Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MEDDYGINIAWTH YR YSGYFAINT, TARAXACUM A PODOPHYLLIN.—Y mae y cymysgedd gw'yb*ol hwn a dynir o wreiddisu meddyerol, yn dyfod yn dra pnobloar aidd, a defnyildir ef yn awr yn lie blue pill a calomel i wellhau diffyg treuliad, anbwyideb geriawl, a holl arwydd- ion croniad yr yagyfaint, yr hwn yn gyflredm sydd yr oynyrchu poen dan yr ysgwyddau, caryo y 1."D, eysgp, I rwydd, dim chwant bwyd, yn cresteuu y tafod.bias drwg yn y bore, penysgafnder, cynhwrf yn y cylla, a theimlad o iselder. Y mae yn gosod. yr ysgyfaint musgr»ll ar waith yn gweithredu yn dyner pr y coluddiOD, gan r<.»idi teivnlad 0 iechyd a ch.ynnr m? wn 24 o oriau.; Ymap y fMdyginiaeth ddiogelaf. Taraxacum a Podophyllin sydd wtytwr yn cae) 81 wneud yn unig gan J. PEPPER, Bedford Laboratory, Lon- don, enw yr hwn syild ar bob label. Y mae 1m bwysis* sylw ar hyn. Poteli 2a. 9o. Gwerthir gan bob Cyffyrvdd NERTH MAWR I'R CORFF.—Y mae Peppers Quinine and Iron Tonic yn c-yfhau y gewYllltua cbvfnndrefn y byhyran, yn gwella yr archwaeth, yn bywiogi yr ysbryd- oedd, yn adnewyddu yr iechyd, yn dibuno a iadblygu y galluoadd gewynawl, yn oyfoothogi y gwaed, yuawchlymn « yr archwaeth, yn tarfu llesgedd ac iselder, ac yn eadni-n, hauorganau.y trenliad. Y mae yn feddyginiaeth neillduol i boen yn y gewynau (neuralgia), diflysr treulia- i, clefydon, anhwylderau y fynwes, Be mewn anhwylderau oyehawl, a gogwyddiadau manwynawl, &c. Y mae yr b<)U gorff yn cael ei fywjogi yn ddirfawr drwy Tonic Pepper, f gallaoedd meddyliol yn eael eu gloywi, y cyfanseddiad yn cael ei nerthu yn fawr, a iechyd yn sicr o ddychwelyd- Poteli, 32 dogn, 4s. lid. Ar werth gan Gyffyrwyr yn rohobinan. Bias J. PEPPER. ar y label. Myn^ch Tonic Peppor. ,J "StTLPHOLINTK LOTION.Moddion allanol i ioella an- Y- hvrylderau y croen.-Nid oes odidunrhyw dardd'ad na bydd iq iddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydh.; ddy Idian, gan (iddechren diflanu o'r golwg, hyd yn nod pe yn 'mddangos t: tubwnt i wellhad. Fe ddiflana ploroi, eoehn., liynorod, can, a gerwinder, megys trwy gyfaredd; tra y bvdd i ben a pharhaus anhwylderan pcrthynol i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am flynyddau, pa mor d<«wfn byna.c; y byddont wedi gwreiddio, gael .vmosod arnynt yn llwydd- ianns gan "Sulpholine." Y mae ja dinystno, milyu an weledig i'r llygad sydd yn achosi yr anhwylder# anolygns ) anfoddus, a phoenus hyn, a phob amser yn cynychu golwg glir, iachus, a natnriol ar y croen. Gwerthir y 'Sulpholiue Lotion" gan y rhan fwyaf o Gyffyrwyr. I'oteli *». 