Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Cyfarfodydd Chwarterol.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cyfarfodydd Chwarterol. iSTOiCKTiO'N-iON-TIEES-.—'Cyinhaliwyd' y cyfarfbd chwaatter y tro hwm yn Spanmymoor, dydid SadHvrai^ 7fedl o'B mis. Cajfiwyd cyninrycihdolaisith o bob It oiindl Stockton". DiaxJLlfemvyd) coifniadiioni y cy'farfb-d Iblaenlorol, a chadlannibawydi hwynt. Cafodid' y Maes lJla:fu:r sylw imadltihi ynl y cyfanffod*. a p-hiaisiwyd niad, osdid' yni bosibl ei gymenydl i'w wieiÏitlllJio yn y gylch- dialitlh; tfoani. Paaiwydf !fod y Pandh, E W i andhrwiilio cyfniiibn) y G:en(hiadlaeth- Draraori. Diolch- wydi i'r ibnawd Ed Tre'.v.o.r am ei wacianaetoh' fed ys- grifenfyd'd) y -cyifardiod tihiwafltvr, a d'swiswyd! y briawd Luithem Willdatos, Crook, yn, ei le. Taliwyd dioie-h- ganwicih i'r briawdi W Edlw.ardls am, eli wiasiamaetth fel goruchiwiylliiwr, 'am ddtenig mlynedd o amser. Yr oedd y ibnaiw-d yn dfewds Thodidi y swyddl a fyniy, a die:wciis. wyd y briawd G. James i gymeryd ei le. Ynla didch. ,wyd i'r braw-dl G Rowlatntd' a'.m ei wiasainiae/th, f-eil gonu- ohiwyiliwri, a'm food) yn amiTo-m llyithyr ato i'r Wydidlgirug yn datgam tini d'dolefaiga.Hwidh1 aim ei wasan'aeth, gan DifceMiio p-oih llrwyddiilant iddb yn; ei gyflchldladlth new- ydld. Yr oedd y cytfarifod yn teimio eini .bod' wedd cael coilIE-d., fawr yn symudiad1 y te'uiLu hwim i'r Wydd- glIug. Yr oedd! yn flaenior ac ynl breigeiiifawr cynor- thrwyol, ac yni orucmwyliiwri y gyiichdlaith. Golbeith- io y byd'df .ei-n coUedini yn trod yn enaiiia. i, gylc-hdiaikh WyddigriUig. Y na dawiswydl y bnaivrd J Janes, Bran- dbn, iii giyjaneryd ei Ieifell gor-uchiwytldw-r y gy Ichdadth. Gafodidi capel nswydidl Comrudioin, sylw, a dawiswyd trustees' i fodi idldto. Hysbaywyd fod dydidiad: i roddfc y ceryg S:ylifae<ni i laiwn wedii ed bentdf-rfy,n,u ar yr 8£edl o'r, mis mesatf, pqd, y hydidl piump o feind yn cael, eu rfood i lawr. Ynia diateftih y miater o ouy.nydd i'r Pardh: E W Jones. Galli ei fod' wedd gwmeud ei feddfwl i-iI Ifyny i adiae ly gyldhdlaith ar dterfyn y flwy- y d'dyn hon, pasicdtd. y cytfa-nfod- ein bod yn gadiaei i'r ddau QrucOnwylliwr iii o'hisibu am olynydid. dddb erbyn cyfarfodl cbwarter Mawnrtib. Paisiwyd fod! y cyfarfod •nesiaf i'w gynlhial yn Goundlo.ni, ac fod' y Parch Ed- ward H'ulmphiieys i fodi yn Coiuindbm y Salbbotib ddlyn. cl yn ag/or y catpal mswyddl. Deribyniwyd: cyfaifom y cyfarfod! chavariter gan. y goriudhwyliwr, a cbafwyd ein bod yn aigosi i -saitb ¡bunlt yn fyr i gyfairifod y gofyndon'. Ciafwyd! gryn. siaxadl -ar y mater ten, ac yr ydyrn ym imedldswll yn gxyf .ifaiw.m mai caini; a ni fel cydchdiaitihi oedkjl gtostwmg ein Grant. Gafwyd cyfar- fod d!a dawni, ac ymineuldtuiwyd. i gael te, yrhwn oedd fel arfer wedd ei bar/oitoi gam y ddwy cihfwaer Evans, a. tbailwyd dlialch) ididiynt .am gwasamaeth. —J. Jonies. \MVNYJJiD iSEIO'N.