Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Colofn y Pregethwr Cynorthwyol.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Colofn y Pregethwr Cynorthwyol. Mr Gol.,—Yx oeddiwn1 yn meddwl ar oil i chwi agor coUofn ym y GWYLIEDYDDar gytfeir edn Pxeg-etfhwyx 'Cynoritfhrwydl y buiasai Ulawer o hianynl yn dal ar y cyfLeustra i giytfoeitlhiogd y GoSclfini a ffrwtytth eu meddyl- ialU, Hiadiara a hloga hadiarn, felly gwr wynelh ei igyifiaill,' merdldl hem ddiaxelb. Gwiyn fyd! na bad rhai o'n bxodlyr gallluiog o'r Goigjledd: a'r De yn anfoim gair i'r Goilofn. -0- iCiynlhaiiwiyd Gyfiairifodl Mditol Pwyllfgor y L.P.M.A. Assocjaibiion Cihweifnor 4-ydd yn Eglwys Trinity, Grove Street, Lerpwl, dam lywiydldliiaiefth Mr W Smith, J.P. ■Mas yr adkcdldiiad yim dango-s ei biod wedd dlerbyn o'r jgwlalhianioil gangfhemau yn ysitod y mds P,776, a'r taliad- aiu IT cani^b&nau Yln, £ 867 465 ar resitr y cteino.n., a 678 ar yr Animuitiian Fund,' yn giwnieud cyfanri-f ar y Gy-midtedtlhais, yn 1,143. Yr oedd 13 o'r hen frodyr yn dymulno. caed ycihiydlig heilip, maw o'r 13 yn apel- diaidiau mciwiydld&on hiefc dldlaxbyim o'r biliaen. Pasiodd: y PwyflilgiOx fed' 11 o'r brodlyr i d(derbyn fel yr oedd y PwyUgor yn gwelled eu seifiyllfllfa, o 3,5 i 8s yr wyithnos. •Alae hyn) yn clhiwia,neg|u art y draiull 2ip 15s 6c yr wyth- nos. A gaf fi ajpelldo .at y gwiahainiol ,gangbenia'U yn y De a'r Goglleidd am gynihtail oyfarfod pregethu yn mhiob Ills al- l y cant gyifle) er oaeil casiglldiad i'w anfom i gyn- or.fhswyo y rhad siydid yn hen ac yn, analluog i loniÍ ydhydiiig ar eu oallonau cyn iddynt fyned i orffwys odd!i.wTf!h em Irlladiur. Gynlhiallivvyd cyfarifod dlan ly- wiycMiiiaelLh, Arigilwydid Fa.e.r Lerp\Vl. Y caisigldad yn 133jp., tra mad1 o'edd y flwyddiyn ddiweddiaf onid 81p. R'haigoral! rO boisulbl, Mr Gol., fod: lffiaiwex o eigiwysi, ag amibell ,i ban- fliasnor mewn aiailbiefll eglwyis, didiim yn dymuno caieil rhad o'r bnodiyr, ac yn rihioi croeisaw ddgon syoh dddynlt yn aimll, etc. nfid yw h(ynmiy yn eu gwanigvjlo-nd i wneaidl ou rihian dirQis y Neifioedd o1'u Mhedstr. Pa,n y medldiyildwrn fod pumip- o bob saith o butpudau ein CiyfuindJe'b yn oaell eu lliaimw gan y bnodiyr cynorthwy- 01 boib Sluil. -0- 'Ciliywaii-s ,am hein, fiaenox yn mh-emtxef D- yr hwn oerdld: bob armsier yn xihioddli croeisiiTiw ddgon oer i bob priageltihwr oynioriihiwyoll a ymw&liai a'r eglw-ys, fell yn y dliwadldl yr cieid-cr Aro-liyigwr y gylichdaitlh yn metbu oaell neib o.'r pxeigailhwyr i fyneicli yno i bragettbu. Go- tfynio'd'd i fraJwd o giyldhidladitlh avaiTI i fyned yno am Sul, ac md didyweidlodd eli resiwm dtios, ofyn. Dy- wadiodd