Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

HELYNT YATES STREET.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HELYNT YATES STREET. D. E. AT CAWARSU TEG. GOL.,— Dymuna D. E. gyflwyno ei ddiolcbgarwch i ^Chwareu Te*' am y guleu. i a iatodd ar lawer o j yr oedd D. Jfi. yu anwvbolus yt> eu cvlch I iHawn perthyoas i'r cenadwr 3 Yates Street- Wedi ^arllen ll^thyr Chwareu Te^ drosodd, a throsodd •fraehefn, metha D. E yn dtg a gweled ei fod weii dweyd dim ond y gwir am y conadwr-dirn oDd ei fod heb ddweyd y gwir i gydj fel y prawf llythyr phwaren Teg, oa Trwir a ddvwed ef. Yr unig wahan- cydrhwng D. g. a Chwareu Teg (heblaw ) r Y(!hwanegiad yn rhtgtr y cwynion) yd; w fod Cbwareu Teg yn ceieio gosod y bai wrth dirws I'wvill,or )T Gymdeithas Genadol Gartr ;fol. Wd, i ttlu fod y ffeithiau yn aros heb eu dymchwelyd, aid '.1*0 bwys gan D. E. ar bwy y mae'r bai, gan fod I yn bod. Beth a feddylia Chw*reu Teg wrth I ^weyd fod D. E. 'yn auwybodus o'r rbeoiP' Pa a°1» tybed, y mae D. E. yn anwjbodus o honi? Wyr D. E. nad oes an rneol eglwysig yn canintau yn cefnogi liogi corfforol nac ysbrydol, 'Ni i yn <liog mewo diwydrwydd;' ac oa yw y pwyllgorbach "igarog hwnw yn cefnogi itrawder? diofj, meidd- 1"0 d iweyd ei fod yn anfffddion i'r vmdairiedaeth a °ddwyd ynddo. Sonia Chwateu Teg am reol y ^°ttrt of Law. Ni yw y Court of L->w,os bydd yn yn cefnogi cadw yn ol dystiolaethau fyddai yn I 5fcb-vsj roi goleu!:i ar y m iter fyddo gerbron y I ^°1rt. Os oedr. yn y pwyllgor hwnw ua t 8t allasai "fofi f0(j jyr> Owen wedi bod yo euo* o ddweyd "ywbeth yn amgen nn gwlrionedd, dylasai, yn ol X Court of Law, ga^lGyfle i brofi ayny. Geilw pwareu Teg ein sylw i edrych a gweled mor unol fhtol y Ll s Gwladol o drm achision vr ymddyg dd y pwyllgor bach a'r cyfeillioa yn Princes Road 7 pe war brawd o Yates Street. Ca ia-nha ^wareu reg yr hyn a ddywedais na roddid gwran- ftWUri j frodyr Yates Street. Mae'n bosibl iawa fo 1 J^w^rcrafifoe d ar > pwyllgor bythgofiudwy hwiiw gweled arwyd .ion o deimladau unfoddus—ya nid rhyfedd fod tcimtadau yn ymwthio i'r golwg y fath gyfarfo 1. Yn wir, yr ydym ni yn cydol- tKu 4, Chwareu Teg, mai yn union yr un path ydyw |fru y ddau Sabbath y bu Mr. Owen yn Rock hl,'ry a Princes, i Yates Street a ptie buasai wedi yno, Y maa yn bosibl lawn fod cynulleMfa vste8 Street wedi cael cymaint o fudd oddiwrth y ^getuau. K ^-r ba awdurdod y dywed Chwareu Teg nad oes ji^ym hawl i ofyn i'r cenadwr am geiaio hela plant &c. y yn enw pob rheswm sydd a mwy L ^yled i wneuihyny nag ef? Neb, yn eio barn iih' "C P'ftnt yQ UD'K» 0Dl^ I me^n oed, "igon o'r cyfryw yn ngbymydogaeth Yates '•> Had .