9d. GWELLHEIR MffiWN YCHYDIG DOYDDI/U, CYRN BUNIONS, A CHYMALAU OHW\DUEUIG Y BODIAU. Dellaeo Corn and Bunion Plasters yw yr unia feddyjzin- s iaath wirioneddol. Gwahaniaethant oddiwrth bo>> piasterau, ft tarianau, neu gymysgiad a ddyfeisiwyd erioed. Drwy ys- twytho yn uniongyrchol y creen tew amgyloiotVlJol, dar- fydda y boen ar unwaith, a dilyna y corn yn fu. ar ei ot Gofyna Bunions a Chymalau cbwyddedig y tit.iiau fwy o amser i wella yn llwyr, ond y mae y gweithredvad yn sier, ae esmwythder yn uniongyrchol. Gellir gwisgo anrhyw esgidiau yn gyaurus yn mhen teirawr ar ol cyinhwyso Piasterau Dellar. Na pherswadier chwi ar un oy'rifi bt'ynu '(I dim arall. Blychau 1B. lid. yr un, a werthir gan y rhan "fwyaf o Gyflyrwyr. Drwy'r Post am 14 Stamp Bedford fA Laboratory, Bay ley St., London, W.C. BYODARDOD, 8WN YN Y CLUSTIAU, A50.-Dyla Diner's Essence for Deafness gael ei dreio bo'i jmsur, am ei fud, mewn achosion a ymddangosent yu »nweladw.y, wedi gwneud rhyfeddodau. Ar ol ei gymhwyse am ddwy neu dair noson, symudir Byddardod Ysgafn, Aiwlfeuon yo y otuatian, a'r Sibrydau didor syud mor fynyca yn dilyn olyw drwg Gellir dweyd a n Deller's Essence ei od yn sicr o roddi gwaredigaeth mewn unrhyw achos a fydaardod beb achosi y niwaid lleiaf i beirianwaith tyner y g'ist; a pha mor ryt'edd bynag, y mae personau wedi bod yn .yctdllor am flynyddau wedi otywed seiniau ar ol rhoddi pIlIIIwf teg ar Deller's Essence, Poteli Is. lid., a 2B. 9d. Ar werth gan yr boll Gyffyrwyr. ADFERYDD GAL LT RHADLON.-Gwna Lockyets Sulphur Hair Restorer dduo gwalit gwyn, ae vii mhen yohydig ddyddiau ddwyn yn ol y lliw. Ymae y»- enaith yn rhagori ar yr hyn a gynyrebi r gan I iwiedydd unit)ngyrobol, ac nid ydyw yn niweidio y cr u. Y mae yr eiddo Lockyer yn gyfartal a'r drutnf. jY m .3 y goreu er adfer gwalit gwyn i'w liw cynttfig. Yn cyn rchu shade bertfaith natur- lol. Y mae yu werthfawr i ddii ystrio can, ao faetiiu a thyfu g waIlt newydd. Gan fod Sulphur yn cael ci briaidyn fawr ai»'- • 'nweddau syt»»-jmwl, glanhaol, ao achaol ar ^%arenaa y gwalit, cymaiadwyir Lockyer's Restorer yn a;j|»wr. Poteli rnawrion Is. 6d. Ar wertb gan holl Gyffyr- Wyr, GwaHtdrwswyr, a Pheraroglwyr yn rahobraan. BLAS HYFRYD. -Cracraft's Arecanut Tooth Paste.— Drwy ddefnyddio y Deint-lwch peraroglaidd moethus hwnl daw arliw y danedd yn wyn, iach, a dysglaer fel ifori. Y mae yn nodedig am ei borarogl, ac yn neiilduol diefnydd- iol er symud crestiau oddiar ddanedd wedi eu hesgeuluso Ar werth gan yr holl Gyffyrwyr. Potian Is. a 2s. 6d. yr tp Mynwch Cacroft's PELENAU YR YSGYFAINT A'd CYLLA. Dr. Ki Dandelion and Quinine Liver Pills. — Nid yw y Pelen rhagorol hyn yn oynwys cymaint ag 61 Mercury, na dim a amrywiol ddefnyddiau paryglus a geir yn ami nesvn p enau hysbysiadol. Y mae y ffaith hon yn paihsa i gadw darganfyddiad enwog Dr. King ar y blaen i'r he I Belenau pa bynaif, fel y feddyginiaeth ddiogelaf, oreu, g: liyrr.af, a mwyaf sicr ac effeithiol ar gyfer anhwylderau yr Vsgy. in! a'r CyUa, pa un bynag ai yn y ffuif o anhwylde* Gerif ill: Tyndra, Uififyg Treuliad, Gwyntogrwydd, Sumi, Cur y > y P ,Poen yn yr Yssrwyddau, Twymyn ddiorphwys yr )11 1'- Diffyg Archwaeth at Fwyd, neu arwyddion Di vg Treahadya tfredinol. 