Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

'..:.--SIBRYDION O'R DE.1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SIBRYDION O'R DE. HWHTW. Rhyfedd fel y mae cyfleasderau teithio y blynyddoedd diwsddaf wedi dwyn y pell yn agos a'r agon :yn nes.' Nid oes rhyw auiser maith wedi myned Ijelbio er pan ystyricl taith o'r Gogledd i'r De, gan belled ag yr Y8- tyrir taith o America yn awr. Tetmlai y dyn a fyddai wedi ieithio o Merthyr i MOD, ei fod wedi gweled. rban anferth o'r byd, ond erbyn hyn y u,ao y Gogfedd a'r De wedi d'od yn agos iawn, a aellir teithio yn rhwydd o ben Caergybi i ben Caerdydd mewn un di- wrnod. Par hyn tod Oeheuwyr a Gogledd- wyr yn teimlo rhyw ddyddordeb rhytedd yn ) naill a'r Hall. Yr ydyro bellach wedi ein dwyn i sylweddoii yu well nag erioed y gwirionedd "mai brodyr o'r un bru ydym," ac hyderwn y bydd yr ycbydig newyddion a sibrydir genym yn y golofn hon yn rbyw foddion i'n gwneud yn fwy ffyddlon i gynghor yr Apostol Paul pan y dywedai, Parhaed brawdgarwch." Sibrydir ddarfod i Eglwys Annibynol Pen- bontarogwy gael cyfavfod blyuyddoi rbagorol, Hydref laf a'r 2il, pryd y gwasanaethwyd gan y Parcbn. R. Thomas, Glandwr, D. Sil- yu Evans, Aberdar, a D. Evans, Caerfyrddin. Llawen genym ddeall fod golwg lewyrchus ar yr aobos odata. weinidogaeth y pregethwr ieuanc poblogaidd W. Oscar Owen. Sibrydir mai y Sabtath diweddaf y derh- reuodd y Parch. J. Alun Roberts, B.D., ei weinidogaeth yn Ebenezer, Caerdydd. Y mae yma faes eang, a chredwn ynsicr am Mr. Roberts ei fod y "right man in] the right place." Eiddunwn iddo lawer ojwyddiant. Sibrydir mai y Parch. E. Roberts, Byrwydd, Maldwyn, sydd yn supplio pulpud yr eglwys Selsnig yn Penbontarogwy ar hyn o bryd. Dyma wr ieuanc teilwng sydd yn cyflym ddringo i fyny i boblogrwydd mawr. Pity hefyd fod y Saeson vn dwyn ymaith ein dyn- ion ieuainc talentog. Ond atolwg ai nid yw baich y cytrifoldeb yn syrthio ar eglwysi Cymre!geingwlad? Dydd Llun diweddaf y cynaliodd hen Eg lwyø barchua y Groeswen e1 chyfarfod diolchr garwch am y cynhauaf. Yn yr hwyr preg- ethwyd yn lymus ac effeithiol gan ei gvreini- dog, y Parch. C. Tawelfryn Thomas. Yn gynar yn y mis nesaf bwriada y Parch. Towyn Jones, Gwernllwyn, Donlais, ddech. reu ar ei weinidogaeth yn Owmaman. Y mae Cwmaman yn hen eglwys barchus, ac wedi mwynhau ar hyd y blynyddoedd ddon- iau pregethwrol oradd uchel a phoblogaidd. Eiddanwu I Mr. Jones iechyd corfforol, ac yna ni phetruswn brophwydo iddo ddyfodol teilwng o'i ragilaeno:iatd enwog, oblegid rhestrir ef eisoes yn mysg rhan flaenaf preg- ethwyr ieuainc poblogaidd ei < nwad. Da frawd, dos rhagot at Urffeithrwydd. Rbaid terfynu yn awr, ceweh ragor o sibrydion y tro nesaf,

PENRHYNDEUDRAETH.

YMWELIAD A THREFRIW.

RICHARD OWEN YN LE'RPWL.

"I' LLANGOLLEN.

i .'_____________ i MANION.