Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Y TRANSVAAL.

BODD1 AR Y DAFWYS.

.. Y PARCH T FOULKES. ABERAVON.

CYNHADLEDD Y WESLEYAID.

ABERMAW.

KMYNWCH YR HYN A GEISIWCH.

BWRDD YR AFONYDD A. .PHYSGOTA.I

ILLADRON BEIDDGAR.

-—-1'''",j™| r YMDRECHFA YN…

CADEIRIAU YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

CADEIRIAU YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL. Dyma restr o enillwyr y Gadair Genedl- aethol am y 2lain mlynedd diweddaf:— Fl. Lie Testun Enillydd 1878- Birkenhead..Rhaglnniaeth.. II wfa. Mon e5 1879—Conw y Y Meddwl. Y Myfyr 1880— Caernarfon Athrylith.Y Myfyr 1881-Merthyr Tydfiil..Cariad. Dyfed 1882-Dinbych.Dyn.Neb yn deilwng 1883-Caerdydd. Llong.. Neb yn deilwng 1884—Liverpool. Hiraethog. Dyfed 188b -Aberdar.. Y Gwir yn erbyn y Byd.Watcyn Wyn 1886—Caernorfon.Gobaith Tafolog Yggy—Llundain.Victoria Berw 1888-Gwrecsa.m. Peroriaeth Tudno 1889—Brecon..Y Beibl Cymreig. Dyfed 1890—Bangor.Y Llafurwr Tudno 1891—Abertawe. Yr Haul.Pedrog 18^2—Rhyl Y Cenhadwr .Gurnos 1893—Pontypridd..Y Pulpud Cymreig. Ceulanydd 1894-0aerIlarfou.. Hunan-aberth. E 1895—Llanell i Dedwyddwch .Pedrog I 1896—Llandadno.Tu Hwnt i'r Lien.Ben Davies 1897—Casnewydd .Brawdoliaeth Gyffredinol J. T. Job 1898—Ffestiniog. Yr Awen Elfyn 1899—Caerdydd,.Gladstone..Neb yn deilwng