Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

J £ tattoolaetj)au Ionawr lOfed, yn 23 mlwydd oed, Mr. William Webb, Dolgellau. Cafodd gystudd maith a phoen- usIond dyoddefoid y cwbl yn dawel a dirwgoach. Claddwyd ef yn mynwent y plwyf ddydd Mawrth. IoDawr 7fed, Miss Ann Jones, Llundain (gynt o Ddolgellau), a chwaer William Jones, Ysw., Glan- dwr, yn 89 Qed. Claddwyd hi yn yr hen fynwent. Ionawr lOfed, Mr. David Roberts, Melinydd, o'r dref hon. Ionawr lOfed, John Owes, mab Mr. David Owen, Ty'nant, Britbdir, yn 13eg oed. Ionawr 13eg, yn 7 mlwydd oed, John Thomas, anwyl fachgen, Owen ac Elizabeth Thomas, Draper, Colwyn, yr hwn a hunodd yn yr Iesu ar ol trwm a byr gystudd. Bydd yn cael ei hebrwng i dy ei bir gartref dydd lau, ger capel Ebenezer. WILLIAM GRIFFITH, COMMERCIAL ENQUIRY OFFICE, GLANAFON COTTAGE, DOLGELLEY, PUBLIC ACCOUNTANT, House, Estate, General Commission Agent, and Debt <Jollectin9- Agent for the Scottish Equitable Life Assurance Society; The North British and Mercantile Fire Insurance Company; and several Trade Protection Societies, &c. HYSBYSIADAU. HUGHES & SON WREXHAM. Yn awr yn barod, Pris Ctinwg, ALMANAC Y MILOEDD A LLAWLYFR, 0 WfBODAETH FUDDIOL AM 1879, Y Dipdedd ar 01 blwyddyn Naid, o'r 3 o deyrnasiad y Frenhines Victoria, &RAMADEG CYMRAEG, gan y Parch. David Row kads, B.A., Athraw YII. Ngholeg Aberkonddu. Y mae y Gramadeg uchod wedi ei ysgrifenw ar gynllun ntvydd a rhwydd ar gyfer y dosbarth uniaitk. Pris Dati Swllt mewn llian. DAEABYDDIAETH PALESTINA, gyda darluniadan o'r Trefydd a'r Dinasoedd a eawir yn Nheithiau yr Apostolion, gan Walter McLeod, F.R.G.S. Pris mewn amlen, Swllt; llian hardd, gyda Mapiau, Swllt a chweckeiniog. XYSTODION HEN BREGETHWYR CYMRU, sef adgofien difyrus am danynt. Rhanau 1, 2, a 3, Pris Nwlit yr 1111.; wedi 8U rhwymo yn gyfrol hardd mewn llian, Pedwar Swllt. BUGEILIAID. BETHLEHEM, Cantata Gysegredig fan & S. Hughes, awdwr y "Golomen Wen." Yn awr yn barod, Pris Chwecheiniog ym nodiant y Teaie Sol-ffa; Hen Nodiant, 2s. 6c. BSBONIAD KITTO ar y Testament Newydd (Mewn Rhauiu), gyda Nodiadau Ychwanegol gan y Parch. O. Tkomas, D.D. SBISL YB ATHRAW sef yr Hen Destament a'r Sewydd, Gyda Chyfeiriadau a Mynegair. Cynwysa ddetholiad helaeth e wybodaeth anhebgorol i ddeil- jaii yr Ysgol Sabbathol. Mawn lledr, gilt edgs, a ehlasv, Pris 10s. 6c. 9 YDEOHTGLYDD BEIJtNIADOL ar yr Hen De3ta-, nen sef Eglurbfcd manwl ar Eiriau, Brawddegau | ae arawiaethau Dwyfel yr Hen Destament; wedi 1 ei ga u e weithiau 250 o Brif Feieniaid y BydJ er gw asanaethu Teuluoedd a'r ysgolion Sabbatho), Gaay Parch. John Jenes (Idrisyn). Yn awr yn)barod Argraffiad Newydd. Mewn 4 cyfrol, croen llo, Pris