Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

CORRIS UCHAF.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CORRIS UCHAF. Er nadt oes yr un: crybwylliad am. y Diwygiad ynglyn. a'r ardal honi wedi ymddangos mewn un o'r newydd!iaduro.n', 181:0 nddl wyf yn meddwl ei bodi wedi ei gadael Yill bollol amdd'iifad'. Y mae yma rai oedfaoQ niad anghofir tra byddwn ar y ddaear, fel y cawni sylwi eta. ym mhellachi ymlaen. Y male. y giwalbamo'l enwadau yma wedi myned yn uo yn y cy- feiriacl hw.n. Diolch am symudl tipyn ar y rhag- farn ,sydld wedii bodoli rhwnfg enwadau crefyddol; 'does ond Yspliyd Duw a all ei syimaid. Mewn un- deb mae nieirth, a dyna lie mae ein nemth/iiinnaiu yma. Er nad' ydlym ni wedi cael y cyffroad a'r grymus- xwydd ilel: rnae, ardaloedd! eraill wedi ei gael, etc vr ydym ym sicr ciiiii bod wedi cael y sylwedd, er miai trwy width y cawsom ef. Unl peth sydtd yn hynod o dlarawiadol, sef gonesitrwydd yr ieuenctyd gerbron Duw a dynion. Ond! bu g-ennym dair oedifa neull- (tuol. Y igyntaf Y111 Beth-el (A). Nid oedd dim iTiau'lltuol yn yr oedfa gynit-af y noson, hon. Ond yn nechreu yr ail oedfa diyma dOlli yn dfod, a phawb o'r rhai na fu; yn' cynihal gwasamae.tih am y cyn.taf a'u her.fyniiadau at Dduw ami faddeuant; ihen, wr-thgil- wyr, a rhai ni fuasanit yni aelodu, yn cyrchu at yr addoldai i yimoJyn am loches- a chadernid i'w hen- eidliau yn y graig yr horn m istyfl yn merw Hi. Yr oedtfa anaN yn Moriah (W). Yr oeddi hon eto yn oedfa neullituol. Yr oedd itaerineb y plamt ar ran eu rhiern nesi eu cael i roi eu bunain i Iesu Grist yn. ddiigon, i dioddi üalonau calefaf y rhai mwyaf pechadiunus ac anystyrdol. Ond yr oedfa arall yn Beitihanda (M.C.). Yr oedd hon yn oedfa fawr mewn a chub. O y taerineb oedd Pw ganfod yma, plant ar ran eu lihieni, a rhai eraill ar ran eu cyfeilliorn. Ond er y cwbl ¡bu'r ddau gafmu ar y ty, ond fe didaeith urn ohonynit yni ei ol, ac y mae Yll! dda gennyf ddyweyd) fodt y ddau wedii d'od elibyn heno. I Dduw byddo'r diolch am ddychwe'lyd yr hen delyn- au Yill ol i fold yni fwy peraididl yr Hwn fu farw er mwyn pryn.u'n bywyd ni. Cewch yr oedfaon eraill eto y tro nes>af.—C.J.H.

MORIIAH, HEIAGAIN.

Nodiadau o'r De.

09 Nodion Ymyl y Ffordd.

Advertising

CAERNARFON.