Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TRYSORFA YR ATHRAWON, gyda Map Lliwiedig.1 Gan Arfonwyson. jY Pumed Argraffiad. Pris. 2S Llyfrau at Gadw Cyfrifon yr Ysgol Sabbathol.— JLj Casgliad a'r Adnodau. Pris 2g. ESBONIAD AR YR ACTAU. Pennod>xi, 18- xxviii. Gan yj Parch. T. Roberts, Llanrwst. Pris 6c. RHODD MAM i'w phlentyn: yn cynwys y Catecism Cyntaf i Blant Bychain; wedi ei sylfaenu ar yr Ysgrythyrau. Gan John Parry. TLY NAU MAW L. £ D TCESU ac I rr\ r8U cyiac?2? E' w barfer yn ifiicc'yc d j Er, i s arfodydd Pregethu &c. Pris Ceiniog a Dimai. Hanes Iesu Grist I BOBL IEUAINC. PRIS SWLLT A CHWE'CHEINIOG. GAN Y PARCH. D. SILYN EVANS W /• SILOA, ABERDAR. T T)teg:cthaw y Parch. B. Davies, D.D., Trelech. Pri i X 3s. 6c. y Gyfrol (neu 4 am 12s)—Gair y Cymod (ailargraffiad). Y Bywyd Annherfynol (ailargraffiad) Pyrth Seion. Y Gronyn Gwenith Darllen Bob yn Gam.—Sef Cyfres o Lyfrau at Ddysgu Darllen, Safon I. II. III. Pris ic. yr un. swwwww f OLWYDDOREG AR ISA.4ES JOSUAH; GAN Y PARCH. E. WNION EVANS, DER WEN LAS. PR < lc. YR Allot a'r Deml-Gyda- Darluniau-gan y Parch D. Silyn Evans, Aberdar, at wasanaeth plant a phobl ieuaicn; pris 6c MOESEG CRISTIONOGOL an y PARCH D ADAMS, B.A, Liverpo (lofiant Dr.i: Roberts,' Wrexham—Gan y ParD ) Griffith, Bethel. Pris 3s 6c. Tw cael 0 Snoyddfa y "Dysgedydd,* Dolgellan Yn barod. MHBT BYR-HANES BYWYD a LLAFUR y CENHADR CYMREIG, y PARCH GRIFFTH JOHN, D.D Cynwysaut o D-IRLUN IA GAN W. HOPKYN REES, Chi Chou iPris 3c; drwy y Llythyrdy, 4c. I egrlwysi neu Ysgolion Sul rhoddir 50 copi am 10s, a 100 am 175 6c. I'w cael oddiwrth yr Awdwr, 35, Plymouth Avenue, Manchester, neu 3 Swyddia y DYDD, Dolgellau, PENCE Envelopes ar werth Swyddfa'r DYDOJ wedi ac heb eu rhifo. Don't go without Supper. Try a biscuit and a cup of a MAZAWATTEE HZ if £ P fl A THE GR £ AT NEW | SUPPER BEVERAGE. l Then- SWEET SLEEP AND PLEASANT DREAMS. OfaUQrow*. Wrii^for Fr**to xl <9*ai*atjt4, ZrOMlSn — —-3 i Ynlbarod, Pris 3s 6c, gvda darlufl GOLEUNI j YN YH HWYR, set Cyfrnl 0 Bregethau sjaa y di'weddar E Jlerber Evans, dau ulygiaeth y Parch Oj Jlerber Evans, dau ulygiaeth y Parch Oj ) Koberts, Lerpooi. Anfoner yr rcb otoa i S fli'r Dyddj Umbrellas! Umbr llast Rhoddir Covers Gloria Silk 0 neWydd,s<: 6c. -6c. Rhoddir Coesau a Handles Newydd o ii i fyny. Hefyd gwneir pob math it Adgyweiriadau am y prisiau mwyat rhesymol yn yr Eldon Shaving Sal.oon, Gyferbyn & r Market Hall. Y.N EiSiEU BACHGEN cyflym i ddysgu 1; D gelfyddyd o Argraffu. Ymj ofyner yn Swyddfa y DYDD. j a/& 'I,; 9 «8 j I QUINlNEjlTTERSjli, "^VEGETABLE..TONia^fi H J These Bitters assist digestion, promote Mm and facilitate circulation, strengthen the BUTH and muscles, purify the blood, aad MR brace up the system generally. As a puielj |ra|||9 Vegetable Tonio they have so equal. Being gifted withhighiy tonto and diges- |j|jgj tive propwttea they are peculiarly adapted UgHE to persons entering from depression spirit* csrvoue relaxation, muscular waaknon, Satuleoey, disturbed sleep; headache, and all affections of the Liver. MBS DOSE—On. »m»H UblMnoonlol la «o »gu«l <jn«otlt, ifjRSw ft o.i.d w&t.r. thrM liain oat hail tMioct U||Hni ni.u^rwf^ half tho ftbor# qu*oUty. ilHUini PR £ PARBP O^LY BY JjiMj QU1HIHE BITTERS MANUFACTUBiHG M I COMPANY. LIMITED H ■' II *N+L.ES.. J H ^NES Bywya Twm o'r a Die Aberdaron, pris 6c. HANES Bywvd Owain Giyn dwr, pris tr. I'w cael Swyddfa'r DYDD Swyddfa'r DYDD •* ¡