Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yn awr yn barod, pris 3s. a 6c., gyda Uarlun (Steel Engraving) o'r gwrthddrych, COFIANT YR HYBARCB W. GRIFFITH CAKBGVBT- OAN Y FARCB. E. CYNFFIG DAVJES, MENAI BRIDGE. Cyuwysa luawa o ysgrifau gan brif lenorion Cymru. Anfoner yr ebion i W Hughes, argraffydd, Dolgellau. BOOKBINDING WILLIAM HUGHES, Swyddfa y DYDD Dolgellau, a ddymuna yn barchus ddwyn sylw holl drigolion y dref hon, .a'r wlad yn gyftrediuol, ei fod wedi ychwanegu y ganghen bwysig hon at ei fusnes. Rhwymir pob math o lyfrau, megys BEIBLAU, HYMN-BOOKS, &c., a gwarantir y gwneir pob math o walth yn dd stlus, rhad, a pharhaol, sef y prif bwynt mewn Rhwymo Llyfrau. Pan anfonir Llyfrau i'w rhwymo gyda'r tren, teimlir yn ddiolchgar am air yr un modd gyda'r Post, rhag peri un math o anghyfleusdra, a thelir sylw prydlawn i bob archebion. CERDDORIAETH ADDOLIAD, sef Anthem gau y diweddar J. Ambrose Lloyd. Y Ddau Nodiant gydau gilydd. Pris Is. 6c. y d wain. • OWE DDI HABAOUO, gan yr un awdw Y Ddau Nodiant gyda'u gilydd. Pris lB. 6 yr un. I'w cael yn Swyddfa y DYDD, Dolgellau. THE LARGEST AND LEADING i PAPERS IP* wales and i he west of England 'SOUTH WALES DAILY NEWS' Published every Morning, Price Id THE LARGEST DAILY PAPER In Wales and the West of England, and the LEADING A u VER11&1NG MEDIUM. The "SOUTa W I ES DILY. NEWS' has a very arge and constantly increasing circulation, and is distributed throughout an unusually extensive area. The "SOUTH V LES DILY ^EWS" circulates In every Town and Village in South and Mid-Wales, Monmouthshire, the Forest of Dean, and a large portion of the West of England, and it is unsurpassed as a General dvertising Medium—particularly for communicating with the Commercial, Mining, Ship, ping, Manufacturing, and g ri cultural sections o the community. :i."¡ THE, "OARDIFF TIMES," AND "SOU J U WALES 'WEEKLY NEW Has been Enlarged to Sixty-four Columns, and containing THE LARGEST NEWS-SHEET IN THE KINGDOM. and the WEEKLY ADVERTISING JOURNAL For Wales & theWesfc of England. GWERSI YR YSGOL SABBATHOL ClAN GWILYM GWENFFRWD WYDDGRUG. Pria 2c. I'w cael Swyddfa y DVDD, Dol- gellau. CYFRIFON EGLWYSIG. GAN fod lluaws o Eglwysi sydd yn arfer casglu U yn Fisol at y Weinidogaeth, wedi bod yn ymofyn am Lyfrau i'r perwyl hwnw, dymunwn wneud yn hyabya fod llyfrau wedi eu rulio yn bwrpaaol tuag at gadw y cyfraniadau misol yn awr yn barod. Cynwysant golofn i'r No., colofn i'r enw a'r oyfeiriad, colofn i'r addewid, tair colofn ar ddeg ar gyfer y misoedd, colofn i'r cyfanswm ar y diwedd, yn nghyda cholofn i wneud Nodhdan pr.n y dygwyddo symudiad aeuiarwölaeth, &oav. Pris3a. öc. ESBONIAD YR « YSGOL SABBATHOL: DAN OLYGIAETH Y Pa-ch. D OLIVER, Treffyn o Y barod, pris 2s. metCM papyr a 2s mewn llian, EFJiNGYL MARC, GAN Y GOLYGYDD. Pofoarchebiou i'w hanfon i W Flushes, argrilf ydd, Dolgellau, Newydd ei gyhoeddi, yn Swyddfa y DYDD, LLYFR I GADW CYTKIFON EG- LWYSIG. YMAE yn y llyfr le