Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

J %RHIWCEIBR, GER MOUNTAIN…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

J %RHIWCEIBR, GER MOUNTAIN ASH. Wele orchwyl annymunol a gofidus iawn wedi tfod i'n rhan yr wythnos yma, sef i gofnodi Iles marwolaeth y wraig dduwiol ac anwyl, rs. Margaret Harris, cydrnar Mr. Thomas 4rris o'r lie uchod, yr hon a hunodd yn yr geq ddydd Gwener, y 19eg cyfisol, yn 49 Iwydd oed. Nid oedd yr ymadawedig yn ,yj dianol ar ryw iechyd neillduol er'& amryw r 'ftyddau bellach, oud yr oedd ei meddwl yn ihel iawn am yr hwn oedd wedi ei chystuddio, Yl1 berffaith foddlon i'r ewyllys Dwyfol. Yr dd Mrs. Harris yn un a barchid yn fawr gan wh, hyd y nody cardotyn gwaelaf a ddeuai Y drws, ac yn un o'r ffyddloniaid yn mhob j Mdiou gras. Ymunodd mewn aelodaeth a*7sig &'r Annibynwyr pan yn ieuanc, ac ni I. yn ddolur llygad i'r achos yn yatod yr amser nw. Yr ydym mewn teimladau dwys wrth ^sio adolygu ychydig o'i hanes, hanes yr hon wir deilwng i'w efelychu, os am wisgo r, 4,eriad pur, rhodio llwybr uniawn, byw fel /"do marw yn elw tragwyddol i ni, a chael o'r otifeddiaeth, efelychwn Mrs. Harris. Uir dweyd am Mrs. Harris, fel y dywedodd litchiwd wr am Mair, u ¥r hyn a allodd hon, hi lerwuaeth. Yr oedd yn wastad yn flaenllawyn ^ynaeryd k phob peth er lies ac adeiladaetb. j'fanodd yu helaeth at ddwyn achos y Gwared- yn mlaen; ac fel yr awgrymwyiyn flaenorol, cyfraniad mwyaf a wnaeth oedd eyfranu ei Il i'r Iesu er yn fore. Yr oedd yn wraig yaaidd, garedig, a hawddgar iawn. Prif tun yr ymadawedig yn waatad oedd siarad oioa a'i theulu, ac am Oarmel, lef y capel bu yn tywalltei dagrau ganoedd o weithiau j»y cyfarfodydd gweddio, y seiadau, a'r cyfar- ydd pregethu, oud ei lie yn Oarmel nid ed- ddim ohonimwy. Wele, Carinel heddyw r al galar wisg, yn galaru ar ol colli un o ^gedd S'ion, ond oscollwyihi yma, cafwydhi ^ddiogel yr ochr draw yn mreichian ei Gwarea- in,' 08 gwelwyd hi yma yn wan gan waeledd, hi heddyw mor j/adarn a'r cadarnaf yn K y os gwelwyd hi yma yn afiach wele hi heddyw yn mreichiau y ik ^yg mawr, wedi ei meddyginiaethu, ac yn rhag pob peth am bob tragwyddoldeb. \d ^avvr^1> y 23ain cyfisol, daeth tyrfa an- yn ngbyd o'i hen garedigiou, yn pberthyaasau hoff i dalu y gymwynas gweddillion, er eu cludo tua'r gladdfa. i^adwyd hi yn nghladdfa Mountain Ash, pryd i'"eiuyddwyd yn ddifrifol iawn, cyn codi, ac *a y bedd, gan ei gweinido^, y Parch. R. ^nas, yr hwn oedd mor hoff o'r ymadawedig. aw°dd briod hoff a naw o blant anwyl i rUar eihol, cafodd y fraint i fagu 7 o hoaynt faintioli, ac o dan ofn ac alhrawiaeth ^rglwydd. Na fydded i'r teulu i wylo i or ond yn hytrach gorfoleddu gan gy- iryd mwy o ddyddordeb yn y nefoedd o hyn ■■ anx fod ganddynt fam a chymhar anwyi 1 *nyned yno, Nawdd y nefoedd fyddo ar eulu yw dymuniad llawer heblaw AP CEIBR.

Wnfa GERDDOROL SIR GAERNAR.…

---MENAI BRIDGE.

----------.-----------/h:…

Advertising