Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Agoriad y Senedd.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Agoriad y Senedd. Agor.wyd y Semieddl ddlydd Mawrth, wythnos i'r cli- -weddaf, ynigbanol y rhwiysg a'r pomp arfenol gan y Bremiini lonwieatb VII ed bun. Y mae'r Llywockaetth. yn declbr-au ar ei tJhiYlillihorglydia'lÎl mwiyiaifidf wiedd gos- itwmg o 130 i 86. Siwm dadigorffoTd sydd' yn miyisg y .Semedidwyr eu humiadm, ithyw didirlgel giredu na elldr <cadw ytmillaiani anéil iyiw ddi&uj&.s a annser. Nid yw yr Araeitlb. o'r Orsteddl yn. damgois rhyw lawier o fiwriad1 YIDOSlOd at wiad'tih dledlclfu. neulilituol dawn. Ar gwes- tiymiau cartrefol add'swir ymyxydl a pihwmic Eglwys Rydd Yagoitilanidi er s.atilo'r .eiddb llhwng y ddiwy eg- Iwys ranediiig. Miaia yini biyd beifyd edrycfh, i mewm i'r gwym^ainii a'dl-dneifniiadl y seiddli dSpwy ba un y dtf'odir amiryw fwrdleisdrsfi. bydraán ac y lileafeedr r'lrriJ cyn- rychiolwyr y Werdldom. Addewdr gwneudi rhywibeth- i'r bob! ;syd!d .aMatm o wraith dlrwy roi m:wy o ha!W'l gwario i awdundodlaiu, lilieofl.; gwell.a deid'df iawn, i •wieilthwyr; i wylio ayfodlitaidf t.raimomvyr i Brydadn; adldiysig yni ScotlaJndi, penodii GWielÍniidOlg Miasnach, &c. Odd dim glair ar bwnc Masimadh Rydd'! ('■ .h Anwiednyiddl yr Wntfhlbliadd ymosoddad Bym ar y rhag- len, ac annldidiffyrjwydl gan Balfour. Y g well ia rift cynitatf gy.nygdwyid' ar yr A.raeth ydoedd eridido Mr Asquiiiih. ar Fasnadh Rydd, ac yn galiw am apalio at y w'lad am ed barm ait no. Siiaradocd yn byawdll, ac leffeiitlhliicll, ac aitegiwydl eif glau aim ryw, ac y.n en plith gan Arglwydd Huigih Cecil, mo::ib y diweddar EDif- Weiinddiog. Yr oeddl ei aralelth ef yn findog, ac a.r- gyhoeddliaicbl dawm. Tr'iniodld y Prdf-Wiednidtog pre- fiemmcl yn .ann:hruga;rlO¡g. Gyme,nwyd iibia,n yin- y ddladl gan jois,spihi Chiaimibiemladn, a'r d'iwedid hl i'r Lly- wiodiraatlh, galell un 61adim o fwtyaifrrf. Yn ddiiliynol cymygiwydi giweilillilanit gam Dr. Mtaicnaimiaxlai ar gwieisttii,wn y Chdn'elaidl yn Ne, Affrioa, oinidi gordhifygwyd etf gam 63 o fiwiyajfiriif. Gwelir fod y Tordaid yn bsndleirfyniol 0 ordfo'r wiladtra y gailiLant. Trat yr yiclyimi yn., ysig'ii Ifleinimu 'bellynitilon yr Iwerddiosn sydldl dam siyllw, ,a gollyi-a arwain, y Ldyiwodnaebb i w.r't'bdairiaiwdad a rlhiaii o',i plh.riif swiyiddtaigion; yn N gihas- telll Diuibldn.

Y CVMRY.

Dyn y Dyfodol.,

...... Cymro Talentog.

..I-w. Rhoddi Arian i Lawr.

..... Cynonfardd.

..-4'8:. Duw a Diafol.

-.-MARiWtNAD

--'--::;;¡¡¡ §o§— LLANIRHAIADR-YN-M'OCiHNANT.

COEiDtPOETH.

Y DDIWEDDAR MRS JONES, FRONDEG,…

Y PREGETHWYR AR BRAWF.

YNYSHIR.

CYLCRDAITH TOWYN.

GWYNFRYN, CYLCHDAITH COEDPOETH.

DOLGELLAU.

TREFFYNON