j 14s. y gyfrol. Anfonir CATALOGUE CYFLAWN yn ddidraw t rwyy Post ond anfon am dano at HUG liES AND SON, WREXHAM. TO COAL MERCHANTS. Celebrated Eagle Coal!! Hot, Free, Clean, Durable. To be had only from J. H. NICHOLS, Sandfield House, Newt cm-le-Willows, Lancashire. •/ Gwaed Cryf. Croen lach. Nerves Cadarn. A sicrheir trwy gymeryd y Pills hynod canlynol, sef,- HUGHES' PATENT IR T BLOOD PILLS. LAWER iawn o Dystiolaethau yn fy meddiant oidiwrth borsenau ag sydd wedi eu llw/r wfcllhau o'r Blast, Gwynegon, hiftmmation y Llvya&Pilges, Diffyg Treuliad, Twrddiant ar y Cnawd, Stitches yn yr Ochrau, Fits, Hm Glwyr«tu, fy*. Ar werth drwy'r Deyrnas am Is. l £ c.f 2s. 9c., 4s. 6c.; gyda'r paat Is. 3o., 2s. lie., 43 diwrth y Percheno^, JACOB HUG-HBS, APOTHECARIES HALL, ILANELLY. "—> -*■' PAWB sydd ya dyeddef oddiwrth beswch, a&* wyd, broachitis, caethiwed a symudiadat afreolaidd y galon a daer gymhellir i rwkio y ffwddf y fron, neu y cefa, fel y byddo yr achos y* gtfyt gydag elew treiddicl Molloway ddwy waith ya j dydd. Gall cleiion fJllddiried y* y caalyaiadau f&friol a ddilyrant y drimiaetk hoa. Yrolew kvn yw'r fsddyginiaeth fwyaf sicr a diogel i boll aahwylderaa nowital ac allaaol j gwddf. COESÁU DRWG, BRONAU DW G, ULCERS, ABSCESSES, ARC EOLLION, ENNYNIADAU 0 BOB MATH t Gellir eu llwyr wellhau trwy gymtwyso yr esaia hwn at y manau clwyfua, ar ol yn gyntaf eu tymheru yn briodol gyda dwfr cynhes. 0 dan effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ei gynnorth- wyo gan y pelenau, symudir pob aahwyldeb o'r corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y byddont, yn y modd a nodwyd, GYDA'R GEWYAWSl, CRYD-CYMALAU A HOENA U NE URAL GAID3. Nid ydyw yr enaint hwn byth yn aflwyddo i rodd esmwythad. Y rnae ei weithrediad tyner yn lleihau yr ennyniad yn gystal a'r poethder a'r boen. Y mae'r enaint esmwythaol ta, trwy gyfnertho rhediad y gwaed trwy y rhanau dolarns, ya cyn- nyrchu gweithrediad iachusol. Mewn ackosion peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob amset ) am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd fured- igol ac adferiadol yn gosod yr holl gaawd a hylifau a berthyn iddo mewn cyflwr iach. CYFAILL i FAM.-IACHAD BUAN ODDl ( WRLH BOB AFIECHYD AR Y CMOEA Rhydd yr Enaint hwn iachad buan ibenaa cam- dy., ymgrafu, a phlorod, ya nghyda pkoit math o dioluriaa, eikd ei rwiio oddiaiagylch y itwg ddwy waith uu tiair y dydd; a chyaaeryd y Pdleaau yn .1 y cyfarwyddiadaa argraffedig. Gwerthir y Pelenau.a'r Enaiat yn sefydliad y Protteswr MOLLOWAY, S33, Oxford-street, Llundain ae hefyd gas igos bob cyiferiwr; pachus trwy y byd gwareiddiedig, mewn blychau a ph tiaa aDl. Is l^cM 2s 9c, lis. 228, a 33s. yr un, Y mae y rhai 2s. 9c yn cyKBwys tri, y rhai 48. 