Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- ,<4a\VENYDD PRIODASOL YN…

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hydref 7, bu rhialtwch yuN olgellau ar briod- aa F. C; Stokes, Ys.v., & Miss Edwards, Dolserau Hall. Gan fod y diwrnod mor hafaidd ni wel- wyd y fath gynulliad pobloedd ar gyfryw ach- lyaur erioed yn y dref. Yn y prydnawn, ym- gyfarfu amryw o ewyllyswyr da i'r p&r priodasol o flaen palas prydferth Dolserau, chwareuodd seindorf Dolgellau amrywiol alawon parseiaiol, ac o dan arweiniad Mr. J. B. Davies, athraw medrus Ysgol y Bwrdd, Brithdir, a'i pupil teach- er Mr. Ellis Griffith, caoodd y plant (dgoa gant o nifer) y llinellau canlynol, ps. rai a gyfansodd- wyd i'r achlysur gan Ieuan Ionawr, ar yr hen alaw Gymreig Llwyn On:— 'I'r en wog ddan unwyd wrth allor wen Hymen Na ddelo na. chwoiwl nac un awel groes, Hil siriol Dolserau yn uehel edmygir Tra'r deg fonediiiges dan heulwen ei hoes; Y lledoais briodfab ¡'n plith a groesawir, Ymuna y Sacsoa a'r Brythoti er bri, Brodorion yr ardal gwuawn ddathlu'r briodas, Cynaliwn rialtwch—hwre'n uwoh rhown ni. Yn nhonau'r awelon banerau a chwifiaiit, Arweinia yr Wnion i'r llys gywair lion, O'r Gader i'r Aran maeadsain llawenydd, flir oes i'r ddau anwyl yw'r hwyl yr awr hon; Pob llawnder a hawddfyd i'r pslr dewisedig Hyn yw ein dymuniad yn ieuainc a hen, [iant I hawddgar dlws aerod Dolserau boed llwydd- A nodded rhagluniaeth i'r ddau gyda'i gwên;' Wedi i'r plant roddi 'three cheers' i'r briodas a Mr. a Mrs. Edwards, ymdeithiasant yn rheol- aidd i fyny i ysgoldy y Brithdir i gyfranogi o r te a'r bara brith danteithiol a barotowyd iddynt gan foueddigesau rhwyddgalon yr ardal, yr hwn a roddwyd yn anrheg gan y briodferch. Daeth Mrs. Jones, Penmaeu, yu ei cherbyd i fyny yn bwrpasol. Gweinyddwyd yn ddeheuig wrth y byrddau gan luaws o foneddigesiu. Wedi cynyg a chefnogi gan y brodyr ymgynulledig ddiolshgarwch i'r boneddigesau am weinyddu yn y westfa de, ac i Mri. Davies a Griffith am y darpariadau deatlus, a'r addysg ysgolheigiol, a rhoddi llongyfarchiadau i Mr. a Mrs. Stokes, adroddwyd yr englynion a gaulyn:— DM Saron llys Dolserau-yw y fun A'r priodfab yntau; Gwir aerod ein gororau, Auraidd oas,,a welo'r ddau. IEUAN IONAWK. Llawenydd fo holl hanes-yrhywiog BAr ieuanc dirodres; I'n gwron a'i enwog aeres Gwenau bri a digoa o bres. LLEWKLVN. Ymwahanwyd yn (lyfaillgar ar ol i'r plant I ganu yn swynol y peniilion blaanorol ar ddathl- iad y briodas. Rhoddir basgedaid o aurafalau heddyw i'r plant gan Mrs. Edwards, Dolserau.

[No title]