Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

PENEiBiO, CYLCHDAITH DOLGELLAU…

MABSGLAS, TRiEFFYNNiON.

PORTHDINORWIG.

PONTRHYDYGRO'E S.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PONTRHYDYGRO'E S. NinmJau, drigoli'oiri) imyinydidau Gog-Iedd Ceredigion.; a Ibridfasom- yn/ holae,th, o dd^lianiwadau yr Yspryd a gyndweinia dtowy eini gwlad mOil" rymUSi a gogoneddu-s ar hyni o bryd. Wedii clyiwieid sion aim, yr adtfywiad yn y Diebeudiir, llarawyd ein aalomau ag awydd cryf am gael cyif-r,ani o'-r un pethlau, ac ni fu ymostyntgiad Ei- bQbl igier. broinj Duw mieiwa gweddti ac ymbil yn ofer a di-ffijwytlb. ,Cieri1" prtaiwifion a-niwiadadiwy fod yr eigftwysi wedi eu dleff'TOi, 'a'tIl byd wiedti ei argy- hotefdldi. Nili ify o feiwm tOOif y mwyatfrdf gyimiadnt o fl-as ar gyfacfodjyidld crefyddtol o. tbbib niatur, cymaint o dlynu dddynit, a cihymiain/t o ddlyefaiweefdi'gaoni yniddynit. Y mae üIlelfydkll yn yr ardal Iweldii giwisgo gwdsigoedid ed ioiglonttamit o'i ebydlmariu a'r byni ydtoedldl. Gwres- oglwydi yr thieau a'.r c'antol oed, llainiwyd yr ieuenctyd a b-iiwdfnydtedd Dwyfoil, ac y miaei bywydl i luaws m-a/wit .wtedi cynieryd (gweiddl ac airrucam >n(eiwyd)di. Y mae, yin xfhy ifuan eto i didwieydl ibeitihi fydd dI)TlI'anlWad, paiftuaol yr Adfywiiiadl tnwn) iar yr ,ailldiall, ond nid oeis- geninyrn aimlhte'uiatdt.hi'o gwlbl inlad adifyrvii.,adi gtwir- daidhusol tila yr eriys yr enieddiau a'u pnoifasanit. Pnoda briwdfrydleldd y cyfailfodlydd, iniiifeiri y diycbiweledigion, a bywiydi pawibi fod deffTaad! yaprydoil gwiriomeddbl IWierdJi cyimlenydl l'lie. Y mae'r tafarnidtai ym waoach oaig y Ibuont em-oed, tyngu ,a dhlegi a cihrechwen ffol wedi dtiflaniu Iynl lilwyr brloni, a beiii deiimladau atgalS a cbul—imiegis maladls, iceofiigte-ni, cynien-, a'r cyfryw idieuiliu—iweidii ouddio eu, penau. Ni d'dyiwedlwn ma idhodlainit eui paniau leto, onid by-dd1 yn Mawcr anihaws dddyinlt fyw ac eppilio yni yB awyngylch. ntewydd naig ydiooddl idldlynlt 0"1:1 bliaem. Cudld&wyd eowadaeibh biefyd (am byth bythoedld., inii olbeithdwn.), ac y mae'r imjwyaifri/f wiedttl d'oid i gredlui fell Paul nad yw einwaid- ■aeltbi dldim yn) y byd, and dtyn. yn, Nigiha:):stt.' Y mae polbl wedi dfod) i welled mlai ntiidt ffurifiioldteb a defod- aieitb siydd hwysig, ond ibywydi dawni. Eg'lwys Lo,egr ■vin undg sydd) v/edii meithu cladldiu emwad'aeith (i bob ymdldlaDlglOisliJad!) ,3iC ni siymwris 'fiawr ,at hynny, oiher- wydldl nidi tyin hawdd y galil hi ysgwyd ymiadtih ei clhiórd- wiynlaiui tnymiitan. Y imae pldsigyn defodiaaith yn. rhy dcwicbiua lalm damii) idddl aJllu tori dirwydldo a gweled dadoind yni y rhlad ma ddd'liyinianit ar ei hoT hi,' ac iddi :hi y on aia'n gjoliedl. Uniodd W esley a id1 a Metboddsit- iaid y 11e: cliwietch.-wylthnio,s yni ol i gynihial cyfarfiodydd, .gwedicfo yn y idldlau giapel boib yn ail, ac addlefa pa-wb ¡L'a:: umldelb fiod yn uni eiiitihiriiiajdlol o Sbapu-s a beniddthdol -yn. gymiadinit 'f.eIily fed niad toeis ar.wydH! o gwbl fod avvydldl ar rieb i 'dox-i'r lunidlelb i fynty. Rhifa dych- wieliedigd'ottii y dldlwy eglwys tua ba'niner c-anit, ac nid yw riifen y r'hiai idibroffea yn, yn aridlal, yn awr ond yebydig iawnt. Y miaenlt )1111 y byd yn atwr heb fawr ilaiwni O' gwiminii—mieigis piellJcanodl yn yr andalwdh, end gp'bieiiit-hiwni yin gryf am- mai ob.ony.nt etc. Yn M'hont- dhydiygrloes! (W) y mae ndifer y dychlweleddgdon yn, 15, a hrom yn oil o'r, -aielodlau ar brlawf wedli d'od yn gyflawini aelod'aui. Yn, Mynlydldi Haidl y mae chwecb o ddydhlweiieidtiigiora. a 16 wedi d'odt yn' gyflaiwn, ae'lod- au. Yn C'n'wcli Ooch y mle chtwech o, ddychaveledig- ion., ac .amiriyw weidli 'dfoidl yin gyflawm aeiod'au. Yn ycbwametgol at Ihlyn, y miae r.iifer y gwedidiwyr cy- Ihioe'ddtei lWedti cyniyd'd/u; yn. iaiwaj. Yn Myanydd; Bach y maie 37 piaM nadi oedd onid 8 nisu 9 o'r blaen. Yn Ysbytty (!Mi.iC.) ilhiilfa y dlycbwieetdSgio/ni 35, ac y mae lluiaws imlaiwri -o raii wedli d'od yn, gyflawn aelod-au a gweddiwyrt c.yhoedldus. Noidweidldlir eini cyfa<r)fodydd gam deiimladl ctieffyd)db'l, clwys iawn, ac y mae'a- addlol- iadl ym bynDd -0, -wresog Iboib .amser, c(n,I! yn cadlW o fewini teinfyniau gweiddledd'dl-d-ria -oi iflani iadth. ac ysitum. Y mae eini giweinidb-g ieuiainlc tparJchus ac atbryldthgart wedti bod! yn diddfllilno: yn ei liiiaifur yn; yr adlfywiad1, a clhiyni ihiyininy la'i a;rledthiau a'i bregetihau brwd wedi bod ym foddfoon i cbwyitihlu llaweir gwriedcbioineni yn fflaimi. 0 dam: Edi emeiiniad Ef a dylamiwiad yr Yspryd, edirychiwni at y diyfodlol gydta. hyder cryf am fawr- IwyidduaiG1' —,n.R.J.

5TANYFR02I A GI^AN'RAFONj,

BlRYMlBO A'R CWIMPASOEDD.

Y DIWYGIAD YN NGlHiOLEG HANDSW.o>RTH.'

DINAS MAWDDWY.

ASHTIOIN - IN-MAKE R FIELD.

RI-IOS.

TALYSARX.