Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

--Y Diwygiad.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y Diwygiad. Y Qoleuadau Rhyfedd yn Meirionydd. II. A mi a roddlai ryfedidbdiaiu Y11. y n'etf method, ac ar- wyddlion yn y dld:are'a'r isoidl; igiwiaieid, a than, a th-aiitlh jmwig.' Gan miad yn Nlhalsannlaiuj y digwydkMs d'r,eiuldo dd- wecLd yr wyit'hnioia hon, irueddlyliais ruad a-n^Tiihriod'ol fuasaii rhodldi ychiydig o Manes y golauadaiu megis eu gweiwyd gan sad o breiswiylwyr yr ardal hono. Gwel- atis y peirsoniau y oyfiedr'ir aitiynit tfy hitrran. Cefais yr Shames msegis yr a)dmo'didiio' ef ganddynJt hwy eu bunadn. I-Mr NVill;Aam Riowliandis, flBiutatoer, Tailsaarnau.—Y mae. Mr Rowliainds yn aeliod piairichus .gydia'r Methodfe'dadd Oalifiaad/dld, yn ddyrn ag y miae gan baw/b a,'i badwiaem- antt bob ymdldirieid yn ei dystiolaeftih. Nos Siadiwrn, Iomawr 14eg, bu Mrs Jones, Islaw'r Fforddl, Dyffryn, yn arwladn cyfaxifbdi yn Nglhlapeil y Mieitlhoddstiaid Calfdmaidd yn Nbailsiarniau. Aatlbai y gair alllan fod!. Mr Rowlands yn bwiliadu dainifon Mrs Jones adirteif L gydia'i gieilhyd y mioson bono, a ch-an fod son towy y nvtad y bryddali y rhai anferenit ddlanfom Mrs Jones adnaf yn gwel,ed rhjyw oleuadlau. nhiyfoddi, daie'tii anirai at Mr Rowlands yn goifyn, iidido aldlaeil. iddlynit w[Yhod' 03 byddfai idld10 weleid y goleiuiadlau, gan na, wydidenit ei gwir y son. Miodd ;byniag, dlacw gychwyn. Yn. y ceribyd yr oedJd Mrs Jones, Miss o'r Dyffryn, a Mr Griffiftlh D Pacriry, Lliambedir. Diywieid Mr Row- lands ei fed ym ddsgwiyl gtwefed golei-jnd, ond: nad ydbedd yn sylweddoli pwiysdguwyddl ei dlddsgwyldaidiau hyd nes yr jiabedid ar y gwiastedfedldl cydirhiwmg Pen- sarn a Lliarabadr. Diaiatlh i'w fiedldwl, Tyfoed a yd- wiyf ynl yr ysipnyd iawrn yn diiisgwyl. Os oiei •; y fath, arwydddon yn canliyn y wna/iig hbn,, ac os ydtwyf yn dianifon un sydd' wedd. cael cemaidiwrd a»benig oddiwrth. Dduiw.' Diaclbreiuais we'ddio- imeddiad, os; oedd' y {rut!h arwjy'ddiiom i'w gwieilied, ami i mi gael bodl yn dyat o bonynit, dlrOls yr Argiliwydd a, tharos. Mrs Jones.' Modldi bynnag, yimflaien yr aieitbad heib1 wetled' dim hydi mes yr a:eltihæi triwiy Llantbedlr. Gyfd-a) yr eir trwy Llan- ibeda- dieuir lal allit Ned: ssaitlh, a cihoedt a boib tu i'r ffordd. Tra yn miynedl i fyny yr -a-ldt hom gwiellai trwy ifiigiau y cosdl oliciu disigilJaer. Wedli dJ'üdJ i ben, yr aUt, ac ailani o'r¡ coed1, gwieiaL giwmiwl dlisigilaer ar' y ffur- rfalen, cwmiwl o, gryn fainiiiold yn disgLedrio yn d'an- ibadd, miegdis1 electric lightt' ac fel y parlhai i ed- xychi a mo ellad yn fwy aliteglaec. Paxad ed dddsgledr- delbi i'r lloeir ynilddiangios p;el yn grwridb. -Dd-sgwyLiai bob, munudi weledi y owim'wl; yn torrd