4. inQeiion Extract a gynwysi^ yn Mis' g King,a' t,i weithrediad tra adnabydaus ar Ys (y eil aryn pwysicaf yn yr holl gorfl), yn aeh) s doi' a corflorol i redeg mtwn trefn leolaidd, ac m • atiad a'r Tonic ingredients, yn cryfhau yo ddirfawr felly yn oynal pvrtb mawrion v corff mewn <y<!wr addaa siorhsu iechyd da. Gwerthir hwy gan unrhyw Gyifyrydd mewn Blychau Is. 1 d a 2a. 9d. yr un. YN BAROD I KSBOWAlTc FLAWiN 5?hif ^0 Pris Is. «• PAWB sydd ytJ dyoddef od.iiwrth beewch an- wyd, bronchitis, caethmed a syraudia<?au afreolaidd y galon a daer gymbellir rwbio y gwddf y fron, neu y cefn, fel y byddo yr achos yn gofvn gydag olew treiddiol Holloway ddwy waith yn y dydd. Gall cleifion yraddiried yn y canlyniadau fafriol a -idily-,ani y driniaeth -hoii. Yr olew, hv-n. yw'r f >ddyginiaeth fwyaf sicr h liogel i holl anhwyMerau mewnol ac allanol y sjw 'df. mOR^An > V wri R R 0 IV A [J n W G, ULCERS. ABSCESSES, ARCUOLLION, ENNYNIADAU 0 BOB MATH Gellir eu I'wyr wellhau trwy gymhwvso yr enafn hwn at y nanau clwyfus, ar o! yn gyritaf eu tymheru yn briodo! gyda <?wfr cynhes. O rfan effaith yr enaint nerthol hwn, yn cael ft! gynnorth- wyo gan y pelenau, symudir poh anhwyidek-) o'r corff gyda chyflymder. Gellir gwella hyd yn nod grawniau gorllyd a niweidiol, pa mor hen bynag y yddont, yn y modd a nodwyd, GYBA'R GEWYftWSl. CR YD- GYM Ah A U A HOENAU NEU lALGAI&D. Sid ydyw yr enaint. hwn byth yn s,fiwyd>io i rodd esmwythad. Y mae ei weitlirediad tyner yn Ueihau yr ennyniad yn gystai a'r poethdier a'r boen Y mae'r enaint esmwythaol wn, trwy gyfnertho rhediad y gwaed trwy y rhanau dolurus, yn cyn nyrchu gweithredia i iachusol. Mewn achosicn peryglus a chydgasgledig, dylid gofalu bob amSe) am gymeryd y pelenau, gan fod eu galluoedd pured- igolacadferiadol vn gosod yr holl gnawd a hylifau a berthyn iddo mewn cyilwr iach. CYFAILL y FAM.—IACHAD BUAJV ODD] WH7H BOB AFIEQBYD All Y GROE" Rhydd yr Enaint hwn iachad buan i benau cam- iyd, ymgrafu, a phlorod, yn nghyda phob math o ddoluriau, ond ei rwbio oddiamgyleh y drwg ddwy waith neu dair y dydd; a chymeryd y Pelenau yn ol y cyfarwyddiadau argraffedig. Gwerthir y Pelenau a'r Enaint yn sefydliad y Proffeswr HOLI-OWAY, 78, New Oxford at. (late 533, Oxford st.) London ac hefyd gar- agoa bob cyfferiwr parchus trwy y byd gwareiddiedig, mewn blychau a photiau am Is *8 9c, lis. 22 a 33s. vr un, Cynnwys y blwch lleiaf bedwai dwsin o heitmau, a'r lleiaf wne o n iint Rhod,iir cyfarwyddiadau argraffedig llawnion pa fodd i'w defnyddio ar bob blwch a Phot a gellir cael y cv farwvddiadau mewn unr aith hyd yn nod y Dwrcaeg yr Arabac, yr Armenaeg, y Bersiaeg. neu y China.Q. 0 Y.-Cynghor yn Rhad yn y cyfeiriad uchod yn ddyddiol, rhwng 11 a 4 o'r gloch. MLLirtM'S PiLLS D ffyg Treuliad, a. Phoen yn y Pen Nid oea un rhaa o'r corfl dynol yn fwy agored anhwyldebna'r :afd; ac nid oes un yn fwy tueddol pan ei hesgeulusir, i fyned i afaet Sg anechyd'per- yglus Dylid colio pan y mae gwrthwyneb a gwy n a surDi ar y cylla yn einrhy buddio nad yw treul- iad yn myned yn mlaen yu briodol, fod pelenau Holloway yn rheoleiddio pob galiu gryfhau y peiriannau, yn symud