—Cynibaldwiydi y cyfarfod hwn ynMyniyidjdl Seioni, Lenpwl, -ntois' Ian, 19eg cyf., y Parch Thomas Hughes ym y gadaiir. Pasiwyd pleid- iais o- d(yn-ii(Tiediml,ad diwifn y cyfarifod; a tiheulu. y di- iwead!ari Hybamch Wililiaim Janes, a glwnae,dl sylwadiau tyn'er 'a thetilmiladwy am yr, hen dad) hcffus' gan amryw o'r ifriawdloliaeith/. Diolchtwydl i, ac aiifl-ethiolwyd Mr Jabez Jcneis fel ysgidfeinydd! caipeJi y gyldhdaitlh Miri David iLllloyidl, Alildnigton Street, a WiLliam Williams, Birkerihtead, y rt/adilfl. fel frysorydd: a'r llall fcil ysgri. fenyddi y Gemlliadlae^h1 Garteeifol Mr Richard1 Jonle's, Se,acomihe, ifeil ysgiiiienycl/d! yr Ysgcil Siud Mnl Peter Da-vies., Honsie:, a J cthon Jones, D'evonshdrte Road, fell goriuchiwylwyr y gylchdbith. Yr oedldys wiedi bwrdadiu caiel, (haimdldbm d d!r-:tilio cryn. ams-er i siariad! am sefyilllfa' jisprydtoll yr iachos, ond mieithwyd cyiihiaeddl y itir dfyimtuniod hwnt cyn ymnadiawiad llmws o'r br/odiyr. o'r, '-wladL' Grfesynddl oflnerwydd1 hyn, oblegid feaillidl fod! gan; y ibnodyr o Ashton yn -airlbe-ndg Oaiaimes dlyddbnoil iawni i'w fynagiu: :aimi y dteffroiad byw, isjdsweddlol -sydldi wieldD cymeryd He yn 1-Lenmon. Mcddi bYllla/g, cafwydi aidrodddaidlaiu tria chalionaogol o Bir- kenhieadl gam Mni Lieiwiiis Morris, WiMiam, Evams, a'r Parch T Isfryni Hughes; o Sea-combe, gan. Mr Rich- arid Jones.; ac. o Fynydd Seioin gan- yr Ailollygwr, Mr. OiWeim Evams, a, Mr J-olhni J-onies, Devo-nshiee Roadi. Yn ol pob ymdidani,-O,gia;d, miae y Mynydd trw-ydd'o draw, i raddlau miwy mau lad, mewo gwewyr adlfyw- iÍaid cuerfiyddlol. iMiae -gwirieis a giwriedchion, y tan di- wpgiadbll yni N-g!hyimaiu -eisoes wedli1 croesi Clawdd Off a.—Ysg. LLAN'RHIAIAIDR.—CymlhialdiwydJ yn uctodl yn LLaiiTt- rhaiadr, lorn. 6ed. Yr oedd! y Parchm A W Davies, J Gadlvam Oavies, W Owem, a W Priifce yn. bnesenmol, yngthydl a'r Maii W Vdaicenrt Davies- a J Lloyd- J-o-nes, gorpahiwiyliwyr-, a- (nifer, l'uiosqg to, gyrunrychiolwyr. ■Dechireuwydl y cyfairifod ym mull y Diwygiad', h.y., gadiawyd ef yn. agoaiedi i gyimhielllion- yr Yspryd. Can- wyd1, a -diarllenwyd cyfran. o Air Duw, ac yllla gwe- -ddiodd wyth o. frod^r yn gyhoeddiuisi, a cihydiweiddi-ai'r gwiedidtdl. Yr oieidd! pawb- o ddfcfrdf yn y iriawl ac yn y gwteddaoi. Swmi diolchi a glywlid; yn ibeniaf. Diolch. ai un! d'r Argllwyddl am, tole-umd, un araill aimi achub. ei blattUt, lU'ru anatL am y dhwildtoadl yn Llanirhaiadr. Enfyniad eriadill, na troe Llynclys, a'r llall tros C-efn- bloicDwiel, Argliwydd, cofia Llysclys- ac j'mwed a CheifniblodkvieL' Fel hyni yr aeith p'eth.a)LT, o yc-hyddg w.edil UrIb hyd; yn agos i dri