6. yn cynawys chwech, a rhai lis, unarbvmtheg, y rhai 22s. dairardflPI a'rhugaiu, at 83s. ddeuddeg a deugain cymaint a'r blychau a'r potiau is. Il. Cynnwys y blwck lleiaf bedwai dwsin o keienau,;a'r lleiaf wns e eaaint Ehoddir cyfarwyddiadau argraffedig llawnion pa fodd i'w def iyddio ar bob hlwch a Phot, a geHir cael y c) farwyddiadau mewn uarhtw iaith hyd yn nod y Lwrcaep, yr Arabaeg, yr Arme meg, y Bersiaeg, neu y Chinaeg. l/ Gtwellhad oddiwrth anwyd mewn Deng munyd. HAYMAN'S BALSAM OF HOEEHOUSD. RHAG y Peswoh, Aawyd, Crygni, a phob afiech y yn y Fr«st a'r Ysgyfaiat. Y nut yn attaltwyna ynau yn peri i gryahoadam tafawaol dd'od i fyny, gwellhad i Beswch. Mae ya hyfryd i'r genau, fel y gellir ei roddi i Want ya gystal ag i rai mewn oed. Rhodda kwn iacha uniengyrchel a pharhaus. MAS EI FLAB YN FELUB A DTMWNOL. Important Testimonials. 16, Picton Plaee, Oarmarthea. Sir,—I have had several bottles of your balsam, ana have found iaem ef iatnite value. Youxa truly, J. Bewea, Statiea Master. Amport Firs Andover, May 29tb, 1I19.-iir;- have for some years had your Balsam «f Kerekou#" for Mrs. B. Webster, aad iateaded writing to tel you how mack benefit she has derind. Sbe wa' considered consumptive, but the Balsam bas quite restored her, and she is -4ow quite strong, I have recommended you dozens q £ castoniers, aad all haf* been pleased with it. I am, yours, &c., II. B. WaBSTEB. v Mr. Hayman, Chemist. Children's Cough.—Mrs. Petkerick, Yayscedwl* Iron Works, Swansea, has feuadtke balsam eminently iseful in ker family, and always keeps it in the houle ready for any emergency, aad never finds it fail. Gellid rhoddi aifer fawr o dystiolaethau yn a gwellhad trwy ddefayddio y Balsam hwn. Parotoedi6 yn unig gan A. Haymaa, Fferyllydd Castellnedd, ae yn cael ei werthu mewn boteli Is. lie., a 2s. 9c. yr an dan bob Fferyllydd parchus yn Abet tawe, Caerdydd, Merthyr, Aberdar, Caerfyrdclis Haverfordwest, Lerpwl, a'r holl Dywysogaeth Pbip Obwohwylwxr—W. Suttoa & Co.; Barclay" Sons, Llundain; Collins & Rosser; Pearce & CO. Briste; ae Evaas & Co., Liverpool. Gocheliab.—Erfynir ar i'r cyhoedd gymeryd sylw fod y geiria Mayman's BALSAM 8]1' MoBEHewifS» wedi ei stampie ar y poteli, heb yr hyn aid ees dim f* wirioaeddel. Mae oryn arbediad wrth gymeryd y peteli rawy* •— PUIS Is. ie. CLUDIAlIlic. I GOFYNIADAU AR HFBNGYIT 1 MATTHEW. Y¥ rbifo dres wyth mil; yn faawl ar bob adnod &c. ATEBIO. CRYNO I'B GOFTNIADAW. T ddau lyfr i'w cael gaa yr Awdwr ya aaig, en* anfon stamps i'r cyfeiriad hwa; — W". Cwmbach, St. Clears, S. Wales. — — — Yn barod. Pris 1,. GEIRIADUR, Rhif 26. 1