aBlan, yn fflaim, gan niadl pa mor dddsgllaier1 ydioedd. Warflfti syllu arnio can.fu gro,eis yn yraiffurfiio' .arn;o, ac ar y groels giweil'ai (bersioni mieiwn! gwisig ddiiisigilaer. Ymddang-osad ididb ef micgis 0 ddieifnydd! a. Hiw cydrihiwng telddb. rhiew ac eira,. Nci. wslad w'Y'n;e:bipIly:dl y person, o gwibl, er iidldio. d'diym:u.n:o' fcynny yn fawr. Gwekyddi y cwm.wl ami od'diciuiL'u regain mraniudl. Ond am tu,a pram- immiud) y gwelodld yr hyn a eillw YTh Yr oillygifa. ogoneddius.' Ynia. dteobreuodd) y cwmiwiL. yn nadldlol dteneuo a, dar- fod, nd s5im.udJad y cwmwl o gwbl, onid diflanodld yn, ei nnifaai yn raddoli. Nddl oes anigen: diyiv^edlyd fad: yr c,ILVg$a,,w,edii, ei bargrafiu yn didwifni ar feddiw.1 y brawd'. Gotfynioddl i mi aim; fenitlhiyg y pencil,' a gwnaietlh. c skeitcb' ar faaipiur o'r olyiglfla ryifieddbl a wtelodid;. M,r' John Jonest, Beudu Bad1., a, Wdllde. Thomas, Bnyn Mair, T'afeairinaiu.—Y mlale y cyfiailil. iielUanlC, Mr Jdhini Jonas, yn nigwiasianaeltlh yr, udhiod1, M'r Rowland's. Gwriandaiwad ynf gysion igyda'fr Wiesleyadd1 yn Soar, b,y Tlalisarnata, ond miidl ydoledidl wodli ymaelodd hyd wedi yr amgytobdaidl y oyfeirdr alto. Yr oleddl MT Rowland's w)ed.i bod) yn ei gymihiall yn, daier i; yimiuno1. Ond mlodlCt ibymniaig, pnydlnawn: diydld lau, "wy.thnDS i'r di- 'wedd'af, aeftib etfa bacihlgeni ieiuiamic o'r enw Wdllde T»hJoma9 i HMi}eic!hglydla'lf cealbjyd. Cycbwynasent tuia dhwteiclii o'r glodh yn yir hiwyr. Pan ger Llech. TWiedld! Harlieidh, ednycthai y baclhigiem o',i ol, a gwelai olieu dliiagllaeir ar y ffofldld, ar ffurf talri.an. Nj feddtyl- lliodldi ar y pryidi ntatdl iftiyw odem .nafcuariol miegiis goleu lamp, ydioeidd, ondl giwielad y gol'eiu ym mymedi yn. ddau, ynia yn drd, yna yn, unio driadhlelfm, a. galwlodid: slylw Mr Jotom Jonies ato. Diiilynadi y giolieiu hwy. Weith- ,ia,u ymidldlanigosad fell, pe yn aros yn ei unifan,, bryd anall deuaii yn gyfiym ar eu had. Ddlynodd hwy tBeil hyn aim oddieuitiu tladr miililftdr o bellder, a Dihani LO'addlyntt gyferlbyn a ffenmd|y o'r emw Rhosdgol gioddd- -wieddlodidr bwiynt. Dateith i "Eawm i'r csrlbydi. Syrtth- doddl y btacihig,e,n ar ei wymelb ar walellod y cerbyd Buewn hrlalw, tra y bratwd J Jones wedi colili pob MyiwOdrlaieltib dro,sito ei hiunant. OaTlllamialÍ y ceffyl. Yr cedtd y goleu yn dddsiglaieir fel edddlo y golleu try- dlaniod, ac fe ifeisiu.'r'ad", yn ol eU tiyb hwy, rhyw ddtwy Qatlh o hiyd, aic oddieutui lliaithiem 0 led; yn y mian lleta Sddo. Prdni y miaie angen dlywed'ydl i'r brawdi John Jones y noson homo fynietd i'.r cyfantfod gwetddi, ac yTmlaelodli yn eglwys Ieisu Grist. Gymiertodd ym- didlamgoisd'adi y giofeumi fel cemadlwrd o'r Nieif ididlo. 1111r Evan) WiilLlilame, Gwnidlwin, Talsarruaiu.