Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

BKTi SP VI §00ITO! Wel y newydd pwysig i bob teulu yn Dolgellau a'r Cymydogaethau ydyw y ffaith fod BEADLEYS wedi gwneud gostyngiad. pellach ar ran helaeth o Stoc jjjr £ MEYMICM JO&E&, Ltd. oyal Welsh Woollen Warehouse, ioolgeitan. Mae y tywydd eisoes wedi oeri, ac mae yn ofynol cael DILLAD AU C YN 11 E S AC!H o lawerai ollalIan, felly i Paralowch ar gyfer y Gwilittit) Dyma un cyfleusdra eto er mwyn sicrhau NWYDDAU sydd mor adnabyddus am lai o lawer na haner y Prisiau arterol. .db dill dIa..A.dI.au.MIt.øa.. MIL. .a..8h .dU. ua. till. A. Rhsid i'rjjholl STOC gael ei chlirio yn llwyr — Mae y Masnachdy ar fin cael ei altro. Ni ystyrir y Cost Price o gwbl. OtM4nm4*M*kAM>Ok/lkJbM.4k. AAAAAAA<»iill>l»<ll. A.lltiJlh a.<lh<»Uhii^ll^<IMhJIU^.JIt^llt^l>L4IUaMlk4>ulhJlt.jllll«ailJ> HIHA.JlufcJIUtl. Jib lOU iffi. Jld^iUh, in. il> iltl ilti Jt ifeltttAillh lllliAlllt.AilUl.iltli<lft <i J> tk Mae eto gyflawnder o ddewis yn mhob adran. /yYvwwwwvwvwvwwrvTvvwvvww ^HirH»nrw'|i»>'<r'^ittr'iirH»rHiir<ry'<r>8i"w^il|,w'iiiy< Mae yr holl Nwyddau wedi eu Hail Farcio mewn Ffigyrau Plaen* A*»'».* ^■">* *■ ■■ "*■l*■>* Telerau-U n Pris ac Arian Parod JNO. GRIFFITH, District Manager.