Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

PELLDER YR HAUL.';'¡frf.'

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PELLDER YR HAUL. '¡frf.' Y mae'r hsul—llygai goieuni a chanolbwynt y greadigaeth-ya cynwys duo > o dJefnydd i gyfao- soddi mili w 0 a thi-i chaa' mil o beieaan o faiutioli tin daear ni,' ebai yr eo wog Dr. Dick. Y mae pellier yr haul oddeutu 95 o fiiiv-nau o fllldi;oe ¡d,' ebai yr un awdwr, lo gat lyniad byddai tryfeaur y cylch a tfurfiai o atngyich y ddaear yn 160 o fili.,n- au, a'i amgyichedi yn, 597,142.,857, yr hyn a gyfan- snidai by < y cylch a deithiai meNn pedair awr ar hugain, pe byd iai y d.iaear m sefy,log. Rhydd y rhit liwn, wrth ei gyfranu 4 24, y SWID o 24,880,952, set niter y rvilldiroedd a deithiai mewa awr; ac wrtu gyfranu y rhit olaf ft. 60, rhyd 1 414.682, set nifer y milldiroe id a deitbi i bob mu yd.' Y mae'nanmh'jsibt i'r deall amgyffred peilder yr haulortdiwrthym flrwy waganaeh fflgyraa afrifed. Er niw) n rho di rh ýw ddrychte dwl o'r pell ter an- nherfynol i'n bamgytfrediaeth, ceisia y Prof. Langley ei egluro yn y Century. Dyweti fod yr haul yn 93 o filiynsu (dwy fiiiwn ya llai na Dr. Dick) o filldir- oedd oddiwrth IB, ac y oymefai bymthog mlycedd (deag mlycedd ar hogain ebai Dr. Dick), i belea magnel i'w deithio. Pecycbwynai trga o'r haul am y ddaear yr un diwrood ag y cychwyno d y May- flower am yr America, a phe teithiasai yn ddi iaid I udyad a 008 yn ol cyflymder y rhed y Limited Ex- press., Q bresenol, buaaai gaoddo beddyw amryw flynyddau yn vchwanegol o waith teitbio cyn cyr" haedd yr o saf ddaearol. Byddai y clud-dal ynol tair sent y filldir dros ddwy filiarn a thri chwarter o ddoleri! Mae wedi ei brofl nad yw dru yntaimlo y poea yr un pryd ag y'i dolurir. Mae y gwabaniaeth mor f> chan o herwydd cyflymdra y trosg! wyddiad gieuol, fel y mae yn an- mhosibl gwana:1I1 amserial y doluriad a dechreual v posn. Pe rhoddai dyn ei fys yn y tAn, wrth gwrs fe'i llosgid, a phoeDii y dyn; ond pasiall rhywfaint o amser, thy fycban y mae'n wir i'n dirnadaeth ei am- gyffred, cyn y teitnlai y poen. C/mer Mr. Langley y ff ith hon i egluro pellier yr haul. D v wed-, Pe b'ai braich plertyQ pan y'i genid ya ddigon hir i roi ei fys ar yr haul, buasai y plentyn hNOW dros gan' mlwydd oedcvn teimlai y llostf ar lliell ei f s—cyn y ttwybuasai fol ei fys wedi ll jsgi !—ercvtymed yw y trosglwyddia I gieuol. Pe b'ai yn marw pan vn gant oed r.i fuasai yn gwybod fod ei fys wedi llosgi! O'r hyn leiaf ni hysbvsid e: o hyny gan boen, Bu- asaiyn marw cyn ei deimlo. Mae ysyowvr () ,\eimlal fel y gwsr pawb yn fywiog iawn; y mae yn an- mho-ibl dychym gll am ddiin syd i yn fu inach nag ef. Eto cymerai tdmlad gyda'i fnan,ira melltenawg •iros gan' mlynedd ideithio y peilder sydd rhwng yr haul a ni! Yr hvo a gymerai i drên yn rhedeg gyda chyflym- dra o 35 miildir yr awr ddydd a nos yn ddiatel dri chan mlynedd i'w deithio, neu iro-t gau* mlyueid i deimUd dtoo', a wneir giln oleani mewn Ilai nag W ythmeinyil Teithia goieuni gyda chyflymder ac- nirnadwy o ddeuddeg miliwD o filldiroedd y funyd, yr hyo s/dd dros filiwn o weithiau yn gyflyma ;h na bwle,i magnel p-,n yn ehe leg yo ei mdra eithaf. E .ai Dr. Dick wrth sylwi ar hyo- Ac y mae doeth- ineb Duw yn ymd sango* yn no iediyn nghyflym ra ,) 1'. y symudiai hwo. Oblagid pe na buasai ei symnd- iad yn gyflyimeh na bwled magnel, buasai aoleuni lidang mlynedi ar bugain yn iytod o'r haul i'r ddaear, a buasai ei nerth a'i fywiogrwyd ) wedi ei anmhura, a'i ddylanwaJ yo llai i ymlid tywyllwch i ffwrdd,'—O'r Wasg.

MINTAI AHALfA I'R fEJWN GOGLEDDOL.

Y MAE RHYWBETH YN EISIEU.…

;ii , . -"" ; - -' w PRIFYSGOL…

Advertising

EIN DIWRNOD GWAITH.