Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y Feddyginiaeth Deuluaidd Ddigyffelyb. Mae pawb yn ei chanmol, Nid yw byth yn siomi, Rhydd nerth i'r gwan, Adferiad iechyd i'r claf, A mwynhad bywyd i bawb. Meddyginiaeth Bur, Sicr, Ddyogel, Lwyddianus, ac Effeithiol ydyw. 'm Mi 1 iJEMa Bines emu IVJUK Meddyginiaeth Effeithiol. 4/ Mae miloedd wedi cael iachad oddiwrth amryw glefydau trwy ddefayddio y MEDDYGLYN ANGHYMHAROL HWN PAN FYDD POB MEDDYGINIAETH ARALL WEDI METHU. Bycban yw y byd beb iechyd, Er ei gael yn aur i gyd. TYSTIOLAETHAU. 14, Moutatrn-st., Edinburgh, Rhajr. Inf. BITTERS Foueddigi >n,— Jbyddweh cywtal ag anfon i OWIL Y M mi yn ddioed botelaid 4s 60 o Bitters Gwilym Evans. Cymerais bedair potelaid y ganaf EVANS. diweddaf, a gwriketb)int les mawr i mi -Yr eiddoch yn gywir, S JAMES. 24, Lynton-street, Salford, Mebefin 23ftitl. FocedditfioD, — Blinid fi yn fawr gau Bron- RITTPDC ddydd a ncs ac er bod dun drhmeth Dl 1 1 fcKS Meddygon yn yr Ysbyty, nid oeddwn fawr GWILYM *rwe11, Anogwyd fi i ro di prawf ar Qainiue Bitters Gwilvm EvatiS. Cefai.s esmwythad EVANS. mewii byramser; ac erbvn byn yr wyf yn teimlo fel person arall. Ni byddaf byth mwy heb bJtelaid ohono yn y ty.—Yr eiddooh, (Mrs) S. PARKINSON. BITTERS GWILYM EVANS. Map RHYBUDD GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrvchwch fod enw Gwilym Evsnd ar bob label, stamp, a photel. Gwertbir ef mewn poteli 2s. 9c, a*4s. 60. yr un BIychau yn cynvys tair potel 4d. 6c., am 12a. 6c. I'w cael yn mbob man, neu danfonir hwy yn rbad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrth y perchen- ogion,- pi Binsss mem UNIT, LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES. 5yiwer Pris y GWYLIEDYDD trwy y Post bob wythnos am tihwarter ydyw Is. 8c. Am' haner blwyddyn 3s. 4c. Am flwyddyn, 6s. 8c. Y taliad yn mlaen llaw gyda'r arcbeb. Anfondr pedwar trwy y post aim gainiog yr un wedi talu y draul. Arufoner pob peth yn nghylohy busnes wedi ei gyfeirio fel hyn: MANAGER, GWYLIEDYDD OFFICE, LEESIWOOD, MOLD GYFEIRIED ein Gohebwyr bob peth y dymiunant iddyiut gael eu cyhoeddi fel hyn: GOLYGYDD GWYLIEDYDD OFFICE, LEESWOOD, MOLD. Gellir anfon Gohebiaeth heb ddim o natur llythyr gyda hi am ddimai am bob dwy wns ond gadael yr amlen yn agored. BYDDED hysbys nad ydym yn gyfrifol am syn- iadau ein Gdhebwyr. AT EIN DOSBARTHWYR. Yr ydym wedi derbyn cwyxmon oddiwrth rai obon- och ynglyn a'r Biliau anfonir i chwi gan y cyn- berohoenogion. Dealiler nad oes a wnelam ni dldlim a'r rhai hynny, y flwyddyn hon y daeth y GWYLIED- YDD i'n Haw; ac o hyn allan ni fydd a wnelo yr hen firm ddim ag ef. Os na fydd i chwi dderbyn y Parcel' bob dydd Iau dioldhwn am air yn hysbysu hyny. Yn chwarterol y diisgwylir taliadiau, ac ni ellir aros yn hwy na hyny. Er eidh aymell i geisio ycbwaneg o dderbynwyr i'r GWYLIEDYDD y flwyddyn hon, rboddir CYFROL GOFFA Y PARCH. D. O. JONES yn anrfheg i'r un sicrha fwyaf o enwau newyddion, a chiyfrol arall i'r Bosbarthwr newydd mwyaf llwy- ddiafnua yn ystod y chwarter hwn. Poib gohelbiiaeitlh i 'GWYLIEDYDD' OFFICE, LEESWOOD, MOLD. Pan bydd) arnoch eisiau newiÍd yr Order unrhyw wythnos, gofalwcb amfon i hysbysu. cyn bore dydd Mawrth, Ac arufoner i Leeswood, Mold. AT EIN GOHEBWYR. Tp0fnyddl—Gan mai amddliffiyn y fiuigteiliaieith yw eich bamciam, ni d'dylad fod ge'ninjyicbi wxit'hiwynieibdiad i iroiddi eiclh enw priodbl wrtth yr ysgrif, ar wahian i hryininiy nis gelOiir ei cfhylhioedldd. Aetodl a J.P.,M.-I Cadvani y diylasedh anion, y far- dldtondaiOth. T.C.—AraH wcdi eifch dhaigfliaemu gyd'a. banes y briodlasi. "YSPRYD YR OlES." Y mae galwad neulltuol wedii bod am y misolyn ucbod y flwyddyn hon, ac nid oes gennym dddgon i, gyfarfod a'r arCheibion am dano. Felly, byddwn ddiolcbgar i'r dosibarthwyryn rywie—os oes gennych rifynnau ar law heb eu gwertbu—os amfonwch hwynt yn ol ar uniwaith. Cyfieirier y parsed osyn ea anifon gydia'r 'train. i Coedl Talon Station, Mold. SECRETARY.

Family Notices

[No title]

§o§— Y BWRDD ADDYSO A SIR…

Nodiadau Cyfundebol.

§o§. SHILOH, CYLCHDAITH LLANIDLOES