i dros haner cant o enwau 1 ar un wyneb dalen. Cynwysa golofn i'r Rhif, Euwau yr Aelodau, Taliadau at y Weini- dogaeth, yr Eisteddleoedd, Dyled yc Addoldy, Cyfanswm, a cholofn ar y diwedd i wneud Nodiadau, megya cofnodi ydyddiad y derbyu- wyd aelod newydd i'r eglwys, symudiad aelod feu ynte farwolaeth. Yn niwedd y llyfr ceir amryw dudaleuau wedi o llinellu yn bwrpasol at wneud Balance Sheet ue holl dderbyniada-u arianol y flwyddyn, yn inghyda'r treuliau. Y mae y llyfr hwn yn gyfleus nodedig i gadw cyfrifon eglwysig, ac y mae yn sicr genym y teimla pob un ag y mae y cyfrifoldeb o gadw cyfrifon eglnr a manwl yu gorphwys arno, ei nod yn galfaeliad mawr. Pris 10d. Yn barod, yn Va liant y Sol-fa, Prii ic. yr un PEDWARA.WD A CHYDGAN, UNWCll A M\WLV i UUS GAN Y PARCH. E CTNFPIG DAVIES MKNAI BRIDGE. Y TADAU PERERINOL. Pryddut fuddugolyn Eistedd,fol Gadeiriol Meiriom, Calan, 1884). JAW Y PARCH. W. PARRI HOWS, B.D. BEOLAH. Heblaw y Bryddest fuddugol, ceir ynddo hanes y Tadau Pererinol, I'w cael yn awyddfa'r DYDD, Dolgellau. -0- Church of England in Wales. Letters addressed to the Right Hon. W. E. Gladstone, M.P., by the late Rev W. REts, D.D., Chester. Price 3d. To be had at the DYDD Office, Dolgelley. i Meidyginiaeth anfiaeledig; :JJ1 1 WEMIA Y RHEUMATIC A'R GOUT YR jdym wedi derbyn canoedu o dystiolaeth au i brofi hyn, ac nid oes un achos eto nad yw wedi ei gwbl wellhau, os na bydd y dyoddef ydd wedi bod dano er's blynyddoedd a bod %fiechydyn chronic. Gellir ei gael mewn potelau, Pris 2s. 6c.a 19. 6c., wedi talu ei gludiad i'r orsaf agosaf at le y bydd yn tonfon am dano. Antoner at y gwneuthurwr—R. Simon Chemist, 67, Brownlow Hill, Liverpool. HE GRAMMAR SCHOOL, MENAI BRIDGE, PRINCIPAL:-REV. E. CYNFFIG DAVIES BOABDERS A'NS DAY S C II OL Ai S SUBJECTS:— E LISH in a 1 ts branches, LA-TIN, iHE QR tMAN GBOME.IY, XOOK-KENPtN i, I NSUR. TIOW, AU>BBRA,NAVIGATION MUS OOEIANT A GWEITHIAV Y PARCH. R. THOMAS (AP VTCHAN). BALA. DAN OLYGIAETH M. D. JONES, BALA, A D. V. THOMAS. YMAE y COFIANT wedi ei ysgrifenu gan AP Vychan ei hun, a'r BYWGRAFFIAP wedi ei ysgrifenu gan brif lenorion yr enwad; Mae y Gyfrol yn cynwys ei Draethodan a I Ddarlithiau Duwinyddol, a lluaws o bethal1 earill. DARLUN (Steel Engraving) hefyd o't gwrthddrych. Pris 3s. 6c Yr Archebioo i'w hanfon i Swyddfa y DvstJ" BPYPD, Dolgellau. Z'w gael o Swyddju' V DYDD* Dolgellau, pris 18. mewn A mien, Y ClilSTION RKAGOROL s GAN W. SECKE R. CYFIEITHIEDIG GAN Y PAR C H. M. HOP K. INS, ABEKAFON. FFAITH GWERTH EI GWYBOD. PELEN A.U BEECH AM. ADD EFI R gati filoedd eu bod yn werth tjiwy iX us. UINI Y BLC H ar sryfer anhwyldpr'n (<eri )1 a gewynol, megys grwynt a. nhoea yn y cylla, oar yn y r)ellt penysarafnder, froriawriter a chwydd ai ol prydiau bwrd, eyfrdandod a chysgadrwydd, riiyndod our, ysheiithu boetbder, ooll arcWaeth at fwyd, byrdra anadl, bolrwy- edd, ysgyrfi, uioryuod ar y oroen, cwsef breuddwyiiion dyehrynllyd a, pbob math o yindeirnl'vl us a ohrynedig, &c., &c: Rhydd y dojyn cyntaf esmwytbS. 