^dyntddyld yn yflwyddyo yn rbodditroed vtu mswn i fuiiau capel, h siaradwch a bwjr, dy- t blJant nad oes neb yn hidio am eu gweleJ, na neb eu cymht 11, Mae awdurdod Chwareu Teg genym ddweyd fod Mr. Owen j n honi mai'gwasi'r pwyll- pf ydyw ef,' fel y wir, o bo le tybed m&e ei gyflog ,•» dyfod, o logell y pwyllgor yute o logellau y cy- Yr olaf gredwn ni, a phredv a fol ^an y ^hoe d lais yn y mater. Ac ond i'r cyboedd stopio'r l?PPly daw pobl eraill yr ua peth a ni Dywed jhwareu Teg y dylwn i fo l yn gwbl dawel, er cael Huddias i ddweyd dim yn y pwyllgor bwow. Sut ^ny anwyl frawd? Onid cedd ganyf gystal hawl l^hywun arall i siarad, gan fy mod yn un o'r t. st- js* Pe buasai y rbai a gafodd y fraint o siara i yn 'gon gonesti ddweyd yu y cyfarfod hwnw yr hyn ij^dynt we i ei ddweyd yn flaenorol tuallan i'r !Jfarfod hwnw, buaswn i yn berffaitb foddlawn i fy ngenau ar y mater. Ond mae rhai pobl yu h 0 gynffo jau, Ac fd y dywed rhyw bryd- Id, bwy "Ddaearent egwyddorion Os ceid Ul am yagwyd hon." 08 ydyw y pwyllgor bach truga;og hwnw sydd i? Ponodi gwaith Mr. Owen iddo yn gweled ei fod f rhy galed i fyned oddiaingylcb, fel yr arferai y Oenadwr fyned, "i «neuthur uaionf,"b» ddai yn :><oo peth iddyut helpio Mr. Owen yn hytrach na ae^ ttch08 bychan. yn Yates St. i ddihoani a j JWo,oblegid v mae yn ffiith anwadadwy el fod v'gwywo. ifn y flwyddyu 1881 yr oedd cyfartale id yn ys^ol Yates 8t. yn 101, yn 1882 yn L>yn 1883 yn 84, ac yu 1884 am y tri mis cyntaf '1. Beth ddy wed y rhUnodau ucbed aaj lafur y I'Qadwp yn Yates St.? Gadawaf i'm geiynion ,uI!U» ac nid yr ysgol yn uaig sjdd yn colli yn ei ond pob moddion yr uo mo 'd. Ymd iengys Chwareu Teg yn berffiitb hysb/s amy chwe' Ie hw a safasant draw o Yates St., ae hefyd o'r i. Hos id.iynt wneud hyny. Gyda golwg ar ran olaf M L \[^yr Chwareu Teg yn. y DTU» am y 12fad o Fedi, f t^waf rhyugdJo ef a'i gyieilliotv, am y cwynion yMyd yn erbyn y Cenadwr, y cyfryw nad oeddytn vedi eu henwi, ond nid nad oeddyro yn gwybod ■ —i- Æ danynt, ac am lawer eraill, rhai, o bosibl a ym- gripiant i'r golwg eto cyn y terfyni,, mater Yates St. Cymaint, ag fvdi genym ni yu bresenol i'w ddweyd am Chwareu Tag yw, gwareler ei gylceilliort rhagddo, y mae wed 11 wyddo i ddangos i'r cyboedd lawer mwy o yamotiau duon ar eu c meriadau nag yr oeJdym ni wedi woeud, a mwy na fwriadem wn^ui ar y C) ntaf. Mae'n bosibl j cawn ychwaneg eto o d,iirgelion Yates St. gao Chwareu Teg; ewch yn mlaen gyda'ch gwainidogaeth, yw dymuniad D. E.

isarSitioiuar!?).

LLINELLAU BYRFYFYR

SIBRWD AWEN.

> r 'TALU'R PWYTH YN OL.

( IGOFID SERCB.

.';;.''''.ENGLYS.

. BEDKUiiAFF ■''!

GWlLiM DYFI.

HOW MANY PEOPLE SUFFER -j