—Yr un dlydlddad a'r ddgwydldldad uiclbod1, ssf nos lau, y 9f,ed cyfisol, wiedi i, Mr .a Mrs Williilaimsi ddlyohwelyd o'r oyiairfod gwedldii gyn/hleldd gan y Wiesleyaid yn yr ys- tefell ardtetihir ganddiynit yn Nhialsiarniau, tra y safalÍ Mr Evan WdllLiamis wiIJtIh ddiws y ty, odideutu hanmer awr we-di dleig, hetb e' fod air y pqd! yn meddiwl o !gw)bl am y gotlleiuiadlau, ac yn wdtr, fel yr adidefa ei bun1 am, blab fod yn enedlu ynddynt hyd1 bynniy, fe welai oleu d&siglaer ar y ffurtfaifem i gyfedrdad y mor, imfegiiS 1desitr mawr, hieib iotd) yn anlbebyg ei ffurf i gryd ,ull, peru ddldb grym diiptyn) yn uiwidb na'-r llall. O'r pen hjwnniw ytmldldlyrldhalfiad fflaimau, ac yr ydloedld: meg. is pe yr hieudd tan allan o ho-nio,. Galwodd ed briod Bit y drwis, -a dtyraa He y bu y ddfaai yn edfrych mewn T.hyMdbdt ar un, o'r g'oilyigtfe'yddl mwyalf cyff'roulSJ y ,iel,,Iid ddlYcbY-Lv!gu ani dlano. Yn union gwelid owmwl itlywiytll ym dynesu tuatg! ato, ac yn- radidiol ei giUlddio o'r golwig. Parihiabdd! yr olygfa ryfedid hon 1am odldleuitu cihiwairter arwtr. Yr oedldl yr olygfa, ebai 'Mr Wdilldaims, nfas gelldr byth, ei hlanlgihiofio. NM wtyff eto ond! yn dledbnert^ Y imafe gennyf law- er eitb o ffieifflniau,' cyffielyb. Einfiyndarf aT d'r diarfllen- twiyr bedddo; ffurfio barm yn, r'hy fuam air y mater hyd nies y cedr adirodldl rihaigoir yngjhiylcb y golieuadau hyn. Gafaiis air. y dlyddl o'r blafen odldfiwrltlh: gyfaill i m.i yn ideisgirdfiiO' giolem rhiyifeddl wtelwyd ynio ga,nid,dio ef a phed- wiar cyflaillli iddlo. Glywiads adirodld! pan yn Peinisar- ■waen, yr wiyfthmast ddliwteddlaif, aim! ymddianigosiad go- leuiadaui rhiylfedld. Ddsgwiyldaif batmddlsn i ad'rodd y iiibai bynny yn eu tm. Plefyd yr wyf yn arfaethu (adtoddl banieis gw/aleddgaleitlhlau rfoyfedd gaed; gan ber- sonlau a enwir yn Nghorrds, Dyffiryn Ardludwy, Eg- ryn, &c. Os oes rhai o'r dtollieniwiyr wiedd gweled pieitihau rlhyiedd yriglyn a'r Ddwygdad yma, diolcbatf am air g)anddyn)t, ondl rhiaid cael e'ntw y person, y Mie, yr adieg;, a phoib manyliion." R. GARRETT ROBERTS. --0- DYICBWELEDIGLIOCNI Y DIWYGIAD. Yn uniol a'r caia'amfonwyd i nd ndfer y dych.wleCted;.ig- don yn y lleoedldl canlynol: — Rhosftnytfiain 16 Lliandlwirog 9 Slhilolh (Llianddloies) 16 L'lanigoedl 6 Eigtliwiysibach .(Lllanpwisit) 17 Melbo „ 10 ■Lllanirw&t 26 G,armorg „ k. 7 Soar 5 G-wyd!d'elwiern 23. Ty Ddteiwi 13 Wiyddlgrug 50 OoiedDliai, eto 49 Mlordjalh (Wyddgruig) 8 Trydldlym „ ..< 6 Saileim „ 5 Glynjdlytfitdwy 10 Cyldhdlaitih Aibergelb 45 Ðydidlwn 'dldsiolcihgar am ychwarfieg erbyn yr wythnos n'esiaf. COEfDLLAI. Yr ydlytm) wedi diisgwyl llawer, Mr Got! am (hianeis giwrn'tftordadau yr Yspryd Glan yn y lie hwn ar didta- tlenniau y GWYLIEDYDD. 