o'r .glochi. Ni ohaifwyd* cwrdld chwarter cyffelyib o rfieWllli cof niab oedd yn ibrieseininol'. tCofiwim ef aIm bytih. Ynta aed at waith anfenofl. y -CiyfaiUfo-dl. Diolclhwyd ac ail-e-tlho'lwyd! y swydidloghbu caml-ynioil:—iMrd W Vimoerut DClJvies a J Ll Jones, gonuiobwyilw-yr y gyilichd)aith.; Mr Edwgrd WuJIliiaimis, yagrdtfeintydldl y -daipteli; a'ir Parch W Price, yagndifemyddl y ey-faiflfad. Gadlawyid! y tneifndadau yn nglyn a'r Cymiarufaoedld i Undieb YsgO'ldan y gw-ahanr ol ,a-dr)a!n)a.u. Dyirmumiwyd i'r etglwysi ddf}rah,weil|yd y sche-dju-kis' imteiwni iprydl. Pais-ilwydl fod. y S-ul cynsi o Awisit i gaiel ei gynhal ialiw sY[i\V'.r eglwysi at hawl- iau'r Genfhiadaleith Giartrie'fiol. Cyfeirfiiodldi amryw at yyimleriad prydlfieritlhi a ddrodtes yr ymadlawedig Thios Jonies, coal merchant, Croesosiwalilt, a phasiwydi i lanforu illytlhyr o gydy-mdieiitmlad a'.i weddtw. Cyfeir- dwyd Ih-efydl at Mr Thioimiais Oweo, Llanigiynmoig. Go- fidli'ad .pawtb idhieimvydldl ei wiaeileid-dl, a phiaisd-wyd i anifo-n lliytihyri o gydlytmdetdimlladJ ag eif. Yna tro.wyd y cylanfod! ym giyifanfodl gweddli. Disgynlali?-r gwlith yn swns y gwedddau. 0 Ie bia|p>us! doiloh am allllu lamgOaofio'ini huiniain, yE 'ams'er a phob pieith mewn cwrdkl gwiedidti. Ymiddanigosai plawb yni giwtedida ac wirlth eu Ib'adid). Hir gofir y cyfamfadl hw-n gan bob un oedd yn bresennol fel y cyfanfod chwanterol rhyfedtdlaif y bu ynddb eir-ioetd. Piamtiowyd) te rihlagoriol fel arfer gan gyfeilllilom car-edig LlanThaaa-dt.—iW.P. LLANIDLOES.—Y :m.ae"r D'-wygiad wedi tOIl. all an. y-n -y sigiiifoniydld y cyifarifo d cihwiairlter, aic y miae- yni fwy na. tiheibyig fpdl yr ys,grifenyd!d: ffydd- lon yn ng.wries y Dlilwygiadl wedi anmigihiofio reportio y cyifanfodl Iliawddl madidfeu i-dldo. Cynlhialdwyid y cyifaitfod J.onalwl1 2il, ym IJlaJnddloe-s, a c'harfwyd cyiiHycfoioiliaicto gyflawim. Yr oedd y pe-diwar gWlein- idloig yn bresemno-1. Aelt'hipiwyd dnwy y gw iit-h rheol- addd y-rs dnefnus, a didlriamigwyddi. Wedd dfidlch yn waresog it Mri. Win. Savage ac Edlmiund! H-attttar am e:u gWiasamlatCth wentilhifai.vx! fell gonachwyliwyr, ail-e't)hol- wyclJ hiwy am fiwyddym arail/1. Giwiasgodid yr larolygwr aimiam y pwysignwydkil o gelfmogd Menydldfoafch yr en- wad. Gwniaeithi sylw aiibe-niig o'ir cyfUltlwidliaå yn, mhericlieaTiagaiethi a Golygoieitlhi y GWYLIEDYDD. Dy- wedbddi iniad adniaw-edlodd mad adnaibu erioed a'cilod diifa;illenai yn. gys-oni yr E.urtgraiwn,' Y Winil!la:n,' a'r GWYLIEDYDD, yn: We-slelyadl gwaiel. Wiedd terfyn oy- fairifod -dla, yminiDlilllidlu-wydl i igyif-raniogi o wiadid rag- 'OiriOil baTaitowj^d gams deul-u rhladilon. y Wthiitie House. W Y(DDG!R,UiG.