Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

CYLCHDAITtH PONTYPRIDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYLCHDAITtH PONTYPRIDD. Drwg (geonyf ifod cyimainit o aimisietr wedi p-asio, cyin imi gyflawnd fy laddtewid a heill oilyigydd! esiioh papur clodtwdw. Amiseri syldJd yn paliu o hyd. Cyliihaiuaif axiaiwr ydyw hi gyda I!1IÏ ynl Ihanihau'S' (Ynl y gylch-d.aith Iran., yn ogystal o'r cylichldeithdaiu o'm cwmpas. Yr Arglwyddt a, winaelth, i, nii tosthlau mawtrponi, a rhyfedd yw yn ein, godwg nd.' Yr, yd/ym dfcos pernau yn ailgbambl meusyddl giweniith igjwyra y Brenihin Maiwx, yini inedi iac IYilI ciaisgilu i'rrj ysigulbariiiaui. Mae ca,el iaitih 'dJddgoo criylf i ddiajrliu/nio a mlwyhfaiu y bv'dhan yn. bos- dbl, onid imiaiei yini atmihoisiibl diadullio pethau mawidon, Duw infewni gedrdlau', ac fed y dywedoddi ,u,n o'n fbinodl>lD ar ddliwiedld) edn cy/farfodl neiithiwr1, N'i, y'sigmi,f,euri[" byth tiio hantels y dliwygiadl biwini Ylll illawn, Oifnem ar y dechlroeu imlai fflam oe.dldl hi, oindf fel ariall y mae m'ais yii; entadd'l tån, ale ym ilosigd yn ddyfmkidh, yn awn Mac yri. o-edd ar y 'deichireu; ac mi feisiurdr, byith1 y gwakh imae yint leli wniaudl. Miae eiffedtihalau y Diwygiad i'w avieiliedl yn amlwg air yr Eglwys eii hu.n. Mae wedi nerwtid! oailcnt .a, gwedldl yr egliwysi. Mae yn sancteiddi- So pliainlt Duw. Felalllaii malÍ anghiiedadWy d nad fydd ein clywed yn, dtyweyd Jüdl sanjatedddarfwydd yn! gan- :fyd!di&dig ar wynelb y gyniulileddfla. A pha nytfeddl! Mao aann'oeddl o'r diyniion, gioirieu yn ein. heiglwysd wedd dieajbyim y petbau imlwyaif a. dldeiribyniiais<a>nit byth er adleig eu dyiahweliaidl 'at yr Arglwyddl—yr .adeig yr achubwyd bwynlt trwy rfais IDuw. CyMn<r nifeir y dycbwaliediigiori itiuia, 40,000, .ond! geHir diyblu y ifctlif ontd cyifrt'f y ashsai oieidld! yini aelod'aiu. careifydldoil o'n !blaen ond heb eu hialcbuib. Yr ydlym wedi cael111 profian lawer -mad, ymi awr 3rri lachubwyd1 llawelr oed'd yn aelodiau gyda ni. Yr o.edtdi ilhdf yr aeiLo,d(aui ynl elill, cyfarifiod chiwiarter diweddiaf ynl gallonlogoil iawm. Vr! oedd gemniym 49 o gynydid yn) ysitod y ch!wai)te.B, gydta 59 ar bciaiwif, yli, gw.n)eudf cyfa.ntswm o 108. Yr ydlym wedd diedbjin 21 er hyniny, a phe, ibuaisai igieintymi 200 iniau 300' arall o iwar&ndajwyn, huals,ad. y .rhian? fwyatf -o-hloniyinft wedd eu ihysgulbo i meiwru Fie ddlaeithi y -rilian, fwyaf o'r rhiad yna i ,melwnl yr, 'wyiuhmos gyntatf o'r Diwygdadi. Mac mbad eglwtysd wedlil dterlbym ltawiar mwy na'n. hieglwysd illli, ondl y pethi sydld yn c^frwf la(m! ihiyniny ydyw fod ganddtyntt laweiri inwy o, (wranidlaiwyri. Mae gwnaini- diafwyir rjhie,oiLadid!dl polb eiglwiys -wiedd eu haehub bncmi yn, i'ltwya. Y oweisitiwn .miaw» mesaf fydld; s'uit i gflEil y ibobl i igwini yr ei £ e,nlgyil. Dynia y cwibl, sydid eisdau, eu eaiel i'r awn, ac y maierot yni sicr o, gaiel eu hacbulb. Mae ar biein ,ar ibob un didiaw1 i'r capped, wedd d'odl yno am ddipyni o dirloiaiui, Pkdi ',oeis icDJm, oiatdl aichub i fod wedf'yni—'helb arifei" mm imiodfddani d!yn;ol 'anarifenoil, ddim omdt gweddlio, cafniu, a, siarlaidl. Mae yr, Yspryd; Glan ym sicr obion,ynit. Da. gteinintyf dldiywleyd) fo!d! cyfnewid!