0 biosibl ein biod yn: dis- gwyl y .naiLll nvrth y l'laill i wneud y gwaisth, a p'hawb ohonom o bosi ibl yn gofbeditihdo y .buasec/b chiwli- yn ymgymeryd a'r gorcbwyl. Pia fodidi bynnag y bu yn. y gonffemcl, credaif ei bod yn bryd i ifhywun; ysgriiifenu rneiu ddau i didlweyd am yr adegau benidiit'hiiol ydym weldi gael yma er's yn agos i dlri miÍs. T.ua ,cle,dhr,eiu miis Rbagfyr aeith. Eglwysd yr ardal air eu gli.n.iau d ofyn am i'w Duw oe.did yn acbub yn y De, ac yn y RJhos, acbulb yn !Ngihioeid)llai. Am ychyd.ig) uoaweithiatu, tipyn yn d'yiwyll oedd y ffuijfafeni, fawr o artddeliiad iar y gwasianaeith, o-ndi dlaJlilwydaJti y niadll .niosion ar ol y llalil yn, lerin Hysgoldy, tra; y bui d'r Eg- ilwiysi eraiilll roidldii i fyniy igynihlall y cylfarifoidiyddu Yn rueidbrieu: Ionawte penidierfyntwyd cae| cyfarfod giwedddo d r boibl deuadnic an-A ibamnan ajwr o. aaen y cwrdd ilbeoiijalirdldl. Yn y cyfamfod| hiwni teiimliwiyd fod yr awyr yn tyneru, cldriodd1 y ffunfaifen, ddsigynodid yispryd gwedldi air y broaiyr a'r chwioinydld ieuainc gyda dylan- wadl annd'sgrifiol. GweicJdiiau y planit diro-s eu rlhdemi, a'i hriOdyr a'i cbwiionydld gydla thaarineb neulffituol, cairiwyd y cyfanfod ymlaien ar yir un lldnellau pan ddSaeth y gynimullHeddifa i mewn. NJid oedd ball, ar y gwieldldio, cbwiorydldi a. brodtyir am y cymta-f at yr or- seidld. Yn y maIJJ maie'o giweind'dog yn gafyni, ,tyhedJ nad oedid ynla Tai yn bneiseninioa yn, banodl i riodldd eu hunaiin i Lesu Gnist. Ar hynny, •wielei ddyn ieuia^nic yn ei didlagmau yn codli iafr ei dlraeidi ac yn dlweyd, Yr ydiw' i yn un.' Gydla'd fod elf wedii eiisfteddl wele wraiiig i-auianic anieiwini Cornell arall yni codd ac yn dlwieyd, Yr wJif fimmau yn un 'aIlaŒiJ.' Ar hynny, weile; wnaig ganol oed yn codi, aic yn dtweyd, 'Yr wyif fi.mnau hefyd yn rfltiod fy hun i'r, Gwiaiiedwtr.' EJlbyn hyn yr oedd! y ;]lle' yn ferw igjwyllt; phai yn canu, eraill yn gweddio, eirailil ym twylo a gwierau glan l:aiweülYdld' Pian didealfljwyd im.ad teaiwdl ai dh/waietr a'u axiihiam oedidl y irhad rodtdtasant eu bunadn i Ddiuiw, w;el.e fexich fech- an i'r fa/ml air eiii gldndiau yn etrlfyru am i Dduw a'chub. y gweddiill, o'r teulu, a dliolch, y maenft old erbyn hyn wieidi dl'odl i mewn gyda'r eiithirdadl o'r tald. Gweddi- ir yn ddksgavyqjgar, ,ar ei nani ef o hydi. Buwyd yn yr YsgoUldly am oriiau, ag ianthlaiwdlcb oedld1 ymiadiaei. Cyn ymiadlael pemderfyntwiydl tcaiel cyfarifod gwedlddo^ bope drannioeitlh—y S.ul-qam naiw o'r glodh. Daeitib ndfeo: ddia i'r cyfartfodl, itiorf d'r giwasianaeitlh am ddeg, diaiu;, a olwech. GswtedldSo fu diriwy'ir dydld1, a ddwraiiod1 i'w gofio fu y Salblboith hiwni. Yn ystoidi y dlydd cafwyd 13 o dd3"dhtweetdl;Jgdon. LledialenlOdld, y nietwydd trwy'r aridJail, fel y