Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DON'T TRAP THE MOLES. WHEN you can clear them off at a triflint W cost by poison, been used the past 7 years in preference to traps. Recipe, &c., sen post free on receipt of address and P. O. 0. or Stamps 2s. 6c. J. T. SMITH, Potatoe Merchant, Wisbech. ALMANAC CYMRU, iteu GYDYMAITH Y CYMRO. REFYD 'THE WELSH HISTORICAL ALMANACK. rtc cael heb dffl gan bob fferyllydd cyfrifol yn mhob tref. Gofynwch am danynt. Cyhoedd- wyd gan Mr. GWILYM EVANS, Llanelli. HYSBYSIAD. YMAE y Parch. 0. Thomas, o herwydd henaint, wedi rhoddi ei ofal gwain- idogaethol yn Brynmair a Beulah i fyny. Y cyhoeddiadau i'w hanfon i Mr. E. Davies, Glandwr, Beulah, Newcastle Emlyn, a Mr. D. Owen, Brynmair, Aberporth, Cardigan. AT EIN GOHEBWYR. Uno'r Aelodau.—"Wedi tipyn o ystyriaeth uwchben eich ysgrif, daethom i'r penderfyniad mai gwell yw peldio wi chyhoeddi. Bydd yn llawer haws i ch-rithau gael eglurhad ar yr hyn a geisiwch drwy ymofyn yn bersonol & swyddogion yr eglwya yn y lie, na thrwy godi y mater i ddalenau newyddiadur. Conor Gonestrwydd.—Pan yn gwneud cyfeiria.d at lyfr o eiddo y Parch. A. S., dywedwch ei fod wedi ei gy- hoeddi yn y fl. 1662. Os mai y diweddar Azariah Shadraeh a olygwoh, rhaid eich bod wedi tyfeiliorni yn fawr, oblegid nid oedd yr hen wron hwnw wedi gwneud ei ymddangosiad yn 1762, can' mlynedd ar ar ol hyny. MEWN LLA.W-—FfeBtin, R. T. Williams, &0., &c.

DIWYGIAD Y DEDDFAU TIROL YN…

JIL:-Y diweddar Mr. ROBERT…