- iadi go'goniedldlus weddt cymteTydi lie yni Egdwysibach, ig,wn fbdl llawer! ym Ngjhyminui a' u gollWig ar ihionno pam sonin alml lelint cytehdlaiith, ni. vVleJ, mae Duw wedd Ibod) yni dldlai ilaiw:ni wxfthi. lM.ae, y arjxani fwyaf, os nladl yr olil 0"11 'ateilodau wiedd calell eu Ibedyddio air Yspa-jyd) Glliaint, ifel y maenit oil: o un, gialon ac un ,enaidl,' yni wreisioigi yni yr• Yspmydi yn, gwasaniae'thu. yr Arlgiliwyiddl Maier y lihiad fu Yill esgeulus a odfateri wedli «u idleffirodl yn rlhiylfieddl iawni. M,a,ent wedd deiribyn :me;siur tnymlaoh ü\r Ysipryd! Gtan teaidd' na neib. Mae yma wiedd dychiwiedydi 'hietfyd1. Tystia y cyfeill- ion fiydd wedd bod ynlo o'r dleichineu [iod gwell golwg .:a'II yr eiglwysi ytn. awir mac, eirdoedi, ear nad, yw y xiritfer lawn! cyimjaint feiald'ai, onid fod! yna tfwy o. didyndan Eefydilog a, miwly yni ailluog i wlmeudi gwiaitb. Cialfiodldi Flgiliwys iC'ilfyniyididl ed pfhasio am djTnhor Igaiii, y Diwtygd'ad hetb adiafel fawr o didyteniwiad 'ami. Yr oedd1 yr. Ysipirydl ciTwiadol, in or giryf ynio fel na chaifwydl oinid dlau: nieu dL-n o gyterfodydidl unideltiol, ac .feffiy caifadldl yn eigliwysd faychiaim gweiniilaid ajnlfanltais tfaiwtfi. T'edmliaiil ledn. toelglliwys nd ynl ofinus ohartwydd ihyniny, laic enfyndocM tan <efgiliwysi Ponitiypirddd' ac Aihex- cyinon! ddiyifodl y:n\O i'w belpu i gynh.al mdlSar o gyfar- fodyddl. FeUy y bu, aethipwydl yno- aTI yr a.i)l .n'o's, a cfoaifoldd yr Bgilwysi ei chyrahtesiui ynl nhyfedd). Yr oed^dl laimtayw wedd ymrunlo, ai hi trwy y cyfa,rfodydd nndebdl cymtaf, a dlaleth; ilawieiri i imeiwa y bythielfnos dlddwieidJdbf. •Miae lEigl'wlys Yinysrylbwl yni pianhau yn iwlieisog ia,wm., ac yin icynihiall oyifaaifodydldt bob mosi, er n,ad oias gan- didii, tair hyini o, ibiryd, inelb i'w dddsgwiyl. i mewn syddl yn) dial pelrt'hynlaisi a Wesilieyal&thi. Mlae, ndfeari y dych- iwelediigiloini ynio, dlrios. 20. (Bu un, o'N dlyichiweleidigioni larw yr wyithtoioisi o'r, bfflaeni, iar ol hod yn gwinanldb ar hyJdi ei oieisi, lueib iblygui, oodi ifiei'i ptiyg.wyd yn. aimiser y IDiiwlygiadl. BIU tflaariw yin sydjyn, ar 01 cysttudidi byr' ond poemuis, iaic IOll1i.1 toai am y Ddwygiad, bath fuasai ei ran elf ihiedldlyw, Bu fairw yn 'hapu& iawn. Brodior '.0 Lainifaiiricaieriednioini oiedtdi, o'r elnw Gtiffitbi Evianisi. (Male y cyf,alrfodty/dld yn,, caieil: leu, cynlhial ymiliaen bob '1111081 yn Abeincynoni. Cyiflairlfodlyddi undleibol oos Lu/n :ia nOts iS-adlwirini, a phiawb ar eiil bemi ei hullt wted'yin. Miaiei y