Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yspryd yr Oes" AM CHWEFROR. RHIFYN CYFOETHOG. Allan ar y I 5 ed o'r mis. CYNHWYSIAD: r- Cf DYN I'R OES (Parch. Towyn Jones). OREFYDD YR OES," gan y Parch. Howell H. Hughes, BA., B.D. MERCHED YR OES," gan Mi-a Mary Parry, B.A. "ATHRONIAETH," gaa y Parch. J. L. Williams, M.A., B.Sc. TN EISIAU-DYNION," gan y Parch. O. Madoc Roberts. « CWRS ADDYSG," gan Mr Abel J. Jones, B Sc. NODIADAU CYFFREDINOL," gan Mr Wm. George. "POBL IEUAINC A'U HANAWSTERAU," gan y Parch. Gwynfryn Jones. "ILLYTHYEL 0 SWYDDFA CYMDEITHAS YR IAITH GYMRAEG," gan Mr D. James (Defynog) «Y CELT YN Y PULPUD" (J. M. Gibbon), gan y Parch, T. Mardy Rees. Y DDWY-GEINIOGWERTH OREU YN YR IAITH, ? Archeber ar unvaith. Siomwyd ugeiniau y mis diweidaf. M CHURCHES ^ggjjk- Have endorgsd by regular ^aaStS use the excellence and me.it tBB ot Gems' Bp WRIGHT MUNDY & CO.'S If Commiitticp. lj -lilAn.es jj| Jgjpi Original and Purest. ||j||F from alech-il. Made grape juice and end 2 e for of kinds to F. WRIGHT MUNDY & CO., KENSIP4GTON, Wi LLANERFYL. Mae genmiym i gofnodi marwo-laeth, yr hen. frawd, Thomas Rich'ardls, Brynlhyfryd, LJanerfyl, yr hyn a gymenodldl 1 c dtydtd) Sul, Ohwef. 5ed:, yn 83 mlwydd oed. Cafoddi gystuddl cail-edi. Yr oedd wedi cael <ergydJ o'r parlys er's IblYllydJdjooddf; er hynoy, gwn-ai ymdioodhi marwIl d ,dldl',oG! i',r carpel, tra y gall odd. Dy- wecl,ai wnthyf yn ei ddyddiau olaf ei fod. yn gwbl sicr y cawsad fyned1 ii well Hie, ar ol gadael y ddtae,ar. Yr oedd yn iaeflod Iryddtloa oVeiglwys Weslieyafdd yn y ltle uchodl. Dydd Mepclier, Chwef. Hfed', ctaeth tyrfa i d'alu y gjimlvvynas olaf ddkio. Gan fod y ty yn ymyl y capel, awd' a'r corff i'r cap el, a gwaisan-aetlnwyd yno gan y Parch John Smith., a Mr Ellis D Davies (' lay agenlt'), ac yna cyfeirioddl y cflyrfia tuiag egtlwys y LI am, He y gwasainaethtwydi gani y Fioeir ac h'efyd' wrth y bedJelI. Hunted eiru Iheru fI1a,wdJ ThUD: daweJ. Cawrh gyfarfodf yini y bore i wel'.œ ein gilydd!.—Goh, CAERLLEON. To a Chyntgherdd.—Yntglyn a Ohymdeitfoas Lenydd- ol Capel Queen; Street cynlbaliwyd Social Te,a and Con)oeTt/ nios Ferdher, Chwef. Bed. Cafwyd un o'r cyfarfodfyddl imwyiaf (Mwyddliajiius—o'r dbsbarth yma- a gynihialiiwyd un,,am.ser yn y lie. Daeith; nifer luo-sog ynigbydf i'r te, a Uaniwyd1 yr ysigoldly jin y cymgherdd lihagorol aj gynhialiwyd) yn ddiilyraol. Llywyddwydl gan IMl1 Pinttiingtoro', Brook Street. Cyfeiliwyd gan iMiss Maggie Jones, Queen Streert, a dhymerwyd rhan yni y cyngiherdd gain Mrs Metcalf, Miss Butterwontli, M-iss A Williiaims, Misses Rowley, Mr T Williaimisi, Mr Metcalf, a (Master H Gc>ad(m<ani. Diarpiarwyd y te gan Ml151 J R Williams, Mrs S T Mathews, Miss Math- ews, Mrs Lloyd, a chymontliwywyd gan MilS H L Jones, Mrs Conway, Miss Parry, ac eraill. Cydna- bydJdiwydJ yr oil; a, gymenodd ran, i ddwyn odddamigylch y cy)fiar £ odl llwyddfeanus hwn meiwn. pieidilais o ddiiolch- garwch ar gynyglad) ac ciHadt Mr J Benn, a'r Parch .0 Hughes. Gwniaedl cyfedriad neiuilltuol at wasan- aeltb effedithdol iaig egnidol ysgrifeniydd1 y Gymdeitbas, Mr J R Willilalmte, New Fauikner S'treet.