Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

,.'0/AI.4 NftoBMiou tf gmreig.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

'0/ AI .4 NftoBMiou tf gmreig. Yn nghwrt bach y Pentre, rhoddodd y prif ynad ei ddyfarniad yn ffafr dyn o'r enw Lewis, yr Irwn a ddygodd gynghaws yn erbyn Cwmni Glo Ager Morganwg, am fis o gyflog. Yn yr un cwrt, gorchymynwyd i ddynes o'r enw Jane Hughes dalu tair dirwy am ymosod ar dri o wahanol bersonau, a dangosai y tystiolaeth- au fod ymddygiad y fenyw wedi bod yn warad- wyddus i'r eithaf. Buasai chwarter blwyddyn o galedwaith rhwng muriau'r carchar yn debycach 0 dd'od a'i hysbryd i'w lie. 0 herwydd y sibrwd fu ar led yn ddiweddar fod Cwmni Ebbw Vale yn bwriadu rhoi y gwaith o chwilio am gyrff y lladdedigion yn mhwll glo Abercarn i fyny, anfonwyd hysbys- rwydd i'r Swyddfa Gartrefol ar y mater. Anturiodd llanc o'r enw David Jones ar y rhew yn Brynmawr, dydd Sul wythnos i'r diweddaf, end trwy nad oedd yn ddigon cryf i'w gynal, boddodd. Yr oedd y dwfr yn y lie yn ddwfn awn. Annfncld-dod i'r gorchymyn dwyfol ddyg- d yr anffawd hon eto. Anfonodd ynadon Llandaf ddau hogyn ieuanc i garchar am fis am dori i mewn i'r Maltster's Arms.' Yr holl niwaid a wnaeth y bechgyn ar ol myned i mewn ydoedd bwyta. ychydig fara a chaws. Prin y eawsai bwystfilddyn a haner laddasai ei wraig gymaint a hyn o ffafr (?) yn ngolwg ynadon Llandaf. Gadawodd dyn o'r enw David Jones ei gartref I yn Fernhill ddydd Nadolig i fyned dros y mynydd i Rhigos, ond ni welwyd ef ar ol hyny yn fyw. Yr wythnos ddiweddaf, daeth bugail ar draws ei gorff marw yn agos i fferm Bryn- corwg, yn eistedd rhwng dwy gareg, wedi rhewi i farwolaeth. Traddodwyd dwy ddynes o gymeriadau amheus, gan ynadon Aberhonddu, i sefyll eu prawf ar y cyhuddiad o wneud ymosodiad liyrnig ar William Edwards, ffermwr, Cwmdu, a'i-ysbeilio o £ 39. Yr oedd yr erlynydd wedi bod yn yfed gyda'r carcharorion, ac wedi myned allan gyda hwynt, a dyna gafodd yn dal am ei ffolineb. Cyfeiriodd y Barnwr Falconer, wrth agor llys yr ynadon yn Abertawe, at arferion anghymedr- ol y bobl, a dywedodd nad oedd yr arferion hyn yn cael eu cyfyngu i'r dosbarthiadau gweith- iol. Fel prawf o hyny, dygodd enghraifft am ddau foneddwr ieuainc o addysgiaeth ue-hal, y rhai oeddynt yn meddu pobpeth a allasent ei ddymuno, ac eto a yfasant i ormodedd nes marw ynjjmlodau eu dyddiau. A gallasai ychwanegu fod 'ieuo anghydmarus' rhwng y tlawd talentog a'r cyfoethog rhyddgalon wedi bod o felldith lawer gwaith i'r blaenaf yn y cyfeiriad hwnw. Mae y gwahanol adroddiadau a ddaw i law yn dangos fod yr ystormydd eira wedi bod yn hynod o lym mewn rhai manau. Dywed gohebydd o Pontypridd oa ychwanegir llawer eto at y cnwd sydd eisoes wedi disgyn, y bydd yn rhaid atal rhai o'r glofeydd yn y gymydog- aeth, gan na fedr y ceffylau yru yn mlaen a'u gwaith ar enau y pyliaw. Mae hysbysiad wedi cael ei ddwyn allan, yn cynwys fod i ddeiseb gael ei chyflwyno i'r Canghell-lys (Court of Chancery), ar fod i Gwmni Glo Gelligaer gael ei ddirwyn i fyny. Gwran- dewir y ddeiseb ar yr 17eg o'r mis hwn o flaen yr Is-Ganghellwr Malins. Mae dyn o'r enw Peter Johnson wedi marw yn ysbytdy Caardydd oddiwrth effeithiau lludded ac oerfel, wrtk gysgu allan yn yr awyr 0 agored ar noa Sul, y 5ed cyf. Traddododd ynadon Caernarfon ddyn ieuanc o'r enw Taylor isefyllei