—iC^'nhiadwjyd yw ucbod yn M'hem- -dlrietf. Lly.wyddwyd. y cyuOarifcd1 gam y Baril;h. D. An- gel Rdcihardta, a chafwyd! cyraryohioiliaeth dd'a ar. y cytfao. Eftialliaii y goddlefir i mi did'a'tgjan fy mamn a'm te'imfsadl perisio/nlol yni y ifaini hon. Gresyn; na cheid gan atefiadaiu ein) cyfaxfodyddt idhWariterol dleimlo mrwiy loldldjydidbrideib yn i»gwi £ fith|r(cdliad-a!U y cyfryw gyfa-r- fodiydldl. Crediaif y byddlai hyn YilI lies i'r cyfarfod- y-dldi, ac yn dina lligsol i'r oy'lohidlailihiia'U ym gyffredlinol Fodd bj/miag, rihadd cardw meiwn coif pob un wyr ei amtgylclhiisaidau ,e,i hun. 'DeclTriauiwj^d y cyfarifod trwy 'weiddd effietthial gara Mr. Johtu WAffiiaans, Moriah. Darilileniwyd1 oafnlodlion y cyfiainfo-d ddwiedldatf gan yr Ysigirdifeny'dldl Cyflwyruwyd ys-tadieig-aiu y Gien!h;ad- aeth 'GiarJtHefoil gam -Mr. R. Morris, a lliaw-eniydii cedd deall fod yr ystadtaga-u; anion" foddlhiaol. Wedli disrhyi. y cyfirianiadau! gan yr egl'wysi, p-asd:\vyd pil/ed'dl!ads o didjioilchgaiiwch di-dwylillaif a gwnesac-aif y cyfarfo-d i'r igoiiuchwylwyr, sef Mni. R. Mourns ac A. Prydidlerch, am \t:IU gwasanaENth yn y-sitod y fhvydidyrn. Ai'l-eithiolwyd! Mr. Priyddleridh am flwyiddyn, etto, a Mr. ^"lOlhini W^lfL'j.asm's ynl ille Mu. Rdbemt Mionris. Lied gyndfym .oeddyfm) i ollliwmig gafaal o Mr. MomisJ and r!htedd!nwydldl la, lasiadlwjidl annioim, a; hiyniy igiaraddo ef ei hum. Angylhoedidwyd elf ma dldiyliai yr urn swyddo-g ddbl yr un >swydd! am-: gyifnio-dl ihJl failhi, a chia.ii' mad co-unaige- of coraviotdoni' yw nodiw{edld amllyoaf cym- eniadJ iMjr. Morris, ijhladdl ydloeddi, a ihyiny miew-n; gofi-d, riaddd iddb- ei didiymunlÎlaJdf. Caffedi hdr oes i wa!?ian.- latj^hu Ki Arigij-wydld! a'd 'eniwlad1. Lficfebiwyd; i Mr. Chairjles Powniall arm ei wa-sianaieth, fel ysgrifeiniydld, y Cap elan, ac ail-eith'oilwy-dl ef. Ddolllchwyd i. Mr. Gar- ston am, ein gwiaisaniaetihiu y maw .rrlynisdid1 dliweddiatf hyn yni y ciyimerdad o yagmiifenydd y c-yfiaifod ohwiar- te-r. Taier d-dymunwyd' arnio i barhlau yn. y swydd y miae wedlii liamw mor ofailus a. ffydidlliom, and! lamiigylch,- iadlaiu ed- gonfodfaiij i olfyn: am rydd'hald. Dymiundaid y cyfarfod yd-oe-dd ddidb ymt-au, M y goruohiwylwyr, bob bendaith yn; y d-ytflodloL Efholwyd y Fiairch. R. J. Partny Iii' olymu. Y peith pwysdcaf yngiyn a'r cyifar- fod; oedid gwnie'udl Rihletol' n)ewyd!d, fodl Uin: goruch- wyliwyr yn caied ei n.e:wlÍd ¡bolb blwyd)d!yn.' Amc-an y Rhcoil' too-n yw rhioddd cyfleiuistra i Waed neiwydd guxo ym mghoirff y swyddog-a-eith, ac yslbnyd -ieuaimgc i neiofledddiio ei sytmiudliad). Tenfymwyd cyfanfod dia gan yr Anolygw-r, a miwiynlhaadld paiwlb eu huniain- gydia'-r dlamtiiljiihiio-ni dfdaxlp'ainwydi gam -Mi's. Piefete a Miss Price..—Ysig.

§o§— •.■. ABERMAW.

DOLGELLAU.

Newyddion Lleol.

PENMACHNO.

LLANFECHAIN.

MERTHYR VALE.

Gohebiaeth o Lerpwl.