noawteiiitltoiau ddllymol oaifiwyd cyninulldadau lliioisiog, dawn, a dydhiweledlilgion bob nfo's. Dymiunol ifuasai ononiiclo dywedtiaidbu; y cyfealldoa hyn. ond gofo'd! a batllla.. Y n amil cynbaldr (.oyfaiifod ym yr iamyr agoMdl am 6, ac YDla; .goryimldtedthdd! i gyfedtriadl y capel tan garnu. Ami un ddeniwyd gyda'r gioirym- 'dleiiitibiau hyn i rodldd eu huniaini i'r ArgLwydfd. Y imae rihif y dlyabwelied'igiom ,er.byn h-yn, yn 49. Dlawie'nyd'di nieuaiftuoi i ni yn y dlydldiau dweldidiaf yma. yw gweiledi hem wa'ttihg,i(Iwyr yn d'od' adren ol. Y mae yma amirad eltiO helb ddi'otd i Siwnl yr Efemgyl, ac yn ymidrecbu cadlw o'r eyfaitfodlydld, end dteallwn diadl Ysjpryd Duw yn, YllIJfwnleJutd a'u imiedldyldau, ac mae rhai olbonynlt wedd bod wnthi ddirwis' yr Ysjgoddy yn gwraffldlaiwi fwty nag unrwiaiith. Nectlh g:a.ffontt i dldl'od i mewn. Ndd ydlym am roddd i fyny hydi nes cael IploIb um ay'n bomdi perithynlas ¡a.'Jr eigllwys wedi di'oidl i nierwru itd'dd, ac h.ydtetr'wn. mai dynfa, wna. polb Egiliwys araltl ym y lte, yna bydd) Goefdllad yn eidldb i'r Ar. gl'wydd). Ychiyddg obflelgiefthu sydd wedi bodl yma er's tri mfo, talc, fe rad'diwyd) yr Ysgiol i fyny am, liai wythacysau, ond y Saibbiolth wybhfaos i'lfI diweididlaJf caf. wyd Ysgol, ac O! Y sgol ardldeitchog. Tua wyth ugaani yn bresemntol, ac enedniadl ar bobpatb. Er's iryw bythafnos meu data wyit)hinfc>,s, oynlhleldr Seiiialt bob ares lau, a dfyrna Sedladlau, yr ystafell agos yn llawn, a pthlanit Diwygiiad '59 (fel ajmi y goreu i ganimol Duw gyda piManit Diwygiadl 1905. Um o'r petihau amflycaf iwelir yw yr "Eglwysi yw'ii bywyd a'r" asbri nieiwydd nodwedlda yr hen .aelodlau, y raaen't fel planit, ar eu traed yn dlweyd gair neu ar eu, gliniau yn gwedldlio. Gear bwynit ar ffryn!t yr oaiyimdaitb hefyci yn1 ami. Sior i chwiÍmale, Diuiw wedi gwneud pefthau maiwr1 yn .elin pliitb, a ddsgwyltiwn ibatlbau miawr e'to.- N emo. Y DIWYGIAD yNt iSIHILIOIH, CVECIiDAlTIl LLANIDIJOES. Ar. ddeclhre.u y flwydldlyn ibresemno'l fa unodid' y MleJtihodli'sMalicli Gadfinaddldl a'r eglwysi facb hon i gymhal cyferifodydld gwedidfco .wyitlhmoisol, ond bob un gairtretf ar y Sabbottib. Fie igaifcwyd cytfaanfodiyddl ar'ddieidhiog am rai wythnosau, ac airhoisodd' llJawer ar ol ym dy- munio ffod rhag y llddl ai fydld yn plexlthym i'r didlwy eg'lwys. Ondi boreu Sull, Iomaiwr 29ain, yn Slhdlob iteiilmiiwyd yr Yspnydl yn agosi mlawn cytfairlfodi gweddii oedd yn cael ei gyrihlal, llawer o'r .neiwydd yn torri o'Y 'aJHaru i wedidio, yn a mienobad a diynion ieuaimc, yn gwedidio meiwrn hwiyil imawir. Do, fe dedmljwyd fod y Nafoedd yn agos iawn, pawib ym gonfoleddu, ac ifelly gaifwyd Sull: ibeniddltbiol dawn. Ac .meiwn oyfanfodydd. yr wythno'S ganlynol yn: y didau gapel, teimilwyd fod