—AmIya. GREAT REVIVAL. INVALUABLE pAAS/Q FOR CHRISTIAN DUUSXO WORKERS, </ By C. H. SPURGEON, AT REDUCED PRICES. The Soul Winner offered-at 2/6 Trumpet Calls offered at 2/6 Storm Signals offered at 2/6 All-round Ministry offered at 2/6 Morning by Morning offered at 2/6 Spurgeon's Gems offered at 2I6 Flashes of Thought offered at 2/6 Evening by Evening offered at 2/6 Feathers for Arrows offered at 2/- Barbed Arrows offered at 2/- Illustrations offered at 2/- Words Of Counsel offered at 1/6 Lectures 3 vols, at 2/- each Sermon Notes 4 vols, at 2/- each Popular Exposition of Shorthand, 3 6. rt h, 6ach order for -201-, JUBILEE GIVEN AWAY EACH order for 20/ THE JUBILEE ..n VOLUME OF SERMONS, published at 7/- Full List of invaluable Books for Ministers tfnd Christian Workers, at Greatly Reduced Prices, with Textual List of 2,900 Sermons, post free. CASH WITH ORDERS MUST BE SENT DIRECT TO PASSMORE & ALABASTER, 4, Paternoster BuiIdingsr LONDON. E.C. 'i F Itlyfrfa Wesleyaidd, Bangor. YMAE yn y Llyfrfa nifer o gyfrolau gwerthfawr ar werth. Ceir pob manylion am danynt ond anfon at y Goruchwylivvr, » PARCH. H. JONEb, D.D. Oddiwrtho ef hefyd y gelIir cael Llyfrau Emynau a'r LIyfrau Tonau, "Yr Eurgrawn," Y Winllan," a'r Dyddiadur ynghyd a Chyfrol Goffa y Parchn. Samuel Davies a D, 0, Jones. T UP-TO-DATE PRINTING. AMOS BROS. & JONES, Printers, Lithographers, Bookbinders, Stationers and Booksellers, 13, SUSSEX STREET, RHYL. OFFICE OF 4 Rhyl Record and Advertiser (The largest and oldest Newspaper in Flintshire). Bookwork of every description. F • Art Printing, Business Cards, Circulars, Concert and Eisteddfod Programmes, Specialities in Display Posters, Special Number and Perforating Work. Mourning Cards, Tickets, Handbills, Billheads, Memorandums, &c. ESTIMATES GIVEN FOR ALL CLASS OF WORK. gy Argreffir Adroddiadau Capelau, Placards, Tocynau, a phob math o waith perthynoli Gapelau, am brisiau gostyngol. HUCH DAVIES COUGH MIXTURE-At Beswch. COUGH MIXTURE—At Beswch. COUGH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE—At Ddiffyg AnadL COUGH MIXTURE—At Anwvd a Cfaryfml, COUGH MIXTURE—At Anwyd a Chrygai, COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE-At Bronchitis. COUGH MIXTURE—At Influenza. COUGH MIXTURE-At Influenza. COUGH MIXTURE-At Ddolur Gwddi. COUGH MIXTURE—At Ddolur Gwddf. COUGH MIXTURE-Cymeradwyix ga vo". ygon. COUGH MIXTURE—Cymeradwyir gan FedS- ygon. COUGH MIXTURE—Ddefayddir gaa Statai. ion. COUgH MIXTURE CYNCORION AMSEROi COUGH MIXTURE 1. Peidiwch cellwais COUGH MIXTURE gyda'r Peswch yna. COUGH MIXTURE 2. Peidiwch oedi grdaY COUGH MIXTURE Anwyd. COUGH MIXTURE 3. Dylai poteiaid o Da- COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture fod COUGH MIXTURE yn y ty yn barod. COUGH MIXTURE 4. Peidiwch cymeryd COTGH MIXTURE eich perswadio i bryus MIXTURE pethau eraill mwy pro COUGH MIXTURE ffidiol. COUGH MIXTURE 5. Cospir y neb a;cA COUGH MIXTURE twyllo, paa y gofynwck COUGH MIXTURE am Davies's Cough Mix. COUGH MIXTURE ture. COUGH MIXTURE 6. Gallwch weithio fel, COUGH MIXTURE arfertrayncymerydDa. COUGH MIXTURE vies's Cough Mixture. COUGH MIXTURE 7. INFLUENZA. 