ymaith ya uniongyrchol holl achosion o ddiffiyg treuliad, geri. a phoen yn y pen a rhydd iachad trwyadl ANMFUREDD YJM I GWAED. Gwerthtawrogir y pelenau h) n gau bob doaoarth -y tlawd yn gystal a'r cyfoethog. Y msent vn foddicr- effeithiol i buro y holl gyfansoddiad, hjf uiweidio gweithrediad naturiol un o'i beiriannau, a diwreiddia hadau yr anhwylderau hyny sydd ei achos o fedd anamserol i ddegau o iiloedd. Gwendid a Nychdod. Mewn cyflwr o wendid a Uesgedd, yn cael achosi gan aughymmedroldel o unrhyw tath-pa un bynag ai meddyliol ai corffo rol- y mae effeithiau y pelenau hyn o'r fath fwyaf dymunol. Y maent yn symud ymaith o'r eyfansoddiad achosion o af- iechyd, yn adsefydlu y treuliad, yn cryfhau y giaa, yn codi ysbryd y claf, ac yn dwyn y cyfansoddiad yn ol i'w fywiogrwydd a'i iechyd cyntefig. Meddyginiath i'r Arnau. Os defnyddir y pelenau h/n yn ol y eyfarwyd iadau argraffedig, a rhwbio yr enaint ar y lie y m& yr arenau, am o leiaf tua banner awr cyn myred i' gwely, yn gyffelyb i fel y rhwbif halen ar gig, r dreiddia at yr arenau, ac a feddyginiaetha unrhyw anhwyldeb arnynt. Os careg neu grafel fydi y gofld, byddai yn idvmlmni yn y eyfryw achosion ddefnyddio vr enaint o<?« a boreu; o^togid drwy twUy#ieoweUbad buaaewddu t Llyjrau Cyhoeddedig gan William Hughes, Dolgellau. Geiriadur Ysgrythyrol a Duwinyddol: Gan y diweddar Barob. D. HUOHBS, B.A., Tredegar. Dan olygiacth V Pareim. J. PKTE;?., a. T. LKWIS, B.A., Bala. Y naM £ n cynwys Kglurhad ar Eiriau ac Ymadroddion y Beibl, » Sanes Tcyrnasf/did, Dinar/ "*<1, Mynyddoedd, Dyffrynoed* treaduriaid, Afonydd, C<H..ydd II. Meiiu gworthfawr cry. IwyJledijr yn yr Ysgrythyrau. If-fyd, sylwadau ar Wylian, Iberthau. a Sftsemonlau yr luddewon, a Chenedloedd Iraill; ýr. lIgnydàg Esboniad ar Brif Bynciau a Dyledswyda- iu y Grefydd Gristionogol; ae Adnortau cyfeiriol ar bob pwnc. Hefyd, darluniad o cgvrj ddorion pr!f Enwadau y By4 fcrefyddol, (fyda Hancs Bywyd»ti Yafcrifetiwyr Duwinyddoi Jnwocaf Uymru a gwledydd wraill. Yn ddwy gyfrol hartta, g-yda darlun o'r Awdwr. Uaner Rh" -»n. 31s. Lledr crjf lsboniad Cyflawn a( Testament Newydd: Gan y Parch. THOU. nwyøa BIsi. jniad helaeth ar bob adtKid.. cyfeiriadau llaWS, Geiriadur Daearyddol o'r boll I«oedd y goBiram danvnt ymf Testament Newydd; Geiriadur o Ddinasoedd, Trefl, Mynyddoedd, ae Afrmydd yr H-n Oefit&ment; Truethttwd XC laith Ffugrol y Deibl; Tilir ffordd i Jerusalem; Taflen 4 Deithiau yr Apostol i'M}; Bywyd a Tlieithiau Crist; yotb 'ddangostadau Orist w<sdi ei adgyfodiad; i>an)e^on yr A*- glwydd lesu; Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu; GwyrthUn ft Hen Pestament; Darosgton yr Hen Destamont; SWYDDL <»riddau, a Phleidiau yr Men Testament a'r Newy.l^ Taflep o'r Pwysa«, y, Mosurau, a'r Arian Ysjfrythyrol; y Mw oedd Ysgrythyrol; Air.sewj a Thynshorau Cysegroidig yM ahlith yr luddewon; y Duli o llanu a chyfrif amser yn f ISeibl; Byr Hs-nes o G.vfieithiad y Beibl Oymraeg; ae y m(M> y gwaifcli wedi ei iiddurno amryw Papiau ysblnnydd, yn nghyda darlun (steel eugrav 'n,)) o'r Awtfwr. PiMan—CMMl I., Ss., a 9s. Rhwyau Cy'r <1., !