yr Yspryd yn, agos, a plheichar durdadd yn cael eu hacbuib. OndJdiydid Sull d&wedd1- af, Cihiweifror 12, cafwyid1 ddwrnod diatwrn o dyiwialflitiiad yr Yspn-ydl, tedmlwydl wrth! ein bod'd: yn y bore, rhad yn gofidlilO ,eliru boidl wedd torrd y oyfarfodi i fyny yni ilhy fuan am ddeudldeg o'r gloch, eradl'l yn wylo ar .01 Ilnyn'clJ adre' gan ddiweyd eiu. bod wedd duffo'dd^ yr Ys- pryd, ac yn gofiddo. eiisdau bod! n!hw wedi torrd allan i wiedidiiio' pan osdidl yIi Ysprydl yn cymimielll. Ondi ddolcih i'r Nefoedid, fel g-aifiwyidl y friainft wed'yn yn oedifa yr hwyr. Dyma. oedlfia fenddgedig, a, iDUlw trwy Ei Yspryd yn aigos. Y Parich Jdhm Lloyd yn pre- gettbu gydtag airdidlefldaid. Ar ol y bregeit'h yir, oeddl Sacramienlt, a derlbyndwyd uniardldlsig o'r newydd yn gyflaiwn Ar ol miynieid tnwy y giwasanaelth, dyimia firajwdl ;ani ed dinaed! yn lawgrymxx cymbal ojrfiaitfodl gweddli byr i cdyn alllli i'r Arglwydid Ioddli nerttb iT umairdideig ieualinic aedld wedli; cael eu derfbym i dtdia-li yn gryif yn erbym temtosiiynlau y bytd pnesiemnoil. Gydia hyn, dlyma u,n .dtyn) de-uanic ar ei lindiau yn 'gfweddlio droa ei gydSeiuienotydl, a itihrnos ed human, befyd, ac yn 'dliolob d'av DdiUlw aim Ei fed weidli goifialu aimi dano- pan yn mgwiasanJaeltih, y diafol; ibrodyr a chwdorydd;, pliant a'u rlhdend yn gweddliio ar 01 era gilydd, a rhai yr un amser, ,erru:llil. yn wylo, rhai yn, gorfoiledldu, eraiM; YIlI canfU 'Ddolch Idldio/ pllanit yn giweidddo1 dros eiu rhliend, rthlÍ'eniÏ yn gwedddo diros, eu plant, a rhad o'r plant meiwn, cyffro miarwr .yn' syntihio ar1 eu gliniau ac yn .giwaeddli Iesiu antwyil, cofia £,' ac um o'r hen flaenondadd1, un ag sydldl iwiedlii cael ed dtaodbi yn, i'a;wn gydia'r Ysipnyd Gdan,, Y11) cendidlsid odldieutu capel, pan glywaii rb^'um ISLT ed ldndau oredid dipyn, yn wan, ac tmiewn diagnaiu, yn giwedddoi gyda nlhw er mwyn: eu oynortihfwyo. Onrdl pan. aertlh, ed wnadg ed hunlan ri laiwr i weddiio, dlymia fo mewn. gorifoledd, ac yn gwaeddd Diiolich, ddolch!' Yr oeddlwn yn ddsgwyl arm hyn. O! amser bemdftgedlilg a gafwydi y moson hono. Sailth o'r u;nlanddleg .a dderlbynd-wjiyd yn itorrd aillan i, wleiddiio. Med'diyitowtdh lami 31 yn gweididcio Or egilwys yn rbiifo tua 40. O! djytraa gyfndwiidliiadl yn hiames ya- eglwys ymia. Tm mis, ie, dau fds ym oil yr oedd YIl1,élJ ryiw banner dwsiint i gynhial .modkli'o'n, ond e,ribyn hyn fe allwn giyfiiilf air yn aigos d ddteig iar hiugadn sydd yn gallu igwedldlio yn gyboiaddua. Duw a'u cynoTtthwyo nlhiw i dldiwl aiti, ac at yr unal)didleg syidd wedi eu deT/byn yn \ba,rod y mae. pedwiair -nau buimip, eito i'.w d'eribyn raeiwn mis. Rihiyw 15 yw dyclhweledligiion. y He ihwn bydi yn ihyn, aic yr ydtyim yni ddyfal! wedlddio a dfisigv^yl ant eirail'l