'DOA COUGH MIXTURE dim tebyg am ei welle COUGH MIXTURE yn ddioed i DavieaV COUGH MIXTURE Cough Mixture. COUGH MIXTURE 8: DIFFYG GWYHT. Mae COUGH MIXTURE miloedd wedicael iacha4 COUGH MIXTURE drwyddo. COUGH MIXTURE 9. PLANT. Dyogel COUGH MIXTURE dymunol. COUGH MIXTURE 10. AT Y LLAIS. Y mat COUGH MIXTURE y prif gantorion yn e. COUGH MIXTURE gymeryd yn achlysurol. Mewn Poteli, b. lic. a 2s. 9c. (cyawyi* y rhai 2s. 9c. gymaint dair gwaith). HUSH DAVIES, CHEMIST, MACHYNLLETH, DAVIES'S Dorsa 1/ Anhebgorol i Geffylau. I At ystwytho'r cymmalau. ■ At y dwfp. At eu cadw mewn e-ynwr da. At godi ysbryd anifail. At wella'r blevvyn. Diogel yn mhob eyflwr. INid oes dim ANTIMONY ynddo, nao unrhyw gyfEyr peryglus arall, ac y mae yn ddiogel i anifail i yn mhob eyflwr. Gan bob Grocer. MEWN TINS, Is. yr un; 10s. y dwsin. (Telir clitdiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad ar dderbjniad Postal Order am 10». HUGH DAVIES, MACHYNLLETH. — IIIIWIIIIII IIIII inn——M yn mhob eyflwr. Gan bob Grocer. MEWN TINS, Is. yr un; 10s. y dwsin. (Telir clitdiad Dwsin i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad Postal Order am lOa; HUGH DAVIES, MACHYNLLETH. — IIIIWIIIIII IIIII inn——M SARZINE' Blood Mixture; The Marvellous Blood Purifier. COKES ECZEMA, BLACKHEADS, CARBUNCLES, SORE EYES, SCROFULA, BOILS, &c. Cleanses the Blood from all Imptiritiea, entirely removes all Eruptions, Blotches, and Pimples from the Skia, whether acquired or constitutional. Mewn potelau, Is. lic. yr un, gan bob Fferyllydd. Anffaeledig at Buro y Gwaed, a Chliriq Croen oddiwrth bob Toriad Allan, Llygaii Clwyfus, Doluriau ar y Cymmalau, &c. PERCHENOS Y cc SARZINE" Patent, HUGH DALIES, DALIER SYLW- ( MYNWCH SARZINE." Cofiwch "SARZINE BLOOD MIXTURE. Is. lie. y botel, gyda'r post 3c. yn chwaaeg \j x+x xtx x+x. Aydych yn dioddef V Oddiwrth Ddiffyg Treuliad ? fEB&k >^davie -}] if VEGLTABTB T0Mc AND ANTIBILIOUS PILLS. WffSwEmr II Price Is. l§d. If & J I!KI AIIHD ONLY BT it MMM >^HUGH DAVIES^#. I? '4i ii I"NL '41 7i Hi BB Ds.7les's Pills at Ddiffyg Treuliad. [>L H| Davies's Pills at Boen yn y Celn, IX !e V B9K» Davies's Pills at Guriad y Galon. ♦jt |HHr Davies's Pills at y Piles a'r Gravel. f? vi Davies's Pills at y Ddanodd. C Dayles:s Pills at Wynt yn yr Ystumog, *5> Davies's Pills at Boen yn y Cylla. -?! Davies's Pills at ddiffyg awydd bwyd, *1 Davies's Pills, dyogel hollo). |* Davies's Pills at buro y gwaed. Davies's Pills Is. l^c. y box gan bob ft* jjl Druggist. !{ £ .^1 W Anffaeledig at Rwymedd—Bitlousftm ar •^5 anhwytder yr afu a'r cj/lia. w 'Jrji'Slit' Argrafiwyd dros y Cyhoeddwr gan Amos Brothefr & Jonesj Argraffwyr, 13, H-eol Sussex, Rhyl.