y mae offeiriaid yr Eglwys Sefydledia- wedi cymeryd y gwaith o ddadleu dros Draws-sylweddi-lcl a galw ar y seintiau allan o ddwylaw offeidaid Pabyddol. Y mae y Pabyddion wedi eu gadael i'r gwaith dedwyda a heddychlawn o fedi y meusydd; ac yr wyf yn eyfaddef fod yn well genyf o lawer fod yn fedelwr gostyngedig, neu yn lloffwr syml, na chael fy ngwisgo agr arfau dadleaaetb.' 6 ° Hynyna a ddywedir am 'Amddiflfynfa Protestaniaeth.' Y Pabydd enwog hwnw, Monsignor CAPEL, pan yn pregetba yn Westminster, Mai26ain, 1872, a ddywedodd mai 'rhifedi offeiriaid yr Eglwys Eufeinig yn Esgobaeth Westminster oedd 264, o ba rai yr oedd chwech a deagain wedi bod yn a^lodau Eglwys Loegr,' ac felly fod 'y chweched ran o'r offeiriaid oedd yn gweithio oddifewn i'w Essrobaeth efwedicael eu dwyn i fyny o dan ddylanwad yr Eglwys Sefydledig.' 'Nid oes wythnos,' meidai, 'nad wyf ya derbyn i mewn i'n Heglwys dri, pedwar, neu bump, o Ddefodwyr.' A ganlyn a ddywedir ar yr un pwnc yn y Weekly Register, papyr perthynol i'r Eglwys Rufeinig, a gyboeddir yn Llundain:—'Yn Lloegr, yn y flwyddyn ddiweddaf, y mae gwaith troadigaeth wedi myned yn mlaen a chamrau dyfal, ond nid araf iawn. Y mae yn ddiangenrb&id i ni enwi neu arwydde y personau yr ydym wedi ea derbyn o fewn y flwyddyn hon. Ond gallwn ddywedyd hyn (a'i ddywedyd mewn gwirionedd), ac mae y ffa',th yn adnabyddus i lawer o Babyddion yn Llundain, fod nifer yr argylioeddedigion yn y flwyddyn ddiweddaf yn Llundain yn unig dros ddwy fil, ac y mae cynydd mawr wedi bod yr ychydig wythnosau diweddaf. Dywedir fod llawer wedi ymuno a ni, y rhai oeddynt o'r blaen braidd yn Babyddion cyfangwbl, heb fod arnynt eisieu ond ycbydig o gyfarwyddyd cyn iddynt bender- fynu cymeryd y cam olaf, yr hwn oeid wedi cael ei ohirio cyhyd o amser. 0 bob cynulleidfa o Ddefodwyr yn Llundain y mae llif o drdedigion yn treiglo tuag atom, a chwyddid eu nifer yn fawr pe buasai genym ddigon o offeiriaid i efalu am y rbai sydd yn petruso cyn cymeryd yr iawn ffordd. Y mae deg neu ddeuddeg o offeiriaid yr Eglwys Sefydledig mewn gwahanol fanan. wedi eu derbyn i'n Heglwys ni, ac y mae o leiaf hyny o rifedi o foneddigesau perthynol i'r g wabanol chwioryddiaethau y n Eglwys Loagr wedi dilyn yr un llwybr. Nid oes dim llai na dau ar bymtbeg o bob ugain Eglwyswr sydd wedi ymuno k Pbabyddiaeth wedi e u parotoi i gymeryd y cam hwn trwy glywed y ddysgeidiaeth gyhoeddus o bulpudau y Defodwyr, ac mewn canlyniad i'r ymarferion y maent wedi ymgynefino A hwynt yn Eglwysi y rhai hyn. Yr ydys widi gweled, nid yn unig gwyr lleyg, ond offeir- iaid yn gwrando yn ddefoeiynol ar y Mass yn yr Eglwysi Pabaidd, yn bytrach na myned y i'w lleoedd addoliad eu hunain i glywed yr hyn a dybiant yn heresi yn cael ei addysgu.' Dyma i chwi'.Imddiffynfa Protestaoiaeth I' Nid rhyfedd fod Esgobion yr Eglwys Babaidd yn dywedyd fel ag y maent, nad ydynt yn dewis dadgysylltu Eglwys LGegr. Y mae offeiriaid Rhufaih yn dywedyd hyn; ond, ddarllenwyr, pa beth ddywcdwcb OHWI? Ydych chwi yn meddwl fod yn iawn i Eglwys fel hon i ga4 ei cbyaal, ei gwaddoli, a'i noddi gan y Wladwriaetb? Eglwys y dywed y blaid Efeagylaidd, y Detodwyr, a'r Pabyddion, ei bod yn ychwanegu at nifar a nerth Eglwys Rhufain. A yw y peth hwn yn onest? Ai iawn ei bod fellyl Nao ydyw. Nid oes ond un llwybr iawn i'w gael, a hyny ydyw, i ddadgysylltu a dadwaddeli yr Eglwys mor gynted ag y mae yn bosibl.