Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AT JAMAETHWYR. "| \YMUNWN alw eich sylw ein bod yn U gwneud BLA WD LLOI o'r radd flaenaf. ac argymhellir y cyfryw yn gryf gan Mr. Wynne Williams, Vet. Surgeon, Dolgellau, pris 12s, 6c. y cant. Telir cludiad 4 cant ac uchod. Hefyd y mae genym Indian Meal, BlawdtPys, Ffa, Rolled Oats, Linseed Meal. Cofiwch fod y blawdiau hyn wedi eu malu yn Felin Newydd, ac yn llawer gwell eiddo na'r hyn a gewch wedi ei falu yn Le'rpwl. Hefyd, Gwenith Dyffryn Clwyd, wedi ei falu at wneud Bara, fel blawd gwenith drwyddo ystalwm. Blawd Ceirch Cartref hefyd. Ymofynwch am brisiau. Pob archebion i'w hanfon i Robert Hughes a,1 Fab, 11 Felin Newydd, Dolgellau Esboniad ar Efengyl rMARC. Gan y Parch D Oliver D D, Treffynon Pris 2s 6c I'w gael o Swyddfa'r DYDD Arran Monumental Works Dolgelley Monuments and Curbstones MEMORIALS removed relettered & Cleaned. Letters Gilted and Painted. Orders from a distance promptly attended to. R. W. THOMAS. I I — BRITHDIR — CYNYGIR Gwobr dda i unrhyw berson neu bersonau, a rydd hysbysrwydd fel ag i gosbi y sawl sydd wedi bod yn tori Coed yn Mhlanigfa Helygog Fach, Brithdir. R. PUGHE, HELYGOG. I Ar Osod. AT GLANGAUAF, Wnion View, Dol- gellau, Ty eang a chyflens, am rent rhesymol. Ymofyner a MR E. W. EVANS, Frondirion. — ——- NOTICES TO QUIT, 2C. XN Agreements Tai, 6c. Agreements Ffermydd, is. Ar werth yn Swyddta'r DYDD. X I 953ONIAD ar 2 Pedr, gan J Wesley, pris 2g Eto gan y Parch T Roberts Llanrwst, pris 6c I Ysgol Ganolraddol DOLGELLAU. PRIFATHRAW-JOHN GRIFFITH, B.Sc., I LLUNDAIN. I Aihraimn Cynorthwyol: R. JONES, B.A. (Llundain). B. C. GRANT, B.A. (Cymru). R. EDWARDS. SERGEANT O'NEILL, Paratoir ar gyfer arholiadau Bwrdd Canolog Cymru, Matriculation Prifysgol Cymru a Llundain, y Civil Service, ysgol- oriaethau y Prifysgolion a'r Colegau Amaethyddol. Tal — £ 1 13s. 4c. y term. Gall y Prifathraw gymeryd ychydig yn rhagor o fechgyn i letya ato. R. JONES GRIFFITH, Ysg. Medi 4, 1906 RHYBUDD Dymuna Mrs. Swift Jones, hysbysu trigolion yr amgylchoedd ei bod wedi symud o Bont-yr-Aran, i le mwy cyfleus yn Glyndwr Buildings Parotoir Bwydydd 0 bob math ar Ddiwrnodau Ffeiriau, ac adegau eraill am brisiau rhesymol. 8IIä 1 .118 FEGLA FAWR, ARTHOG, Ger Bsrmouth Junction. MAE Mr J Parry Jones wedi ei gyfar- wyddo gan Mrs Davies, yr hon sydd yn ymadael, i werthu ar CAUCTION yn y lie u hod Dydd Mawrth, Tachwedd I3eg, ar holl o'r Stcc, 20 o wartheg, i ceffy oBerynau &c. Manylion ar y Posters YSGOL Y CYNGHOR BRITHDI fCynhelir Budd Gyngherda NOS FERCHER, TACH. 28am, 1906, gan nifer" luosog o gantorion Dolgellau a'r cylch. Her-Unawd Gwobr 10s. Beirniaid, Mr 0 0 Roberts, a'r Parch E J Owen. Disgwylir enwau cystadleuwyr, a theitl I yr unawd erbyn Tachwedd 2ofed. A. P. MORGAN, Ysg.

DOLGELLAU.

MR. R. JONES. GRIFFITH.

ANGLADD MRS EDWARDS, DOLSERAU.

Ylt HEN YSGOL RAD.

J"LITERARY & DEBATING SOCIETY,"

FOOTBALL MATCH.

CYNGHERDD,