cyfarifodtyddi imlof llvloisoigi, ym enlwedig cyfar- tfodydldl yn eigjlwysi air Ibeiniau. eiui hiu.nia.ini, aig y buo«nlt o gwibl. Nidi yiwi y cyfaarfod^ddl undleibol rnoar lluo&og, <ondl mae y maiiM afr llafld yn pmihlJJU mow uebel mewin g.wtres tai 'biriwdfrydledld) a)g ynt y dieehlrieu, Maie rhiai ynt dtychwelydl ytn Ibaoc)hiausi. Miaiei nifer y dlydfaweleddtg- ion yn Abescynlan yni 50 ear: dlsidhreiu'r1 Diwygiaid1. Yn ydtyim yn) iciael cael gadari odidiwrtth! M)r HaTIl1;fs, 'Selnigihenlydid!, yn fynyoh yra dwyn, nleiwydJdioni dla. tPiara oeddwnt ynio dboi ym oil diymnedlwyd WBthyf .atm iddyn lojeiddl ihielb fodl YilI agos i'lrl iciaipel er's blynydld- oe,ddl (ya agiois iltij caipel nii beth byniaig). Yr ote,dd arihai wieldd eii dldlaii yial fyniyichi yn) 'lobby' y oa,pel ym dtytfbd ynio lbidb niols, onidl .mteittai dldjyfpdl yn mfaielladh. nrylbdlenfe ei fod) o da/ni dleimlliadiaru dfwys, opidt meithiaii ddytfod yin1 ne)s ma'r labby.' Y ddwirnodi o'r bl-aeo icefails aic odddwifthi Mr ilianris yn. dywe'yd' ei fod etf a'å, wrlaig tali fench wledff iDhoidJdli eu fhiunain i'r Air- ;glw(yddi. Fie' ddaethl dlya i'm cjnfarifodi nÛiS Fawrth diwleiddlalf o.eddt htelb ifodl yni y capel o gwlbl er's saith, rolynfedd!. Nid yimiuntoidid, ond aiddiawoidd, ddy'fioa yno eto-. Ynt y cyfatrlfod uinldjelbol ,nbs Luni adaiodidlad dym iddio fynted trwy d'ai oiedd air, igianial eu hadleiladiu yn Aber- Icynon yni y iboiie'U'j a chan ,nia|dl o/eddl y gweitliwyr yn igialilu gwe&thio ife, ddacith ar diraiws piuimp o jfiechgyn, ieuairac yn oanu' e'myntau y Diiiwyigiad1. Da ohrwd, fschigyn; medldai, 'pe¡idiÏrWlchi a, chielliwair gyda phieith- ffiui c.reIDydlibL' 'NDd! ydym yn, celfliwaiiir,' medfdai, I c nac ydlyimi yn,, wir. Yr ydychi chwi yn hymach nac un o'hioiniami rilli, osi dlewchi chwi yma miii gynihalliwn nd !gyifiaTf £ od! gweddi. Ac felly fu, to g>afwyd! cytfarifod gwerdkmo yn y f ibudldinigsi' ynghiaiiioil yr eina, 'a thyatia. y dYlll yma ei fod1 yin gyfanfod) nhagorol. Mae y .cyfanfod gwieicJdli yni catei ei g3nnihall yn y pwlll glo yma iboib dlydtd, laiC amryw ym dydhiwelyd, ac y mae y dylianwad) Ylll .amllwig iar y peichiaduriaid sydd, o gwm- pas. Miae pfliainlt Duw wedfi oael pirofiom dl'amheiroil yn ysffiod y dwygiadi ymla foid Duw yni gwnandlo g,wie-didi. Yr oieidld) teuilu, ym Abercyrao'ni mewn prydler ma,wir yo inighlyllehi crihia;ni o'm teuilu oedldJ ynl y Rhiondtdia hieib eu 'hadhlulb: tpedwar o, feobgyn, meiwni oeid, rhad ohDiniyinlt wedlil mymed yn (belli iawni. P.a. fodd byntag Ife dldtechmeuodld y teulu loedlcl yma! wedlddo, ac fe dlckchreuodd yr eigiliw}^ Hie ym tOIedldl y teuilu yn urfar cytfarifodl yn y Rhoiidldla, ia g|Weddlio. Y'11I y man dyma iyithyr ynl .dl'od1 ifod urn wedd ididdo. Ym mihen ychyd)- ig dSyddtijau djlmia lyhyr yin di'od fOldl un ar.all wedi iilrdJia. Yni y frntan) dlymia dleilieigram yn dnoid fod un ariall Weldi ilUdSio, a tbo-na Suil dfiwedldaif dyma lyithyr yn d'od fod yr olaf o'r dolt ."wedti i/Mio y baicbgen hyniaif, ac mewim rhyw ysiyn y mlwyarf ainiofbei'thiiol. Ddodch am ihyni, yp Angiliwyidd ,a'u oadlwio i gydl. Miaie Eg- lllwys Aibeiraynloni a'r eiglwys yn y Rihiondlda yn gwy- ibod ,am. 