Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

lull i DOES NOT ill if II11 arl '11 III J Ml THESKINI I lilri II ML KEEPS-IT I lUyUmrillSMOOTH 'J II iDflU# f0r ,tch,^c• Bl,rnJn?. Rash) l/L, k I (for Redness, Roughness, &c.)l/ \/31 CAM m -"n Klsteddfod GADEIRIOL Mei rion 1 DOLGELLAU, t Calan 1907 — r I' r» • ■ Prif Desiynau i Traethawd Beirniadot y Llyfr gysondeb y Ffydd.' Gynddylan Jones, I Traethawd,, 'Y Casgliad goreu o oi;yVVod,adau Pert a tharawiadol hen drig- »on Sir Feirionydd, yn nghydag hanes- hwyUS a° addys8,adol mewn cysylltiad & F 3 Testyn y Gadazr, Prydde?t, 'Mair/ei TO; #a Thoddaid i'r Diweddar C. R. uhams, Esq., Dolmelynllyn 5 Y Brif Gystadleuaeth Gorawl- m,^r v° unrhyw nifer> (choirs o? y -A? & Chorus-"Efe a ddaw" Tom Vl £ e (The Lord shall come). >J? Ail Gystrdleuaeth Gorawl. 'Clodforaf A ° Arglwydd.' (J C M'Lean) <yaz:a -ffTrJ&j?dros 2<- ■^vVtuoU'0* 30> 'Y B,0deuyn ^<^yJaHndil f^an~gan er cof am y Ucha Vn • • °wen, Esq., Hongwrt- *a- (Geiriau ar y Rhaglen.) eiddo^o ~Yn oU °'rCy°y^°° fod yn «o y Pwyllgor oddigerth Rhif 26, 27, »-8S3,v 3 Rh=f 34.35: k 1 Cynvo-lJ- y/es^nau- sef gwobrwyon Bytvn lr s ^cott, Penmaenucha, yn gfynged,g Blwyfi DolgeIlau> Br;tJ.r ifor JfWrdref» Llanfachreth, Bryncoed- Uwydac Arthog* chymydogaethau Gan~ Rhestr y Testynau, &c, yn barod Pris, ic O O ROBERTS, ) V Enw WiiTTA^g| [ s £ n DOlgellan Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan W. Hughes a'i Fab. ° AT AMAETHWYR AC ERAILL. Sut i wneud pethau dalu. I\ DYMA ddarlun o amaethwr hapus & gwfcn I JL •*—' ar ci wyneb ac yn bethma" i gyd. II V j9 Beth sydd wedi gwneud y dyn fel hya ? )v Wei, dyrnu, malu a chorddi gyda nerth I ALtl braich (a cheffyl weithiau) fu yn gwneud am amser maith, a methu gwneud pethau i dalu, p*? VjiMl ond yn awr y mae yn mwynhau ei hun. Nid -fyt Jcm*. T?? V\ ydyw y byd mor gas a fu yn yr amser aeth heibio. Y mae wedi cael OLWYN DDWFR vjSSZ&g* Dyna'r rheswm. Arbeda trwy hyn un dyn ac un ceffyl ar y ffarm. Teimla ei fod yn dechreu byw, a hyny wrth ddefnyddio nerth rhad- natur, sef "Dwfr." Anfonwch chwithau eich archeb. Cofiweh y eyfelr-lad- BALDWYN M. DAVIES, IRONFOUNDER, MACHYNLLETH, («fydl»yri 18U. Y mae yn eu hanfon I bob parth olr byd. HOLWYDDOREG AR HANES RUTH. PHIS IC, w gael o Swyddfa'r "Dydd." i YN BAROD Llyfr CYMANFA YR ANNIBYNWYR, Pris I tC. I'w cael yn Swyddb'c "Dyii." Cerdaoriaeth Cvhoeddedig gan W. Hughes a'i Rib Dllgslhu ^Ai'OMO, YSTORM TIBERIAS, ran Tanymariaa. Argraflai newvdd yn y ddan Nodiant. Hen Nodiant, Paper Boards, 4s. Sio Roan, Red Edges, 5s., Solffa, 2s, Hefyd gwerthir hwyat ya Solos a wsbaa. J GWEDDI HABACUC, gan y diweddar J Ambrose Lloyd. Y dd, Nodiant gyda'a gilydd, Pris Is. 6c TEYRN Y DYDD, lB. 6c.; a NOS DA, Is. gan John Henry. ABERTH MOLIANT, sef CaggUad 0 Emynau, Tonaa, a Salai-ollaa addas i Addoliad Cyhoeddus a Neillduol O ARGLWYDD, BYWfiA DZ WAITH. Pris 6 ADDOLIAD, sef Anthem gan y diweddar J Ambrose Lioyd Y ddan Nodiant gyda u gilydd, Pris is. 6c y dwsin BYWYD-FAD, unawd i Denor. Pris 6c yr nD. Y BENDITHIAD, Anthem Gynulleidfaol Pris zg DEFFRO, DEFFRO, Gt-WISGr NESTii. a,a N ,Uiu. >i U Sa JUBILATE, gan J. A. Lloyd. Pris 2g AC MI A GLYWAIS LAIS O'R NEF, Hell NViianu 60; Salffa. 3a CW YMP BABILON, Solffa, gyda chyfeilimfc, 6u HEN GADlIR FREMaiAH FY MAM. Pm lb MAWL A'TH ERYS DI YN SEIOS. Priss'Sc LLAWENFLOEDDIWCH. Pris ic A BYDD YN Y DYDDIAU DIWEDDAF, Hea Nodiamt 63; Solffa 3cs PEIDIWOH GOFZN I MI GANU. Pris lc. HEN FWTHYN LLWZD FY NHAD, gan E. D. Lloyd, RAM Denor nea Soprano. Pris zai COFIA FI, ARGLWYDD. Pris Is. UNWGfl A BifDDIN RUBAN GLiS, gaa y Parjti HJ. Oynffie- Davies Pris lc. ^yntbg YR AELWiTD, Y GOBEirflLU, Vi 00S, aaf Toaaa a Teuluaidd, Oymdeithasol, Moesol, a Ohysegredig, yn n»hyda chvf Vv Harmoaium, yn .Nodiant y Tonic S.lffa, gan y Parch 0 f DavieB, M A. Pris ic. y Davies, M Â. Pris ic. y CANEUON Y BOBL. gan B Y William*, |Pris^3G.