y brawd writh y .gwednidlog am ei roadd i liawr ar y P/Iian. i bxcgicit.hu y bore, prydnawn, a'r hwryr. FetiLy y bu, aeth yno yn ol y Plan. Pre- igsithicdfd y bore, a chaifodd aimsjzr dla. Aeth gydla yr Ihiein flaenor am damadd: o gdndafw. Gofyniadd y brawd 'i'r hen flaenor, 'Mr H-, ndd Wlyf yn ddyn cryf iiawn, a,c yn teimlo fod preigetlhu diair giwadth yn or- imod; i mli er lllieig fy ieclhyd. Yr ydych chwd yn didii;gic«n, gaililuicig i gyme-nyd fy lie am oedlfa y prlyd- niawn.' Synodd yr hen flaenor, 'Y fi, y fi, bre- igeitlbiu, nidi wiyf wedli medldiwl aim destyn na dim o'r ifatlh beth.' Gallwch yn qicx,' meddad y brawd, 'yx ydeich y.n alluiog iawn, giail'lwn, feddiwl. Md c,hw.iliaf am dlestyn i chwi,' ac yna darlllleinia y nahlil adnod ar ol y liMil, onld ndd oedld yr un wnai y tro. Wei, imeiddai y preigethwr, miae adnod yn y Sialimau fel Ihyn, Pryf ydiwyf ac nad gwr, gwtar;tih;rudd dynion a diipmiyg y bclbil.' 3E hio-ffoiddi yr ben flaemior yr ad- nod., ac aetih yn gytu-nidleib iddo breigeitlhu y prydina-wm. Aeitih i'r areitihifa, a',r preigieitihwx i'r set fawr. Can- wyd a gwedldiwyd yn dlrlelfnus gan yr hen irawd. Ar -ol oatnu, raae yn troi i Lyfr y Sallmaiu am ei dssfeyn, iac yn diweyd yn dreifmus y benniod a'r ad-nod, ac yn eii darBen, Pryf ydwyf ac nrlid gwr.' Ail ddarililein, dlarllen, a dlanlle-n, Pryf ydlwyf ac nid: gwr,' nies yn y dliwtedid yn. mieitlhiu; dweyid! dim, piryd y torodid. y pre- g-eitbwr ar y diisrfiawxwiydld travy ddiwey-d, Weil, gwell i'r pnyf dld'od i law'r yimla, ac i'r gwr dld'od i fyny 'yma.' F-efflly y bu, aetih y p-reiget'hwr i fyny yn He yr 'hen flasmor, ac a bregethodd aT y gear iau, Pnyf yd- wyf ac nrd: gwr, giwarthxuddl diymion a dinmyg y bobl.' Byitih ar 011 y tro hwn yr o-edldl y croesiaw mwyaf i bregeitlhwr oymortlhwyol yn yr eglwy-s htono. Da gennyf ddeailll fod oymniydld o 61 mewn lleoedd i bregiethiu Yilll y Txanisivaiall, a ch-ynnyddi o 172 yn xhdf y Pxiegeitihiwyr Cynor-fchwryol yn ysitod y flwydidyn ddi- weddaf. Rhagoral i-a-wn. Mievnitraif ddwey-d fod yn jpiertthiyn i'r doisbiaxit'h yma yn edn Gyfumdeb rai o'r dyniiom goreu, dJynlion siydd yn byw yn ago-s iawn i'r Nefoedld, yn gwedddo ac Y'11. pryde-ru ar hyd y blyn- yddoedld aim weiled tywalll,tiad o'r Yspry-d Glan. A diolth iddo, mae wedi d'od. Cred,af hefyd y ca.wn (gannoedid trwy y byd o bregeitlhwyr newydd wedd eu itrwytibo a"r Y-s,pryd Glan trwy yr adfywiad presen-nol i lanw pul-pudau yr oeis mesaf. PELAGIUS.

/ §o§ DIIM GIL WAN KG YN EISIAU.

Nodion Crefyddol.

Nodiadau o'r De.

ANRHYDEDD I MR LLOYD GEORGE.

§o§ FFLINT.

—§o§ PA UN O HiOiNYNT ?

Dyddiadur John Wesley.