Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y Feddyginiaeth Deuluaidd > Ddigyffelyb. Mae pawb yn ei ehanmol, Nid yw byth yn siomi, Rhydd nerth i'r gwan, Adferiad iechyd i'r claf, A mwynhad bywyd i bawb. I Meddyginiaeth Bur, Sicr, Ddyogel, Lwyddianus, ac Effeithiol ydyw. BITTERS BVILTIII PAHS Meddvgimaeth. Effeithiol. Mae miloedd wedi cael iacbad oddiwrth amryw glefydau trwy ddefnyddio y MEDDYGLYN ANGHYMHAROL HWN PAN FYDD POB MEDDYGINIAETH ARALL WEDI -METHU., L J ( Bychan yw y byd heb iechyd, Er ei gael yn aur i gyd. TYSTIOLAETHAU. T BITTERS OWILYM EVANS. BITTERS OWILYM EVANS. 14, Montagu-st., Edinburgh, Rhag. laf. Foueddigi JD,-lSyddwch cystal ag anfon i mi yn ddioed botelaid 4s 6a o Bitters Gwilym Evans. Cymerais bedair pofcsiaid y gauaf diweddaf, a gwnaethant les mawr i mi -Yr eiddoch yn gywir, S. JAMES. 24, Lynton-street; Sal ford, Mehefin 23ain. Foteddijaon,—Blinid fi yn fawr gan Bron- chitis ddydd a nos ac er bod dan driniaeth Meddygon yn yr Ysbyty, nid oeddwn fawr grweil. Anogwyd fi i roddi prawf ar Quinine Bitters Gwilym Evans. Cefais esmwythad mewn byr amser; ao erbyn hyn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni byddaf byth mwy heb bjtelaid ohono yn y ty.—Yr eiddoch, (Mrs) S. PARKINSON. BITTERS GWILYM EVANS. 99P RHYBUDD GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar » • m rt. stamp, a photel. Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn eyn lIya tair potel 4s. 6c., am 12a. 6c. I'w cael yn mhob man, neu danfonir hwy yn rhad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y percben- ogion,— QUim BIIIES2 mUFACTUSINfi CIM, IIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES. 5ylwer Pri9 y GWYLIEDYDD trwyy Post bob wythnos am chwarter ydyw Is. 8c. Am' haner blwyddyn 3s. 4c. Am flwyddyn, 6s. 8c. Y taliad yn mlaen Haw gyda'r archefo. Anfondr pedwar trwy y post am geilliog yr un wedi talu y draul. Anfon er pob peth yn nghylchy busnes wedi ed gyfeirio fel hyn: MANAGER, GWYLIEDYDD OFFICE, LEESWOOD, MOLD CYFEIRIEED ein Gohebwyrbob peith y dymunant iddynt gael eu cyhoeddi fel hyn: GOLYGYDD GWYLIEDYDD OFFICE, LEEISWOOD, MOLD. Gellir anfon Gohebiaeth heb ddim o natur llythyr gyda hi am ddimai am bob dwy wns ond gadad yr amlen yn agored. BYDDED hysbys nad ydym yn gyfrifol am syn. iadau ein Gdhetwyr. AT EIN DOSBARTIIWYR. Yr ydym wedi derbyn cwyaion oddiwrth rai ohon. och ynglyn a'r Biliau anfonir i chwi gan y cyn- berdhenogion. Dealter naid oes a wnelam ni dldlim a'r rhai hynny, y flwyddyn hon y daeth. y GWYLIED- YDD i'n llaw; ac o 'hyn allan. ni fydd a wnelo yr hen firm, ddim ag ef. Os na fydd i chwi dderbyn y Parcel' bob dydd Iau dioldhwn am air yn foysbysu hyny. Yn chwarterol y ddsgwylir taliadau, ac ni ellir aros yn hwy na hyny. Er eddh oymell i geisio ychwaneg o dderbynwyr i'r GWYLIEDYDD y flwyddyn hon, rhoddtir CYFROL GOFFA Y PARCH. D. O. JONES yn anrfeeg i'r un sicrha fwyaf o enwau. newyddion, a chyfrol arall i'r Dosbarthwr newydd mwyaf llwy- ddianus yn ystod y chwaiter hwa. Pdb gohebiaeth i GWYLIEDYDD' OFFICE, LEES WOOD, MOLD. Pan bydd1 arnoch eilsiiau newict yr Order. unxhyw wythnos, go.falwc'h anfoa i hysbysu cyn bore dydd Mawrth, Ac anfoner i Leeswood', Mold. "YSPRYD YR OES." Y mae galwadi neulltuol wedli bod am y misolyn uc:hod y fiwycMyrn hon, ac nid oes gennym ddligon i gy.farifod a'r arcbeibion am dano. Felly, byddwn ddiolchgar i'r dosbartihwyr yn rywle—os oes gennych rifynnau ar law heb eu gwertbu—os anifonwch hwyIit yn ol ar uruwaith. Cyfearier y parool os yn ei anfon gydia'r 'ÙaiIl!' i Coed Talon Station, Mold. SECRETARY.

Family Notices

[No title]

GWYDD ELIW ERN.

[No title]

Nodiadau Cyfundebol.

[No title]