•«.. a 11a Rhw^ao. o Emynan, TOllau, a Salm-Onlau, uddas i addoliad Cyhoaddua a Setilde- >1. Yr Erriyiiiia (Lln Olytfaeth y Parchn. W. Raw, D. D.. a'r 4ivveddar VVILLIIH AMSROSB; y Tonau a'r Salm-odiau d.. 01y^ia»;th y. diwoddar nr, J. A. LfaoTB a Mr. K. &ns. T mam'r Ca^pluul yn cya.wy4.723 « Brsyna«, SS « Salm-odlau, a SSi o Donau priodol i'r geirifcu. Gellir e**l yr Emynau keb y Tonau. Y Prist an:—Yr Emynau a'r Tonau; Cloth Boards, Sprinkled Edges, 4a,; Cloth, Boards, Bevilled RCHÎ Edges, &s.; Levant Grairisd Eoa.ii, iiili Edges, «s. Yr Eat- ynau a'r Sol-ffla: Cloth Boards, Red Edge*, ,38. 6e.; Levant Grained Roan, Gilt Edges, 6s. Y Sol-ffa yn unig: Clotk Boards, Sprinkled Edges, 2s. 6c. Yr Rtnynau, &> yn anigt Argraffiad Bras, yn y gwahanol Rwymiadau, Ii. <c., 2s., II. Argraffia;d M&n, wedi ei rwymo, Is., Is. ftc., h. <e., M. Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. R. THOMAS (Ap Vychan). Pris ,1s. (fc. Cyasrysa f Gyfrol gryntai Oofnodion o banes ei Fywyd mnddo of ei hun, Nodiadau gan briJ ddyoion yr etiwa^i Annibyool, ei Dreatlk> odau Duwiuyddol, yn nghyda darlun a'r ganthddrych. Cofiant a Gweithiau y diweddar Barch. W A^iBaosK. Portmadoc. Cynwyna at boil weithiaa Rhyddieithol a Barddonoi. Pris BMWB UJM), UIt. Ie.; haaw rhwym, lis. 6c. Hanes Bywvd Uncle Torrn Oyfieithedlg o'r ddegfed 111 a deugain," gaa y Parch. Davis Gaimra. Dolgellau. Pris 1.. te. 2B 60., Ein Hegwyddorion: Sef Arweinydd itf rhai sydd yn dal neu yn ceisio aeladaeth mewn Xglwyig Cynutleidfaol. Pris mewn amlen, Is.; rnewi Ulan, Is. Ca. Drws y Ty: Sef Llawlyfr i Ymgeiswyr$,m Aelodej-th Eglwysig, gan y Ptureh SutON KvjUfs, Hsbron. 1 Trydydd Argralfiad. Pris Vs. y dwsin, non 7». y osnt Yr Epistol at yr Hebreaid—Nodiadau Eglurhaol ar yr Eputtol: Go y ftMMh. O*. Raas, Case, Pris 2s. 6c. ■■■; Y Cawg Aur: G»y y diweddar Bftrch. D. EvANS. Mynyddbaeh. Gyda Rhagdraeth gaa y diweddar BaflBh R. THOMAS (AP Vychan), Bala. Pris la 8c. Enwogion Sir Aberteif): Gan GLAN MBKAI. Traethawd Buddugol yir Eisteddfod QanedlaetM Aberystwyth. Mewn Ilian, Co.. Diaconiaeth y Diaconesau: Neu lythyr Oymei-adwyaelh Phebe. Darlith ar Rbut. iiT. 1, I. Pris 4* Annibyniaeth Gynulleidfaol: Gan y di- weddar Barch. W GRIFFITH, Caergybi. Pris 8g. Y Cyfarwyddwr: Neu Holwyddoreg ar Brif Bynciau f 1 >yledgwyddau Orefydd: gan y Pareb. Itr, Rmss, Caer. Y Dug fed A rgrajfiad. Pris 6c., neu 4a. y dwsiK, Yr Eglwys Apostolaidd: Gan y Parefr W. MBIUIOU i)Aviss. Pria 4s. y dwsin. Taith y Pererin: gyda 33 o Ddariuniau. Pap.yr, Is.; Byrddao, Is. Sc. Gwedd I Habacuc: Gan y diweddar Bardv. J. AMSH»vM! LLOYD. Pris IS. 6c. Harsji Dafydd a Moses. Pria Ie. yroa. CatPcism Everett. Dimai yr no, neu k y (w t. Pycldiadur yr Annibynwyr. Prig 60. lb. fcC. &A nad Qea Doxbirthwyr, gdlir fad y JXytfrm* *tch&d o'r fewyddf*. Y .p TWYO-FA!). Prwtni. Fwoael yn SwyidtA y DYL),).