1 yn mhen ugaia many!» Ifenywolo bob oedran, y maa y peleuau hyn o wart" anmhrisiadwy, yn gymaiut a bod yohydig ddogaau o hi ynt yn oario ymaith bob imaws anmhar, »o yn symud p"_ atalfa, ac yn dwyn oddiamsfylch yr oil sydd vn angt10"* rheidiol. Ni ddylai un t'erch fod hebddynt. On'1 en c 'nt) eryd yn unol a'r cyfarwyddiadau sydd yn: ntrl^n P" blwch, bydd idlyn mewn byr amser adferu pob raeroa bob oedran i fiIVYDníHi o ieohvd oryf a pharhaol. I- Ar gvlla gwan, treuliad wedi et anmharn, a holl anhwyl' deraa yr afu, gwei* sredant fel 'Swra,' a cheir fod ycbydiK, ddognau yn gwneud rhyfeddodau ar y peirianau yn y peirianwaith dynol. CryfhS.it vr boll gvfundrefn e™" ynol, ad ferant veed i kirgolledig y wynebpryd, dygant V" ol aweb ymder yr arohWiieth, a defiroant i weithgarvro" gyda BmoswBiD ieohyd, holl yni anianyddol y eyfanaoddi»a dyuol.—'FFBiTHiAT' yw y rhai hyn a addefir gan filoedd, bob dosbarth mewn cymdeithas; ac un o'r diogeliadl," goreu i'r pruddglwyf a'r llesg Yliyw. 0 bob medilygtU- iaeth freintebal yn y byd, ar Belenau, fieeohain y mae mwyaf o werthiant. SWYN-BELENAU PESWCH BEECHAM. Fel moddyginiaeth i Beswch yn gyffredinol, Diffya An" adl, Anhawsdarau i anidlo, Byrder Anadl, Tyndra gU'r" wasgiad ar y Frest, Gwddfwiohian, &c., y mae y PelenaB hyn yn anghymarol; ac ni raid i'r neb a fo yn dj oddef dan y naill nea y llall o'r anhwylderau a nodwyd end gwnead prawf ar un boos, er gwelad mai hwynt hw1 vw y rhai goreu a gynygiwyd i'r cyhoedd erioed, ar gyM Pes wo h, Anadl bvr a DArfodedigol, Crvgni, a dirwasgia" hr y Ddwyfroa. Symndant yn fuan iawn yr ymdeimlad 0 ddirwasgiad ao annawsder mewn anadln sydd bob nos y amddifadu y claf o'i gws, Bhoddaut esmwythad bron y° unigngyrefiol, a chysur i'r rhai a flinir gan yr anhwyldero1!1 poenus, a phan yr < sgeuiusir hwy, pery^lus hyn Byddeil i'r rhai a flinir gan y naill a'r llall o'r aflaohydyddio" uchod roddi prawf ar Beleaau Psswch Beecham Mewn byr amser symudir y Ptswoh mwyaf poenus. GOCHEMAD.—Uymunir Sty cyhoedd i sylwi fod y gt"1" iau, Beechain's Hills, St. Helens,' ar stamp y Llywodraetl:1 ar bob blwch; heb hyny, ffllgydynt, Wedi eu parotoi yn unig, ao ar worth yn gyfanwertbO a mallwerthol gan y Perchenog, T. BaeO!iam,lfferyllydd St.< Helens, Lancashire, mawa boos-tin Is, If. a 3s. 9c. yr Anfouir yn ddidraul tr I ey ypost am 15 neu 26 tamps. At werth ganyr holl fferylwyr a h gwarthwyr Cyffyriau BreinC" ebolyn y Deyrnas Gylunol. Gydaphobblwoh,-Jio(I-tirl oyfarwyddiadau Hawn OÑE BOX OF CLAPKE'S B 41 PILLS is war- ranted to cure all discharges from the Urinary Organs in either sex (acq lired or constitutional), Gravel, and Pains in the Back. Guaranted tree from Mercury Soli in Boxes, 4s. 6d. each, by all Chemists and I Patent Medicine Vendors; or scot »or sixty stamps bf this Makers, THE LINCOLN AND MIDLAND COUKTIBS IhtUG Co. Lincoln. Wiiilev«le, BARCLAY SoxNs, London, and all the WhoJeattle Houses.