brawf am amlwreiciaeth. Yr oedd wedi priodi yn ddiweddar eneth am- ddifad 17ee oed, o'r enw Susannah Hughes, yr hon, mewn camgymeriad, a agorodd lythyr cy- feiriedig ato yn ei absenoldeb, a gwelodd ei fod oddiwrth wraig i Taylor. Amddiffyniad y carcharor ydoedd fod yr eneth Hughes mewn cymaint o frys i briodi fel y gwaaeth hyny o gymwynas & hi. Yn nghyfarfod Bwrdd y Gwarcheidwaid yn I' Pontypridd, etholwyd Mr David Jones, Tony- pandy, yn swyddog cynorthwyol (relieving Qfficer) dros blwyf Ystradyfodwy. Yr oedd 48 yn ym- geisio am y swydd. Saethwyd un John Tarrington yn farw ger Caerdydd ddydd Iau. Anelodd ei gydymaith, Edwin Saunders, at aderyn, ond methodd ei nod. Wrth danio yr ail faril, symudodd Tarrington yn union i ffrynt y dryll, a derbyniodd ei gy- nwysiad y tu ol i'w wddf. Bu farw dynes o'r enw Ellen Maloney mewn ty lodging yn Cowbridge oddiwrth effeithiau yr oerfel. Yr oedd wedi d'od o Gaerdydd ar ei thraed, goddiweddwyd -hi gan ystorm o eira, cafwyd hi ar lawr gan grwydryn, yr hwn a'i cariodd bob cam i dref Oowbridge, lie y bu farw yn mhen ychydig amser. Cynaliwyd trengholiad ar gorff hon wr o'r enw George Fryer Smith, yn Nhrefforest, a dygwyd 0 y rheithfarn fod marwoloeth y trance iig wedi cael ei gyflymu drwy ddiffyg ymborth naturiol. Ymddangosodd yn un o bapyrau y Deheudir fod y Parch. D. Silin Evans, Rhymni, wedi cael galwad oddiwrth eglwysi Annibynol Soar a Bethesda, Merthyr. Yn ddiweddarach, enfyn ef ei hun i ddweyd 'na chafodd wahoddiad i fyned i Soar, ac, a siarad yn gyfyngedig, na dderbyniodd alwad o Bethesda,' yr hyn, o'i gyfieithu, yw, ei fod yn ei dysgwyl rai o'r dyddiau nesaf. Oynaliwyd cyngherdd yr wythnos ddiweddaf yn Ystradgynlais, dan lywyddiaeth Mr M. W. DaYies. Cymerai y rhai canlynol ran yn y gweithrediadau:—Eos Dyfed, Edwin Nicholas, Ystalfera, Eos Honddu, James Davies, J. Roderick, David Bowen, W. Jones, Samuel Williams, Miss Mary Smith. a Seindorf Cynlais. Elai yr elw i drysorfa y Band.—Gwilym. Mae yn beth dymunol gweled fod caredig- rwydd at y wlad wedi cael ei ddangos drwy wahanol ffyrdd me Nn gwahanol fanau yn Ngogledd Cymru yn ystod yr wythnos. 1 Pasiwyd penderfyniadau mewn arnrywiol gyf- I arfodydd yr wythnos ddiweddaf o gydymdeim- lad &'i Mawrhydi y Frenhines yn wyneb marw- olaeth alarus ei merch, y Dywysoges Alice. Cynaliodd Bedyddwyr Arfon eu cyfarfod chwarterol yn Mangor dydd Mawrth a dydd Mercher diweddaf. Y cadeirydd oedd y Parch. Owen Davies, Caernarfon. Yn nghyfarfod Cyngor Trefol Dinbych, ethol- wyd Dr Griffith W. Roberts yn swyddog medd- ygol dros y fwrdeisdref. Yr oedd tri wedi apelio am y swydd, ac yn eu plith Dr Hughes, y swydd- og meddygol diweddaf. Tra yn arolygu rkyw waith ar nen ty yn Llanrwst, syrthiodd Mr Evan Williams, adeil. adydd, i lawr, a niweidiwyd ef yn drwm. Dealiwn, fodd bynag, ei fod yn gwella yn raddel. Gallai un feddwl fod moesoldeb yn myned ar i lawr yn nghymydogaeth Caergybi, os ydym i farnu oddiwrth y nifer fawr a ddaeth i Lys Bach y Dyflryn i 'dyngu plant.' Cawn arddeall mai gwasanaethwyr mewn ffermydd oedd y rhan fwyaf o'r apelwyr. Ya eisteddiad diweddaf ynadon Llanelwy, dirwywyd amryw herwhelwyr i symiau o 40s. i lOa.a'r costau. Yn yr un Ilys, dirwywyd un George Evans i 20s. a'r costau am arfer creulondeb at geffyl.

Netoufctrton Cramoc*

---.--.---SOAR, GER MACHYNLLETH.

LERPWL.