'hiyni, ac y miaieinit hwy yin dyisition <miai gwdrT ionieidld yw. Dil;olich i gylfieilJliion y Rhionidlda am eu *dyf,albar:had. Nios Sul diwiedldaf yr oedidiwni yn Eg- Iwysbach. Golfynlads iac y ddwedd o.s o,edd ynio ryw- um aim modkM ei Ihiumam i Iss-u Grist. 081 ocdldi, a wnai seifydl an ei, dfcaed, a dlymia ram i fynrty mewn rmm/uid—^ar, uwwiaith. Onidl yr .oeidld ynio ddyn dieithr yn y :gy'nlulllleiidlPa. AathutiTL yrnlaen aito, ac wedd Imlynledf i'w ymiyl aidiniabydldaiis eif fel un o dldyndon imiwyalf iamiliw;g y /Dalaieith yimia 'tuag 20 .mlynedid yn ol. Nid bychlani oedd Ify syndtoid a'm llaweniydd ei weiled. CyfeiichiaiiS ,elf writh ei eniw, ac laltebodid: ymtau. OY ifaitb ùlaJw,emlydldl J Amliygiadd ei banodfflwydd i roi ei un 10'r neiwyidld i Griist, a Cihiymemyd. ei gartriaf yn Egiliwysibadh. Duw a'd caidlwo. Cefais lythyr ciddii,- wilitho tooire id'dydld Miawirth yn diyweyd1 tipin) o'i hieil- ymt, ale yn diioilch am gael dierbyniiad exoesawgar i dy yn A.rigfjwydid yin ol. Ei fod werdti food am 16 imlyniedld feil coltoimem Nioaih hietb ile i roi ei d!ria,ed i llawlr. On)d) ddollichj ieli fodi yn. imieiddlwl ei fo,di wedd oael hyninly ntos 'Suili. Yr Aingliwiyddl a'i caidwto. M,ae Duw yn íbla.rodJ" i'Wlg¡odlli. GtolbeithiiJo y Ibyddl yr Eg- 3/wys yni cyidlwedthio a Duw yn y mater. Fel y diyiweidads yni Ibaaoid^ein: called ni yn wir yldryw eiiim boid hleib wntaindlawyir, ia chianjn'oiedld a miloedd o'in' hlamgylchi dddm IYilli miynied1 i untoani. Rhiaid ini wyn- ebui ar y yma o dffifrdif, i giaiel y rhai1 Ihyn, d imleiwm. A gafi fi Wlnteuidlaprelriaidl fel hyn at ddlarltenwyar y GWYLIEDYDD yn 'Ngogleidld, GyimtiUj a ma.nnan erafiLI. Ob oes igeninychi bexlthynlasaui yn yr aridiadioedd hym, a,c hieb, ed,ch; bodl yn sder H, ydynit yn myniedi i fodddonu g.itas ai peddioi, bydldlwchi cysltal aic an-foin eu henwau a'u cyfeiiijadl i mi niau urn o'im icydtlatfuriwyri, ia gweiai. dbgioini emaiilli y cyilldhdeiithi'au ymia. Yn awr yw yr laimisier. i'w hajchjmb, n'eu biyitih., ifealllai. Dichoim eiich (bod dhiwi yni dlawel edcih meiddwil cu bod yni foyw j 11J iawin, prydl, imfewni g;wiriionieldd, nad ydynt. Yr ydymi wiedd idyflofdJ ar1 dbaiws, iihiai yn dfdafrnweiniLoil o Ogiledid Gymru yni ibyw anewim cyiflwlr trueimu'S, tr.a yr oedld eu teulu yra balliod, dlawieili ami dlanynrt. Os oes g-ennych fclliant yma, a:jh'oldldWic/h¡ eu eylfedniad' if mi. Os ydynt yin all irigjhlt: gorlaJf oil; os ma^ mi wnawmi oin gomeiui gyda, -njhlw.—Johni E' Rolbleafts'.

CAERFYiRDDIN.

(MANCHESTER.

TALYSARX.

Advertising