Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

CYNGOR WESLEYAIDD • MON AC…

AT Y PARCH. T. WYNNE JONES,…

CYMANFA GANU UNDEBOL C:YLCHDI:ITHIAU…

BAEDDONIAETH.

BLODEUYN AR FEDD

|ER COF

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ER COF Am Mr. David Lloyd, Minllyn, Dinasmawddwy. Wedi myn'd mae'm ffrynd ffraeth—anwylaf l.efeiniai serch odiaeth Yn ei gylch: mae fenaid yn gaeth—o hy.d Uwch ei weryd yn mreichiau hiraeth. Ccllwyd y cu ei ewyllys-a'r rhwydd Ymadroddion hysbys I>lon'd aelwyd, Ilawen, dilys, Yn anwyl iawn yn ei lys. Gwelais ei dyner galon—a'i deimlad Amlwg mewn dwy ffynon, A wthiai frwd iaith ei fron Yn glws i'w lygaid gleision. Dyn a'i enaid yn hoenus-a difyr Oedd Dafydd Ivlcyd serch us; Dylanwad adionus-fel awel g-lan, Cireodd a'i fyw eiriau gwir ddifyrus. Cymydog digeiifigen-yn athraw Fu'n eithriad heb amgen Vn larll ein cyrddau darllen, Neu rabbi oedd, clir ei ben Rho'i hwyl siriol i'w siarad—wnai osle'f Rymuslawn, a'i dremiad Hwyl ei wreiddiol eirweddiad Fyddai wir fuddiol foddhad. Ca.'i'r pruddglwyf—wau nwyf ynom ni-her" 0 organ ei asbri; [gwd ¡ Ei awen ffraeth, a'i Ha, Ha, Hei—rywfo^c' A ddawnus reolodd i'n sirioli. Lloyd lengar, gu ei duedd-gywiraf, Gerais, mewn gwirionedd; YYedi f'einios boe-d f'anedd Olaf yn nghornel ei fedd. AB i --Dal-

Y DIWEDDAR MR. D. D. HUMPHREYS,…

YR YSGOL SUL FEL MODDION 0…