i ddtHyn, rhiyw dim meu bedfwar s'yddi yna-ros heb nod eu huntain). Rihaiidl dlweydl mlai o'r Airglwyidid y imiae hyn. Benidiiigaddg; fyddb enw yr ArglwydidL Ceirdd ymlaen, nefol dlan, Noes me'dddanu'r byd) yn Jan, yw dymuniiad a gwedldJi'—Shdlofab. LLANDWROG A RHOSTRYFAN. lEairhiau yru d wa-tag a mynied rhagddJo i raddau y mate y Diiwygiaid gydla ni yn y llieoedd uichlodl. Cynhieldr yn y a'r llalil gylfanfodydd gweddlio bob ntos.; a clhymeriir riban yndidlynit galll y brodyr a'r chwdorydd lieuiadnc, yI1 gy-sitail. a'r hen, a dhfeir rlhad o'r ciyfanfod- ydid miwyaf ibenidlJtlhiiol ag, y buoimi yndldiymit erdoed'. Amser a go,fod a ballad ai n/i ond cyfednio, yn unig at dfdaiu gylfarifad neullituol. Oddewtu mis, yn ol yiIll- w'elodldl y Parch Gairirteltit Rblbeintis a ni yn LHandwrog, a dhbwBiam ganidldio dldwiy breglobh irymus ac ams,eroll iawn. Y mae Mr Roberts ynr dra, rudiniaby-drd(us fei diwygriiwr yn y ,rban ymia o'ir wlad'. Bu yn nodiedig Iwydldli/amnus ym ■mig'hymiydlagaeth Taty.sar;n, ac ober. swydld hynny aettlh yn bur bablogaddd yn y cylicboeddi hiyn, ac yn ioedd y disgwyliad yn fatwir aim dano, ym Lllandjwnoig, ac nii ahawsioim ein siomi-yn sicr daeith yr Yspryd Glan lyima gydag eif. Y nosom didtiwledtdaf y ibu ymia (nfoso.n) fyitlb-gofiladiwy yn Llandlwrog) y itorodld allan yn fflam grteif, yr oedd y lie yn o,ddaeth. iB-uam ym y ciapeil yn camu, giWeddiio, a gonfo'leddiu Ihyd: yn, agos ii ibamnleri mo«. Yr oc,didi y brodiyr a'r cOnwiiioriyidJd) ieugnic am y oynltaf yn di'üd' yimdaen d gymeryd nhan gyhoeddbs yn y gwasanaeith.; ac ar- Ihosod'd dau o'r ntawydd ar ol, yn dleiwis ymaelodi igydlaig lemwad arall,. Nid ydlymi yn sdcr faint yw nifer y dychwe'laddgion yno. Credwm eu bod odrdeiUeu naw. Da glennym ial/lu djwiyed earn bodl yn cael oyfar. fodyddl nodledlig 0 fnwdlfrydlig yn Saleim, Lilandlwrog, bob mos—irfbaii yn neulWituol felly. Y mae yr achos yn y nel wedli ed weddnieiwiiid yn hlollol, a'r boibl ieu- aimc yni llawm gwadth ar- yni. Yr wiythnos dldilymoil, t-attodd y Parch Garrleitit Ro- beritg yimlwelLiad 'a' Rhositiryfam. Bu ymia heifyd am didwy no son;, laC yr oedd yma d'disigiwyliiad IDélJWr: ami danioi. Yr oiedd y capel yn orliawm alwr cyn amser dfadhnau, a threiuiliiwyd yr aWlr honno mtefwn gwe,ddi. Pregetlfaadld) Mr iRabentis y d'dwiy nagon; gyd!a girym ac arddie/liiad imlawr, a chawsom gyifiarfodiydd grwieidlddo grymuig a dlyllamwiadbl ar all y (pregeithau. Yn isicr, yr oeid'd yn Ysip,rjyd! GBlami ym y lie. Yr oedd; emynlau y Diwygiiad! yn caiel eu camu gyda hiwyi yma, ac yn Lla.rudwr'og, ac yr ydyimi ym parihau i gaeil cytfaa-.fodydtd) berudiithiiol bob n'ois. Diitchom maå. oyfarifodiydd y bro. dyr a'r chwibryd'd iteuiainc sydldj yn, dlerbyn helaethaf

Advertising